MAKLERS.ARSLEGE.PL      DI.ARSLEGE.PL

Maklers.pl jest firmą szkoleniową (a nie inwestycyjną)

Jako Maklers.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Słomińskiego 17/35 (dalej jako “Maklers.pl”) jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w Unii Europejskiej. Oznacza to, że ustalamy cele i sposoby ich przetwarzania we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.

W sprawach z zakresu ochrony Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z nami wysyłając e-mail na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, np. Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Z kolei przetwarzanie to wszelkie operacje wykonywane na Twoich danych osobowych np. zbieranie czy analizowanie na potrzeby świadczenia usług.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy danych osobowych i innych informacji jakie otrzymujemy od Ciebie gdy korzystasz z Usług świadczonych w ramach Portalu Maklers.pl oraz przekazywanych przez telefon, SMS, e-mail, w listach i innej korespondencji oraz osobiście. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie także gdy wykorzystujemy Twoje dane osobowe zbierane za pośrednictwem następujących usług online:

 • Wszelkich stron internetowych, które zawierają odniesienie do niniejszej Polityki prywatności,
 • Mediów społecznościowych lub oficjalnych treści Maklers.pl dostępnych na stronach internetowych administrowanych przez inne podmioty.
 • Aplikacji na urządzenia mobilne.

Zobowiązujemy się do ochrony Twoich danych osobowych. Z należytą starannością dobieramy i stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa zapewniające ich ochronę. Jesteśmy zobowiązani do korzystania z Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Korzystanie z naszych Usług, możliwe jest po zapoznaniu się z niniejszą Polityką prywatności.

Jakie informacje gromadzimy na Twój temat oraz w jaki sposób gromadzimy te informacje?

Podanie danych osobowych dla celów korzystania z Usług jest dobrowolne, z zastrzeżeniem przypadków, gdy taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa. Podanie danych jest jednak niezbędne do realizacji określonych Usług.

Twoje dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie - są to informacje, które podajesz nam w ramach Usług, dane, które przekazujesz nam podczas kontaktowania się z nami. Informacje możemy także zbierać sami za pośrednictwem Usług lub za pośrednictwem partnerów współpracujących z nami, który listę udostępnimy Tobie w odpowiedzi na indywidualną prośbę skierowaną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Założenie Konta wymaga podania (a) nazwy Użytkownika (b) e – mail Użytkownika oraz (c) hasła. Potrzebujemy tych informacji, aby umożliwić Ci korzystanie z Konta. Hasło do Konta jest zaszyfrowane i masz obowiązek chronić dane logowania do Konta przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

Korzystanie z Usług odpłatnych wiąże się z podaniem dodatkowych danych osobowych, które obejmują m.in. Twoje imię i nazwisko, NIP, dane adresowe, czy nr telefonu. Przetwarzanie danych osobowych ma na celu Twoją identyfikację, jak np. i ustalenie danych adresowych do wysyłki zamówionych produktów Maklers.pl. Przetwarzamy także Twoje dane osobowe gdy się z nami kontaktujesz.. Dotyczy to danych niezbędnych do prowadzenia z Tobą komunikacji, w tym do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania lub wątpliwości. W tym celu wykorzystujemy dane wskazane przez Ciebie na Koncie. Zakres przetwarzanych danych ogranicza się wyłącznie do informacji wymaganych do udzielenia wsparcia, w tym treść komunikacji.

Ponadto przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przedstawienia ofert dotyczących świadczonych w ramach portalu Usług. Twoje dane pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie oraz w ramach naszych relacji partnerskich z podmiotami zajmującymi się dostarczaniem informacji gospodarczej. Dane mogą obejmować np. Twoje imię i nazwisko, adres e - mail oraz adres korespondencyjny, nr telefonu. Są to podmioty, którym udostępniasz dane na podstawie własnej decyzji, nie posiadamy kontroli nad przetwarzaniem danych osobowych przez ww. podmioty. Gromadzimy Twoje dane osobowe także gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem dostępnych narzędzi, w tym formularza kontaktowego, komunikatorów internetowych, czy poczty e-mail. Przetwarzanie Twoich danych osobowych ma miejsce także wtedy, gdy zamawiasz usługę w postaci Maklers Newsletter.

Gdy korzystasz z Usług możemy również gromadzić takie informacje, jak dane techniczne dotyczące urządzeń, za pomocą których uzyskujesz do nich dostęp, w tym dane dotyczące połączenia internetowego, adres IP lub inne szczegóły techniczne dostarczane przez Twoją przeglądarkę. Ponadto przetwarzamy szczególne informacje dotyczące korzystania z Usług, m.in. jak: dane pomiarowe dotyczące tego kiedy i jak korzystasz z Usług, dane dotyczące ruchu, Twoja historia zawieranych transakcji oraz ich rodzaj. Ponadto gromadzimy informacje w postaci logów technicznych w celu uzyskania informacji w jaki sposób korzystasz z Usług oraz jaka jest Twoja aktywność, jak również wszelkie inne informacje, które nam dostarczasz gdy świadczymy dla Ciebie nasze Usługi.Zbieramy dane za pomocą plików cookies lub podobnych technologii. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Polityce Cookies stanowiącej integralną część niniejszej Polityki Prywatności.

