MAKLERS.ARSLEGE.PL      DI.ARSLEGE.PL

Maklers.pl jest firmą szkoleniową (a nie inwestycyjną)

 • Kurs maklerski Maklers.pl jest najbardziej kompleksową propozycją firmy Maklers.pl, pomagającą w nauce na egzamin maklerski.
 • ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ DO KORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY KURSÓW WIDEO ORAZ TESTÓW ONLINE.
 • Kurs trwa 64 godziny i odbywa się w soboty w godz. 10:00-18:00, w niedziele w godz. 9:00-17:00,
 • Zapraszamy też zorganizowane grupy zamknięte zainteresowane kursem stacjonarnym na Maklera Papierów Wartościowych do kontaktu w celu negocjacji indywidualnych warunków organizacji kursu
 • Osoby zainteresowane kursem maklerskim Maklers.pl, zachęcamy do zainteresowania kursem maklerskim wideo Maklers.pl, który jest bardziej przystępny cenowo niż kurs maklerski stacjonarny Maklers.pl, będąc jednocześnie niemal równie skutecznym kursem przy podejściu do egzaminu MPW

CO NAS WYRÓŻNIA NA RYNKU?

 • Kurs maklerski Maklers.pl jest kompleksowym kursem. Poza 64 godzinami kursu, uczestnicy otrzymują dodatkowo:
  • mnóstwo wydrukowanych materiałów (ok. 3.333 stron), w tym m.in. rozwiązania wszystkich zadań pozaprawnych historycznych testów MPW z ostatnich 6 lat, czy wydruki wszystkich najważniejszych ustaw
  • dostęp do wieonagrań 60h kursu maklerskiego wideo Maklers.pl, opracowanego na tych samych materiałach szkoleniowych, które otrzymują uczestnicy kursu stacjonarnego - dzięki czemu można w dowolnej chwili wrócić do problematycznego tematu
  • 3-miesięczny dostęp do testów online Maklers.Arslege.pl, który historycznie pomógł już w zdobyciu ok. 250 licencji MPW
  • prowadzenie zajęć przez bardzo doświadczonego trenera - Mariusza Śliwińskiego (przepracowanych ok. 4.000 godzin szkoleniowych przy prowadzeniu kursów maklerskich i kursów na Doradcę Inwestycyjnego)
 • Kurs maklerski Maklers.pl jest bardzo skuteczny:
  • obecnie z reguły organizujemy tylko 1 edycję kursu między sesjami egzaminacyjnymi.
   • Egzamin MPW 2019.03
    • łącznie po naszych kursach maklerskich stacjonarnych i wideo egzamin ten zdało min. 10 osób (23% Laueratów), w tym:
    • 2 miejsce na egzaminie (194pkt.) uzyskała osoba uczestnicząca w 43 edycji (grudzień 2018 - luty 2019)
    • kolejne miejsca zajęło 9 inny osób uczestniczących w kursach maklerskich stacjonarnych i wideo Maklers.pl
   • Egzamin MPW 2018.10 (REFERENCJE):
    • łącznie po naszych kursach maklerskich stacjonarnych egzamin ten zdało min. 8 osób (31% Laueratów), w tym:
    • 2 miejsce na egzaminie (193pkt.) uzyskała osoba uczestnicząca w 32 edycji (listopad-grudzień 2015)
    • 5 i 6 miejsce (188pkt. i 187pkt.) uzyskały osoby uczestniczące w 40 edycji (czerwiec-sierpień 2018)
    • 10 miejsce (173pkt.) uzyskała osoba uczestnicząca w 37 edycji (październik-grudzień 2017)
    • kolejne miejsca zajęły 4 inne osoby uczestniczące w stacjonarnych kursach maklerskich Maklers.pl
   • Egzamin MPW 2018.03 (REFERENCJE):
    • łącznie po naszych kursach maklerskich stacjonarnych i wideo egzamin ten zdało min. 16 osób (46% Laureatów), w tym:
    • 1 miejsce na egzaminie (201pkt.) uzyskała osoba uczestnicząca w 37 edycji (październik-grudzień 2017)
    • 2 miejsce (197pkt.) uzyskała osoba uczestnicząca w 27 edycji (wrzesień-październik 2014)
    • 7 miejsce (186pkt.) uzyskała osoba uczestnicząca w 38 edycji (styczeń-luty 2018)
    • kolejne 13 osoób korzystających z kursów maklerskich stacjonarnych i wideo Maklers.pl zajęło pozostałe miejsca
   • Egzamin MPW 2017.10 (REFERENCJE):
    • łącznie po naszych kursach maklerskich stacjonarnych i wideo egzamin ten zdało min. 12 osób (40% Laueratów), w tym:
    • 3 miejsce (198pkt.) uzyskała osoba uczestnicząca w 36 edycji (lipiec-sierpień 2017)
    • kolejne 11 osób korzystających z kursów maklerskich stacjonarnych i wideo Maklers.pl zajęło pozostałe miejsca
   • Egzamin MPW 2017.03 (REFERENCJE):
    • łącznie po naszych kursach maklerskich stacjonarnych i wideo egzamin ten zdało min. 6 osób (38% Laueratów), w tym:
    • 1 miejsce ex-aequo oraz 1 miejsce ex-aequo (181pkt. i 181pkt.) uzyskał osoby uczestniczące w 36 edycji (styczeń-luty 2017)
    • kolejne 4 osoby korzystające z kursów maklerskich stacjonarnych i wideo Maklers.pl zajęło pozostałe miejsca
 • Ostatnie 10 egzaminów zdało ok. 150 osób po naszym kursie maklerskim stacjonarnym/online/wideo Maklers.pl, zdobywając licencję MPW.
 • Łącznie ok. 400 osób zdobyło licencję MPW, korzystając z naszych innych komercyjnych pomocy.
 • Kurs maklerski stacjonarny Maklers.pl, zawiera w sobie wszelkie pomoce Maklers.pl, oferowane przez naszą firmę.
 • Możliwość bezpośredniego poznania wielu osób zainteresowanych pracą w obszarze rynku kapitałowego i przygotowaniem do egzaminu maklerskiego (networking).
 • Referencje MPW Maklers.pl

