× Wiele podstawowych informacji o egzaminie na Maklera Papierów Wartościowych, znajdziesz tutaj: www.maklers.pl/mpw/darmowe/informacje-o-egzaminie.
Na tym wątku znajdziesz wszelkie informacje bieżące dotyczące tego egzaminu.

Egzamin MPW 25.03.2018

Więcej
3 lata 3 miesiąc temu #8846 przez admin
Replied by admin on topic Egzamin MPW 25.03.2018

Admin, skoro nie będzie aktualizowane zlecenia na maklers.arslege.pl, to możesz wysłać na priv przykłady albo wyjaśnienia nowego systemu zleceń.


Szanowny Panie Dawidzie,

Pragnę Pana poinformować, iż NIE MA ŻADNEGO NOWEGO SYSTEMU ZLECEŃ! w ramach Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego. Jedyne co się zmieniło to wraz z MIFID2, SZOG zostały dostosowane do MIFID2, co wpłynęło na kroki notowań (pasma płynności), a także w dużo mniejszej mierze na zlecenia WUJ. Zmiany te omawiane były kilkukrotnie m.in. na tym wątku, zaś Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego na GPW w Warszawie oraz Regulamin Giełdy, znajdzie Pan na stronie www.gpw.pl.

W systemie testów online www.maklers.arslege.pl dostępne są historyczne zadania z technik notowań.

Jeśli oczekuje Pan przykładowych nowych zadań, które mogą wystąpić na najbliższym egzaminie MPW to proszę się z taką prośbą zwrócić do Komisji Nadzoru Finansowego, która jest odpowiedzialna za układanie pytań na egzamin maklerski.

P.S. Pragnę również zwrócić Panu uwagę, iż nie znamy się, nigdy też nie przeszliśmy na "Ty", stąd zalecam na przyszłość dużo większą kulturę wypowiedzi na Maklers Forum.

Pozdrawiam serdecznie,

Admin

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
3 lata 3 miesiąc temu #8859 przez kasiulla
Replied by kasiulla on topic Egzamin MPW 25.03.2018
Niestety nie dostałam jeszcze odpowiedzi od KNF. Z tego co właśnie się dowiedziałam zmieniła się ustawa o rachunkowości. Czy ktoś z Was sprawdzał może na czym te różnice polegają? Niestety na ten moment nie mam takiej możliwości stąd moje pytanie.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
3 lata 3 miesiąc temu #8860 przez killer
Replied by killer on topic Egzamin MPW 25.03.2018

Niestety nie dostałam jeszcze odpowiedzi od KNF. Z tego co właśnie się dowiedziałam zmieniła się ustawa o rachunkowości. Czy ktoś z Was sprawdzał może na czym te różnice polegają? Niestety na ten moment nie mam takiej możliwości stąd moje pytanie.


Nie mam pojęcia, teraz się własnie dowiedziałem.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
3 lata 3 miesiąc temu #8861 przez kasiulla
Replied by kasiulla on topic Egzamin MPW 25.03.2018
Dobra niepotrzebnie panikuje i też ktoś mnie wprowadził troche w błąd. Ja tu nie widzę znaczących zmian, jeśli jestem w błędzie to proszę mnie poprawić.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
3 lata 3 miesiąc temu #8863 przez Blazej
Replied by Blazej on topic Egzamin MPW 25.03.2018
Patrząc na szybko to faktycznie brak jakichś znaczących zmian. Myślę, że nie ma co się niepotrzebnie zamartwiać.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
3 lata 3 miesiąc temu #8871 przez MateuszKot
Replied by MateuszKot on topic Egzamin MPW 25.03.2018
Podasz link? Nie mogę znalezc nic procz komunikatu 4/2017. Z góry dzięki i sorry za kłopot:)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
3 lata 3 miesiąc temu #8872 przez MateuszKot
Replied by MateuszKot on topic Egzamin MPW 25.03.2018

Mateusz, na stronie KNF masz szczegółowy wykaz aktów prawnych obowiązujących na egzamin.


Podasz link? Nie mogę znalezc nic procz komunikatu 4/2017. Z góry dzięki i sorry za kłopot:)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
3 lata 3 miesiąc temu #8873 przez Bernard Madoff
Replied by Bernard Madoff on topic Egzamin MPW 25.03.2018
INFORMACJA NA EGZAMIN DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH – POMOCNICZY WYKAZ PRZEPISÓW PRAWA

Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 196, z późn. zm)
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1480)
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768, z późn. zm.)
1/Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz.U. z 2015 r. poz. 878, z późn. zm.).
2/ Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 855).
3/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie warunków, jakie musi spełniać organizowany przez firmę inwestycyjną alternatywny system obrotu (Dz. U. Nr 187, poz. 1448).
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639, z późn. zm.)
1/ Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. z 2017 r. poz. 1748)
2/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133, z późn. zm.).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1, z późn. zm.)
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.U. UE.L. 2012.201.1, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.)
art. 8 – 221, 33 - 43, 551 – 552, 554 - 116, 353 - 387, 389 - 390, 394 - 396, 450 - 497, 509 – 525, 535 - 555, 734 751, 758 - 773, 835 - 845, 853 – 8599, 9216 – 92116.
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577)
art. 1 – 7, 301 – 490, 585 - 595.
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 679).
Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz. 238, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1127, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.)
1/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 123).
2/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 249, poz. 1859).
3/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (Dz. U. z 2013 r. poz. 329, z późn. zm.).
4/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metody wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 277).
5/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 676).
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888, z późn. zm.) w zakresie opodatkowania na rynku finansowym.
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.) w zakresie opodatkowania na rynku finansowym.
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1150) w zakresie opodatkowania na rynku finansowym.
Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1049).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz.U. z 2017 r. poz. 1055, z późn. zm).
Regulamin Giełdy, obowiązujący na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w systemie UTP, obowiązujące na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Regulamin obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego, obowiązujący na BondSpot S.A.
Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, obowiązujący w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
Regulamin Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany), obowiązujący w KDPW_CCP S.A.
Zasady Etyki Zawodowej Maklerów i Doradców.
Kodeks Dobrej Praktyki Domów Maklerskich.
Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
3 lata 3 miesiąc temu #8874 przez MateuszKot
Replied by MateuszKot on topic Egzamin MPW 25.03.2018
Dziękuję bardzo! :)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
3 lata 3 miesiąc temu #8875 przez Bernard Madoff
Replied by Bernard Madoff on topic Egzamin MPW 25.03.2018

Dziękuję bardzo! :)


Spoko, powodzenia życzę. Z tego co pamiętam, to chyba razem w marcu 2017 podchodziliśmy ?!

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0.374 s.

LAUREACI:

Pomogliśmy zdobyć:

- min. 442 licencje MPW

- min. 92 licencje DI

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.