Ponadto korzystamy z wielu usług będących własnością innych podmiotów, które ustalają własne zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych. Te podmioty również używają plików cookies. Wobec powyższego zachęcamy do zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez ww. podmioty, których pełną listę znajdziesz w Polityce Cookies.

Nie odpowiadamy za politykę prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dzięki linkom umieszczonym na Maklers.pl, jak i tych, które umieszczają linki do Maklers.pl. Niniejsza polityka prywatności nie obejmuje zewnętrznych stron internetowych. Wobec tego rekomendujemy zapoznanie się z odpowiednimi politykami prywatności.

Polityka Cookies.

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Marpol Mariusz Śliwiński, ul. Żonkilowa 9, 62-080 Tarnowo Podgórne.

Zamieszczać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i korzystać z nich mogą także podmioty współpracujące z Marpol Mariusz Śliwiński, m.in. partnerzy świadczący usługi analityczne, reklamodawcy, twórcy aplikacji, sieciowe agencje reklamowe.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisów i aplikacji Maklers.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Strona internetowa wydawcy (tu: należąca do Maklers.pl) może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

Dlaczego z nich korzystamy?

Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:

 • świadczenia usług;
 • dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania Użytkownikowi tej samej reklamy;
 • realizacji ankiet - w szczególności by uniknąć wielokrotnej prezentacji tej samej ankiety temu samemu Odbiorcy oraz by prezentować ankiety w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców.

Rodzaje plików Cookies, które wykorzystujemy:

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

 • sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

 • niezbędne do działania usługi i aplikacji- umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania
 • wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
 • funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
 • reklamowe - umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
 • statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki:

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

 • zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 • zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika witryn;
 • określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;
 • blokowania lub usuwania cookies.
 W jaki sposób wykorzystujemy informacje zebrane na Twój temat?

Twoje dane osobowe wykorzystujemy w celu:

 • realizacji naszych zobowiązań wynikających z łączących nas z Tobą umów takich, jak zakładanie Konta, zapewnienie dostępu do Konta, zarządzanie nim,
 • świadczenie poszczególnych Usług i ich funkcjonalności,
 • dostarczania informacji o statusie realizowanych Usług,
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych i prawnych,
 • prawidłowego wywiązania się z przepisów o ochronie danych osobowych,
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego dostępnych w ramach portalu Usług; dostarczania informacji o dostępnych w ramach portalu Maklers.pl Usług, przy czym w wymaganych prawem przypadkach odbywa się to za Twoją wyraźną zgodą, np. gdy zamawiasz Maklers Newsletter bądź inne informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną - pamiętaj, że w każdej chwili możesz wycofać zgodę na przesyłanie informacji handlowej poprzez wybranie opcji w Maklers Newsletter "zrezygnuj z subskrybcji"
 • zapewnienia wsparcia podczas świadczenia Usług przez dział Obsługi Użytkownika, jak również rozwiązania problemów technicznych i innych kwestii poprzez formularz kontaktowy,
 • świadczenia Usług w najbardziej efektywny sposób z uwagi na urządzenia, za pośrednictwem których uzyskujesz dostęp do naszych Usług
 • kontaktowania się z Tobą, w tym przekazania informacji o zmianach naszych Regulaminów i Polityk,
 • kontaktowania się z Tobą w celach związanych ze świadczeniem Usług, obsługą oraz działaniami marketingowymi – wszelkimi dostępnymi kanałami komunikacji,
 • rozpatrywania reklamacji z tytułu świadczonych Usług,
 • zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych Usług, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminów oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom,
 • prowadzenie postępowań sądowych i innych postępowań,
 • rozliczenia Usług,
 • organizacji konkursów, loterii, akcji promocyjnych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przechowywane na naszych serwerach lub serwerach podmiotów z nami współpracujących. Stosujemy odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę danych osobowych przed nieautoryzowanym lub bezprawnym przetwarzaniem, przypadkową utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Podmioty współpracujące z nami, również są zobowiązane do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez nas wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie przez okres konieczny do realizacji celów wskazanych w niniejszej Polityce prywatności. Miej jednak na uwadze, że specyfika świadczonych przez nas Usług sprawia, że w większości przypadków jesteśmy zobowiązani przepisami prawa przetwarzania danych nawet gdy już nie korzystasz z naszych Usług. Dotyczy to w szczególności przepisów podatkowych czy rachunkowych. W przeważającym stopniu, nawet gdy usuniesz Konto, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe. Jeżeli nie masz Konta, ale kontaktowałeś się z nami, będziemy przechowywać te informacje jak długo jest to niezbędne ze względów prawnych lub związanych z rozliczalnością.