Systematycznie poznajemy i wspieramy osoby, które po uczęszczaniu na konkurencyjne kursy maklerskie, odczuwają brak dalszego wsparcia w nauce i systematycznie korzystają, zarówno z naszych bezpłatnych, jak i płatnych pomocy. W ramach organizowanego przez nas kursu maklerskiego - wszelkie dodatkowe wsparcie jest gratis...


CEL PODSTAWOWY:


HARMONOGRAM ZAJĘĆ W WARSZAWIE:

 1. WSTĘPNE OMÓWIENIE EGZAMINU I METOD NAUKI NA EGZAMIN, RYNKI I INSTRUMENTY FINANSOWE, MATEMATYKA FINANSOWA
 2. MATEMATYKA FINANSOWA, ANALIZA I WYCENA INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH, PRAWO W PIGUŁCE
 3. RACHUNKOWOŚĆ, ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW I WYCENA AKCJI
 4. ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW I WYCENA AKCJI, ETYKA ZAWODOWA
 5. ANALIZA INSTRUMENTÓW POCHODNYCH
 6. STRATEGIE INWESTYCYJNE
 7. TECHNIKI NOTOWAŃ GIEŁDOWYCH - WYZNACZANIE KURSU OTWARCIA, ZAMKNIĘCIA, PO RÓWNOWAŻENIU RYNKU
 8. TECHNIKI NOTOWAŃ GIEŁDOWYCH - NOTOWANIA CIĄGŁE, STRATEGIA PRZYGOTOWANIA I ROZWIĄZYWANIA TESTU NA EGZAMINIE

Zobacz SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU.


OFERTA:

Oferta kursu obejmuje:

 • Najbardziej kompletne materiały i dodatkowe możliwości wsparcia nauki w Polsce.
 • Bardzo wysokiej jakości zajęcia w formie stacjonarnej: 64 godziny zegarowe, w trybie nauki 8*8h, prowadzonych wyłącznie przez starannie wyselekcjonowanych - licencjonowanych Maklerów Papierów Wartościowych*, w grupach warsztatowych, z reguły ok. 10-osobowych.
 • Dostęp do platformy do nauki online na 3 miesiące: Maklers.Arslege.pl.
 • Dostęp do treści PREMIUM, w tym m.in. zbiorków tematycznych.
 • Dostęp do WIDEONAGRAŃ z kursu maklerskiego online Maklers.pl.
 • Konsultacje online, przez Telefon/Skype/Clickmeeting i konsultacje e-mailowe, aż do momentu najbliższego egzaminu.
 • Komplet materiałów autorstwa Maklers.pl (łącznie ok. 3.333 wydrukowanych stron, 10,0kg wydruków i innych materiałów):
  • slajdy z prezentacji - mogące służyć jako materiał do samodzielnej nauki - 7 zbiorków + 6 zeszycików, ok. 600 stron.
  • posegregowane tematycznie zbiory zadań - 3 zbiorki + 3 zeszyciki, ok. 500 stron.
  • ok. 700 wysokiej jakości rozwiązań zadań pozaprawnych z lat 2013-2021 - 14 zeszycików, ok. 666 stron, zadania z zakresu technik notowań - wg UTP.
  • najważniejsze akty prawne (tylko wyselekcjonowane artykuły wymagane na egzamin maklerski), pokrywające 95% pojawiających się pytań z przepisów prawnych na egzaminie maklerskim - 5 zbiorków + 5 zeszycików, ok. 1.500 stron.
  • testy z ostatnich lat - 8 zeszycików, ok. 333 strony.
  • inne materiały (m.in. streszczenie książki F.K. Reilly, K.C. Brown – „Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem T.1 i T.2”, PWE 2001, tablice wzorów, tablice matematyczne, szablon do rozwiązywania zadań, wskazówki dotyczące nauki na egzamin maklerski, tabelaryczne podsumowanie rozkładów występowania pytań z zakresu prawa i zadań pozaprawnych, posegregowane tematycznie, z ciekawymi statystykami, itp.) - 5 zeszycików + 3 zalaminowane karty, ok. 50 stron.
  • książkę K. Jajuga, T. Jajuga "Inwestycje: instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa", PWN 2018.
  • kalkulator Citizen SLD-200, taki sam jak przeważnie na egzaminie maklerskim.
 • 1 aktualizacja materiałów (errata), uwzględniająca ostatni egzamin i najnowszy komunikat KNF (lipiec/sierpień, lub grudzień/styczeń), przesłana w formie elektronicznej.
 • Wsparcie w pisaniu odwołania, jako nowoczesna forma pomocy przy pisaniu odwołań - jeśli do zdania egzaminu zabraknie kilku punktów.

Ponadto oferta zawiera:

 • Praktyczne porady i wskazówki dotyczące nauki do egzaminu i sprawdzone schematy rozwiązywania testu na egzaminie.
 • Dostęp online do wykazu stale aktualnych aktów prawnych, poprzez SERK Maklers.pl: przepisy prawne.
 • Certyfikat ukończenia kursu.
 • 5% rabat na zakupy w księgarni internetowej Maklerska.pl.
 • Wiele ciekawostek do wykorzystania w prywatnych decyzjach finansowych (jeśli wystarczy czasu do ich przekazania).

Istnieje również możliwość dokupienia rozwiązań zadań z lat wcześniejszych 2006-2011, jednak do skutecznego zdania egzaminu MPW, nie jest konieczne ich przerabianie. Rozwiązania zadań z lat wcześniejszych są dostepne pod linkiem podanym poniżej:

https://maklers.pl/mpw/rozwiazania-zadan-mpw


TRENER:

Cały kurs prowadzi Mariusz Śliwiński:

- posiadający kilkuletnie doświadcznie zawodowe w pracy w instytucjach rynku finansowego w Polsce (bank, TFI, domy maklerskie)

- biegły sądowy z zakresu analizy ekonomicznej i rynku kapitałowego przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu

- biegły sądowy z zakresu bankowości i finansów: kredytów, funduszy inwestycyjnych, akcji, udziałów, obligacji, opcji, kontraktów futures i swap oraz wyceny przedsiębiorstw przy Sądzie Okręgowym w Warszawie

- posiadający certyfikat CIIA (Certified International Investment Analyst)

- posiadający licencję Doradcy Inwestycyjnego, nr licencji 444

- posiadający licencję Maklera Papierów Wartościowych, nr licencji 2597

- posiadający licencję Maklera Giełd Towarowych, nr licencji 361

- posiadający zdany 1 i 2 etap egzaminu CFA (Chartered Financial Analyst) [kandydat na 3 etap egzaminu CFA]

- posiadający zdany 1 etap egzaminu CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst) [kandydat na 2 etap egzaminu CAIA]

- posiadający 8-letnie doświadczenie trenerskie w wymiarze ok. 4.000 godzin prowadzenia zajęć na kursach maklerskich i kursach na Doradcę Inwestycyjnego

- skutecznie pomógł w zdobyciu ok. 444 licencje Maklera Papierów Wartościowych i ok. 111 licencji Doradcy Inwestycyjnego


MIEJSCE PROWADZENIA KURSU:

 • Budynek FOCUS, wieża C, 8 piętro
 • al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa,
 • 3 minuty piechotą od stacji metra M1: METRO POLITECHNIKA

Podczas kursu, zapewniony jest catering składający się z ciepłych i zimnych napojów (woda, soki, napoje gazowane, kawa, herbata, itp.) oraz ze słodkich i słonych przekąsek (ciastka, czekoladki, chipsy, orzeszki, paluszki, itp.).


WYBRANE REFERENCJE Z OSTANICH LAT:

 • "Na kurs Maklers.pl trafiłem z polecenia przyjaciela, który wskazywał, że prawdopodobnie jest on jednym z najlepszych dostępnych na rynku, a to z powodu praktycznego podejścia do tematyki egzaminu. Dzisiaj z całą pewnością mogę stwierdzić, że miał on w zupełności rację.
  Podczas moich przygotowań miałem okazję skorzystać tak z kursu stacjonarnego w Warszawie, jak i z wykładów wideo. Obie te formy jak najbardziej polecam - pierwszą dlatego, że macie szansę na interakcję i zadawanie pytań na bieżąco, drugą za względu na świetne utrwalanie już przerobionego materiału. W każdej chwili możesz zastopować bądź cofnąć nagranie, aby jeszcze raz przerobić nurtujące Ciebie kwestie.
  Prowadzący (Mariusz Śliwiński) jest osobą bardzo kontaktową, otwartą i komunikatywną. Niezmierne ważne jest podejście, które prezentuje on przy prezentowaniu zadań - nawet, jeżeli nie miałeś do czynienia z matematyką finansową albo z instrumentami pochodnymi, dzięki temu kursowi z pewnością wszystko to zrozumiesz! To hołdowanie podejściu "krok po kroku", które pozwala wprowadzić nas w samodzielne myślenie, abyśmy potrafili rozpoznać, gdzie popełniamy błędy i jak ważne jest zwracanie uwagi na szczegóły w zadaniach (a na tym przede wszystkim Komisja lub "urwać" nam parę punktów). Co ważne, prowadzący nie skupia się tylko na zadaniach sprzed ostatnich 2-3 lat - niejednokrotnie sięga dalej, zapewne trochę z przezorności (nie wiadomo, kiedy Komisja wróci do pewnych schematów), ale także po to, aby pokazać trudniejsze zadania i jak do nich podejść.
  Początkowo, materiał egzaminacyjny może przerażać ogromem stron i tematyki, ale po kursie maklers.pl będziecie wiedzieć, że po pierwsze, nie taki egzamin straszny jak go malują, a po drugie, że wystarczy skupić się na wybranych aspektach zagadnień. Nie ma potrzeby czytania Jajugi od deski do deski czy uczenia się wzorów podanych przez Komisję - chyba że nie macie co robić z czasem.
  Zachęcam Was do zaufania podejściu, jakie zaproponowano w kursie Maklers.pl - poczujcie się trochę jak prowadzeni za rękę, a nie pożałujecie. A co najfajniejsze, po tym wszystkim będziecie cieszyli się tak uzyskaną licencją, jak i nowo nabytą wiedzą, która pozwoli Wam w zupełnie inny sposób spojrzeć na inwestowanie. Sam robiłem kurs nie po to, by przywdziać czerwone szelki, a raczej po to, aby ugruntować wiedzę nabytą i cały czas nabywaną na rynku kapitałowym. Po to, aby umieć rozumieć specyfikę działalności firmy inwestycyjnej, umieć porozumiewać się z maklerami-praktykami, jak i po to, by wykorzystać wiedzę w prywatnych inwestycjach.
  Kurs Maklers.pl pokazuje, że dziedzina ta - podobnie jak wiele innych - to praca intelektualna, która, jeżeli się ją wykona sumiennie, zmniejszy ryzyko nietrafionych decyzji oraz raz na zawsze oduczy traktowania giełdy jako rodzaju hazardu."
  • anonimowa opinia, Makler Papierów Wartościowych, 2 wynik na egzaminie MPW 2018.10, 193pkt., TOP 1%, korzystał z kursu maklerskiego stacjonarnego Maklers.pl oraz kursu maklerskiego wideo Maklers.pl.
 • "Ten dzień, w którym ktoś gna skuterem przez pół zakorkowanej Warszawy po to aby jak najszybciej sprawdzić dla Ciebie wynik egzaminu - BEZCENNE!
  Ja już jestem PO, Ty czytając tą referencję zapewne jesteś PRZED.
  Nie czekaj ani chwili dłużej.
  Nie szukaj innych ofert.
  Oferta maklers.pl to oferta w pełni kompleksowo przygotowująca skutecznie do zdania egzaminu za pierwszym podejściem. Jedyne co musisz zrobić to poświęcić czas, korzystać z rad Mariusza, a przede wszystkim w pełni je wdrożyć na najbliższe kilka miesięcy. Oj tak, będzie to wymagało wielu poświęceń, systematyki, pracy. W każdej tej chwili pamiętaj, że gdzieś tam jest ten człowiek z pasją, który zaraża zagadnieniami związanymi z rynkiem:) Pasjonat, który przygotował dla Ciebie materiały, które w pełni pokrywają część matematyczną na egzaminie. Dodatkowo przekazał Ci najważniejsze ustawy w formie papierowej. Co więcej dał Ci jeszcze dostęp do testów online, gdzie przerobisz w pełni historyczną część zagadnień matematycznych oraz prawo. Na koniec rozwiąż online kilkanaście testów z lat ubiegłych i idź na egzamin:)