Zapewniamy, że gdy faktycznie nie będziemy potrzebować Twoich danych osobowych w celu świadczenia Usług lub dla innych przyczyn, dane te zostaną niezwłocznie usunięte lub zanonimizowane.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu umożliwienia Tobie korzystania z naszych Usług, co możemy określić jako niezbędność realizacji umów o świadczenie Usług. Przetwarzamy Twoje dane, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia spoczywających na nas obowiązków prawnych. Ponadto realizujemy tzw. uzasadnione interesy, przez co rozumiemy informowanie o dostępnych w ramach portalu Usługach. W takich sytuacjach zawsze rozważamy wpływ, jaki przetwarzanie danych osobowych wywoła na Twoje prawa i wolności. W pozostałych przypadkach podstawą przetwarzania jest udzielona przez Ciebie dobrowolnie zgoda, którą w każdej chwili możesz wycofać, przy czym nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody. Dotyczy to choćby przesyłania informacji handlowej.

Czy udostępniamy Twoje dane osobowe innym podmiotom?

Nie udostępniamy nikomu Twoich danych osobowych poza wyjątkami, gdy jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawa i wyłącznie w zakresie określonym tymi przepisami.

W celu zapewnienia dostępu do świadczonych w ramach portalu Maklers.pl Usług zmianie może ulec jej dostawca, o czym jesteś każdorazowo informowany. Miej świadomość, że nieustannie pracujemy nad zwiększeniem katalogu naszych Usług. Tym samym lista podmiotów, którym udostępniamy Twoje dane osobowe, ulega zwiększeniu. Zapewniamy Cię jednak, że przekazujemy informacje wyłącznie w zakresie niezbędnym do tego, aby możliwe było świadczenie konkretnej Usługi. Co więcej, odbywa się to po wyraźnej akceptacji Regulaminu konkretnej Usługi, a podstawą przetwarzania Twoich danych jest w tym przypadku niezbędność wykonania umowy o jej świadczenie. Z uwagi na udostępnienie ww. podmiotom danych osobowych, stają się one niezależnymi administratorami danych.

Korzystamy z usług podmiotów dostarczających nam narzędzi usprawniających naszą pracę, w szczególności do komunikacji wewnętrznej oraz wewnętrznego dzielenia się danymi bądź narzędzi do marketingu czy sprawniejszego zarządzania komunikacją elektroniczną. Nie sposób pominąć rozmaitych mediów społecznościowych.

Ponadto korzystamy z usług profesjonalistów świadczących usługi z zakresu prawa, podatków, czy księgowości.

Dodatkowo, jesteśmy zobowiązani do zachowania środków bezpieczeństwa. Stąd możemy również udostępniać Twoje dane policji lub innym organom, co dotyczy np. dokonania podejrzanej transakcji lub gdy Twoja aktywność wskazuje na wysoki wskaźnik ryzyka prania pieniędzy bądź innego czynu mogącego nosić znamiona przestępstwa.

Informujemy także, iż w przypadku skorzystania przez Ciebie z formularzy internetowych dostępnych na tej stronie – dokonujemy zapytanie w ramach wtyczki reCAPTCHA, co obejmuje wysyłanie adresu IP i ewentualnie innych danych wymaganych przez Google Inc.

Twoje prawa dotyczące danych osobowych, które nam przekazujesz

Masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w pewnych sytuacjach np. do celów marketingowych. Możesz to zrobić wysyłając wiadomość na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bądź poprzez anulowanie subskrypcji w otrzymywanych od nas wiadomościach.

Przysługują Tobie prawo dostępu do swoich danych, żądania ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego podmiotu oraz ich usunięcia. Dodatkowo możesz złożyć skargę do organu ochrony danych. Możesz skorzystać z tych praw kontaktując się z nami przez wysyłanie wiadomości na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Z ww. prawami wiąże się konieczność aktualizowania przez Ciebie Twoich danych osobowych. Pamiętaj, że jest to konieczne do prawidłowego świadczenia Usług.

Zmiany Polityki prywatności i inne informacje.

Zastrzegamy możliwość wprowadzania zmian do Polityki prywatności niezależnie od zmian w Regulaminie. Jesteś zobowiązany do zapoznawania się z ww. zmianami.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zasad zachowania poufności, ochrony i przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

LAUREACI:

Pomogliśmy zdobyć:

- ponad 500 licencji MPW

- ponad 100 licencji DI

SKONTAKTUJ SIĘ:

E-mail: kontakt@maklers.pl

Facebook: Maklers FB

Telefon: 791-784-004

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.