  Wybierając ofertę, jeśli tylko masz taką możliwość, wybierz kurs stacjonarny, który najbardziej kompleksowo przygotowuje do egzaminu. Z drugiej strony poznasz dzięki temu naprawdę wartościowe osoby. Miło będę wspominał zajęcia, gdzie oprócz części związanej stricte z egzaminem, Mariusz porusza inne, ciekawe rynkowe tematy. Naprawdę miło się tego słucha.
  Świetny trener, profesjonalista, mentor, PASJONAT."
  • Arkadiusz Seta, Makler Papierów Wartościowych, nr licencji 3217, 1 wynik na egzaminie MPW 2018.03, 201pkt, TOP 1%, korzystał z kursu maklerskiego stacjonarnego Maklers.pl, zdając egzamin za pierwszym podejściem.
 • "Jestem ogromnie wdzięczny Mariuszowi i firmie Maklers.pl za nieocenioną pomoc w przygotowaniach do egzaminu.
  Dzięki wysokiej jakości zajęciom na kursie stacjonarnym, przejrzystym, kompletnym i praktycznym materiałom szkoleniowym, przydatnym testom online, a także licznym cennym wskazówkom byłem w stanie efektywnie przyswoić sobie wymagany materiał, zdobywając niemal maksymalną liczbę punktów z części pozaprawnej. Zaoszczędziłem naprawdę sporo czasu podczas powtarzania treści i znacząco poszerzyłem swoją wiedzę o rynku kapitałowym, również dzięki ciekawostkom, którymi Mariusz okraszał swoje zajęcia. Bardzo wysoko oceniam trenerskie kompetencje Mariusza i jego niespotykane zaangażowanie w pomaganiu innym podnosić ich kwalifikacje.
  Ofertę kursu stacjonarnego polecam osobom, które chcą nie tylko skutecznie przygotować się do egzaminu, ale także oczekują odniesienia teorii do praktyki rynkowej i przykładów z życia oraz chcą poznać kompetentną i bardzo sympatyczną osobę, dzięki której nauka może być czystą przyjemnością."
  • Marcin Kierat, Makler Papierów Wartościwych, nr licencji 3210, 2 wynik na egzaminie MPW 2018.03, 197pkt, TOP 2%, korzystał z kursu maklerskiego stacjonarnego Maklers.pl.
 • Witam, Z wielką przyjemnością chciałbym polecić kursy przygotowujące do egzaminu na maklera papierów wartościowych autorstwa Maklers. Decyzja nad wyborem kursu była dość trudna biorąc pod uwagę fakt, że na rynku znajduje się kilka ofert tego typu. Firmę Maklers wybrałem na podstawie bardzo pozytywnych referencji, a także filmów dotyczących licencji na rynku kapitałowym zamieszczonych przez Mariusza na youtube. Polecam każdemu prześledzenie tych nagrań, są bardzo pomocne nie tylko przy egzaminie na maklera, ale też dla doradcy, CFA, czy innych międzynarodowych certyfikatów. Przechodząc do samego kursu to muszę powiedzieć, że trafnie wybrałem zajęcia stacjonarne z których do tej pory jestem bardzo zadowolony. Atmosfera była naprawę fajna i sprzyjająca wytężonej nauce. Wszystkie zagadnienia zostały dokładnie omówione i wyjaśnione. Świetne podejście prowadzącego, a także jasny sposób w jaki przekazywane są informacje, sprawia że każda z osób obecnych na kursie zrozumiała materiał i otrzymała solidne podstawy do uzyskania maksymalnej liczby punktów z części pozaprawnej.
  W trakcie kursu pojawia się bardzo dużo pytań zarówno z części pozaprawnej, jak i z niejasnych przepisów prawnych. Chciałbym podkreślić, że wszystkie pytania spotkały się z jasną odpowiedzią ze strony Mariusza. Materiały są świetnie przygotowane, bardzo łatwo się w nich odnaleźć. W pakiecie dostajemy nie tylko wydrukowane ustawy, zbiory zadań czy prezentacje ale też niezwykle cenną statystykę przepisów prawnych bez której nie wyobrażam sobie nauki prawa. Nie jest możliwe przeczytanie i nauczenie się całego, polecanego przez komisje materiału który biorąc pod uwagę całą literaturę obowiązkową i przepisy prawne to około 10 tyś stron tekstu. Jeśli zdecydujemy się na kurs Maklers to nie tylko otrzymamy kompleksowe materiały ale też dowiemy się na co trzeba zwracać największą uwagę. 
  Na koniec jeszcze dwa słowa o Mariuszu. MPW, MGT, DI, CIIA, kandydat na 3 etap CFA. Ciężko spotkać drugą osobę z tak rozległą wiedzą, co naprawdę czuć podczas kursu. Jeśli oprócz teorii i sposobów rozwiązywania zadań chcecie posłuchać na temat realiów i standardów jakie panują na rynku kapitałowym, zobaczyć jak nasz rodzimy rynek wygląda od środka, posłuchać osoby bardzo doświadczonej, to nie mogliście trafić lepiej.
  Zdecydowanie polecam Wam kurs organizowany przez Mariusza. Z tak zorganizowanym systemem przygotowań zdanie egzaminu staje się dużo łatwiejsze."
  • Emil Popławski, Makler Papierów Wartościowych, nr licencji 3195, 198pkt, 3 wynik na egzaminie MPW 2017.10, TOP 3%, korzystał z kursu maklerskiego stacjonarnego Maklers.pl, zdając egzamin za pierwszym podejściem.
 • „Chciałbym z wielką przyjemnością polecić kurs przygotowujący do egzaminu na maklera papierów wartościowych organizowany przez firmę Maklers. Niewątpliwie największym atutem kursu jest osoba prowadzącego – Mariusza Śliwińskiego. Mariusz posiada przede wszystkim odpowiednie kompetencje, które umożliwiają prowadzenie kursu w sposób profesjonalny oraz merytoryczny. Poszczególne bloki tematyczne związane z egzaminem omawiane są w sposób całkowicie kompletny. Mariusz rozpoczyna od wprowadzenia kursantów w określony dział, omawiając go teoretycznie a następnie rozwiązuje zadania od najprostszych po najbardziej skomplikowane. W trakcie pojawia się oczywiście mnóstwo pytań ze strony kursantów, na które zawsze znajdują się konkretne odpowiedzi i wyjaśnienia. Jest to z pewnością efekt bogatego doświadczenia Mariusza w prowadzeniu zajęć oraz jego wieloletniego zainteresowania rynkiem kapitałowym. Mariusz posiadając licencję MPW, DI oraz inne certyfikacje finansowe jest również osobą niezwykle obytą na tego typu egzaminach. Dlatego też jego wskazówek w zakresie ogólnego przygotowania jak i organizacji „pracy” na danym egzaminie nie są w stanie zastąpić nawet najlepsze internetowe poradniki :).
  Warto również zwrócić uwagę na atmosferę panującą na samym kursie. W związku z tym, że prowadzący jest niezwykle miły i ma ogromne poczucie humoru atmosfera jest bardzo sympatyczna, wręcz zachęcająca do wzajemnej interakcji. W czasie kursu można poznać wielu ciekawych ludzi reprezentujących często różne branże/ kierunki studiów, którzy mają jednak jeden wspólny cel – zdobyć licencję MPW :).
  Kurs stacjonarny spełnił moje oczekiwania w 100%. Dzięki pomocy Mariusza udało mi się opanować część pozaprawną w sposób umożliwiający komfortowe i sprawne obliczanie zadań podczas egzaminu, natomiast wskazówki odnośnie części prawnej niezwykle usprawniły proces nauki.
  Serdecznie polecam ten kurs wszystkim, którzy się jeszcze nie zdecydowali – jest to zdecydowanie najbardziej kompletna i najbardziej wartościowa oferta szkoleniowa przygotowująca do egzaminu na maklera papierów wartościowych."
  • Jarosław Reszka, Makler Papierów Wartościowych, nr licencji 3171, 1 wynik na egzaminie MPW 2017.03, 181pkt, TOP 1%, korzystał z kursu maklerskiego stacjonarnego Maklers.pl, zdając egzamin za pierwszym podejściem.
 • „Cześć,
  Jeśli w tej chwili czytasz te słowa to prawdopodobnie zastanawiasz się nad podejściem do egzaminu maklerskiego i/lub myślisz jaką formę przygotowań do niego wybrać. Nie ma co się oszukiwać, niezależnie od aktualnego poziomu Twojej wiedzy nt. rynku kapitałowego, aby zdać ten egzamin za pierwszym razem czeka Cię sporo pracy.
  Jeśli chcesz aby Twój proces nauki był skuteczny, wszelkie materiały były odpowiednio przygotowane i wskazane oraz mieć możliwość wyjaśniania na bieżąco poszczególnych zagadnień - śmiało mogę Ci polecić kurs stacjonarny organizowany przez Mariusza.
  Udział w kursie stacjonarnym da Ci jeszcze dodatkową możliwość poszerzenia swojej wiedzy dotyczącej rynku kapitałowego, gdyż prowadzący ten kurs nie ogranicza się jedynie do przerobienia niezbędnej części materiału, a w przystępny sposób pokazuje również jak łączyć teorię z praktyką.
  Zdecydowanie polecam i trzymam kciuki za sukces!"
  • Wiktor Żmijewski, Makler Papierów Wartościowych, nr licencji 3174, 1 wynik na egzaminie MPW 2017.03, 181pkt, TOP 1%, korzystał z kursu maklerskiego stacjonarnego Maklers.pl, zdając egzamin za pierwszym podejściem.

 • "Podpisuję się pod wszystkimi superlatywami dotyczącymi zarówno kursu, jak i samej osoby prowadzącego!

  Świetnie przygotowane materiały, każda część pozaprawna zagregowana w przystępnych zeszytach z najistotniejszymi informacjami. Dodatkowo wytłumaczone jest jak krok po kroku rozwiązywać zadania. Miałam niewielkie pojęcie o technikach notowań, a po kursie byłam w stanie samodzielnie i poprawnie rozwiązać znakomitą większość zadań historycznych. Bardzo miła atmosfera na kursie, sympatyczna postawa Mariusza i jego wsparcie mailowe po zakończonym kursie znacząco przyczyniły się do mojego sukcesu. Szczerze polecam firmę Maklers.pl!"

  • Justyna Kosior, Makler Papierów Wartościowych, nr licencji 3065, 187pkt, 3 wynik na egzaminie MPW 2015.10, TOP 2%, korzystała z kursu maklerskiego stacjonarnego Maklers.pl, zdając egzamin za pierwszym podejściem.

 • "Uczestniczyłem w marcowej edycji kursu stacjonarnego w Poznaniu i udało mi się zdać egzamin za pierwszym razem z wynikiem 187pkt. Chciałbym bardzo podziękować Mariuszowi jak i polecić go wszystkim niezdecydowanym. Mariusz jest osobą z ogromną widzą odnośnie egzaminu. Potrafi wytłumaczyć wszystkie typy zdań i udzielić wielu praktycznych porad jak łatwiej zdać egzamin. Materiały były bardzo pomocny w moim procesie nauki, zawierały wiele schematów jak rozwiązać wydające się na pierwszy rzut oka trudne zdania. Maklers.arslege.pl okazało się być bardzo przydatnym narzędziem do opanowania zagadnień prawnych. Atmosfera na kursie była bardzo przyjazna i dla mnie udział w kursie był czystą przyjemnością. Wybór oferty Maklers.pl był świetną decyzją i teraz polecam z całego serca każdemu kto myśli o przystąpieniu do egzaminu na maklera."
  • Piotr Pięta, Makler Papierów Wartościowych, nr licencji 3072, 187pkt, 3 wynik na egzaminie MPW 2015.10, TOP 2%, korzystał z kursu maklerskiego stacjonarnego Maklers.pl, zdając egzamin za pierwszym podejściem.
 • "Słowo „monopol” może czasem kojarzyć się negatywnie, jednak patrząc na produkty Maklers.pl ciężko jest mi znaleźć bardziej właściwe określenie. Firma oferuje ogromną ilość wysokiej jakości materiałów. Dostęp do platformy Arslege, która znacznie przyśpiesza proces nauki prawa, jest zdecydowanie czynnikiem wyróżniającym tą ofertę spośród konkurencji. Maklers.pl to także znakomicie przygotowani i doświadczeni trenerzy, którzy nie mają problemów z przekazaniem swojej wiedzy. Pan Mariusz Śliwiński stworzył skuteczny system nauki do egzaminu, który przekazuje na prowadzonych zajęciach. Kurs Maklers.pl jest w mojej opinii najlepszą ofertą na rynku, zdecydowanie wartą swojej ceny.
  W przyszłym roku planuję podejść do egzaminu na doradcę inwestycyjnego i nie mam zamiaru nawet się rozglądać za alternatywnymi formami przygotowania. Jestem pewien, że przy odrobinie samozaparcia, dużej ilości ciężkiej pracy oraz pomocy Pana Mariusza osiągnę upragniony cel."
  • pełna treść referencji
  • Adam Krajewski, Makler Papierów Wartościowych, nr licencji 3030, 199pkt, 4 wynik na egzaminie MPW 2015.03, TOP 2%, korzystał z kursu maklerskiego stacjonarnego Maklers.pl.
 • „Szczerze polecam kurs na maklera papierów wartościowych firmy Maklers prowadzony przez pana Mariusza Śliwińskiego. Uważam, że kurs jest kompletny, znacznie ułatwia przygotowanie do egzaminu krok po kroku prowadząc kursanta do wymarzonego celu. Oczywiście zdanie egzaminu z wynikiem pozytywnym wymaga kilku miesięcy ciężkiej, konsekwentnej pracy własnej i samozaparcia aczkolwiek bez odpowiednich narzędzi i wskazówek może być to niewystarczające. Dlatego tak istotne jest aby trafić na odpowiedniego trenera, który nakieruje i wskaże na co zwrócić szczególną uwagę oraz gdzie ewentualnie można trochę odpuścić. Mariusz jest właśnie taką osobą, ma ogromną wiedzę z zakresu rynku kapitałowego i trzeba przyznać, że kurs doskonale przygotował gdyż jest on stricte nastawiony na cel jakim jest zdanie egzaminu. Wszelkie materiały przygotowane są w sposób profesjonalny a zarazem przystępny i zrozumiały. Dużym ułatwieniem w nauce prawa jest platforma maklers.arslege.pl umożliwiająca rzetelną weryfikację zdobytej wiedzy. Podsumowując gorąco polecam firmę Maklers a najlepszą rekomendacją i świadectwem uznania dla Mariusza Śliwińskiego i jego serwisu edukacyjnego niech będzie fakt, iż po zdanym egzaminie na maklera papierów wartościowych zapisałem się na kurs na doradcę inwestycyjnego.”
  • pełna treść referencji
  • Michał Staniszewski,Makler Papierów Wartościowych, nr licencji 2959, 183pkt, 5 wynik na egzaminie MPW 2014.10, TOP 3%, korzystał z  kursu maklerskiego stacjonarnego Maklers.pl.
 • "Moją współpracę z serwisem Maklers.pl i osobą Pana Mariusza, wspominać będę niezwykle miło. Materiały na kursie online przygotowane zostały niezwykle starannie, z największą dbałością o szczegóły i wszelkie niuanse. Testy Maklers Arslege również okazały się świetną pomocą w przygotowaniu na ten niełatwy egzamin. Teraz po całym tym okresie nauki do egzaminu mogę stwierdzić, że moją licencję zawdzięczam właśnie Mariuszowi i jego pracy włożonej w Maklers.pl. Z pewnością uzyskanie pozytywnego wyniku wiąże się z ogromnym nakładem pracy własnej, ale trzeba wiedzieć też na co zwrócić szczególną uwagę. Gdybym miał ten egzamin jeszcze raz przed sobą bez wahania zdecydowałbym się na ofertę kursu on-line (lub stacjonarnego) ponownie. Docenić należy również fakt, że Maklers.pl to nie tylko komercyjna oferta. W serwisie dostępne jest forum, przydatne darmowe materiały. Ja osobiście dostrzegam w Pana pracy pewnego rodzaju "misję" poprawy naszego polskiego rynku kapitałowego przez zachętę do podnoszenia swoich kwalifikacji. Ponadto Pan Mariusz to osoba pomocna i rzetelna z ogromną wiedzą i chęcią do jej przekazania mniej doświadczonym uczestnikom rynku takim jak ja. Serdecznie polecam!"
  • pełna treść referencji
  • Dawid Szroeder, Makler Papierów Wartościowych, nr licencji 2934, 205pkt, 1 wynik na egzaminie MPW 2014.03, TOP 1%, korzystał z kursu maklerskiego online Maklers.pl.

CAŁKOWITY KOSZT KURSU MAKLERSKIEGO MAKLERS.PL:

Wszystkie podane wyżej ceny są podane w PLN w kwotach brutto (VAT 23%).

Aby móc skorzystać z niższej ceny przy wcześniejszym zapisie, należy w danym miesiącu wpłacić zaliczkę w wysokości 1.500zł na niżej podane konto. Pozostałą część opłaty za kurs należy uregulować najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem kursu.

 

LP. KLIENT CENA 2023
1 STANDARD 3.999 PLN
2 STUDENT, CZŁONEK SII, KLIENT MAKELRS*,** 3.599 PLN

 

* Rabaty nie sumują się.

** Status Klienta Maklers ma osoba, która wydała do tej pory w naszej firmie minimum 1.500 PLN.

*** Aby skorzystać z ceny w poszczególnych miesiącach należy w danym miesiącu wpłacić zaliczkę 1.500 PLN.


ZAPIS NA KURS MAKLERSKI MAKLERS.PL:

W celu zapisania się na kurs maklerski Maklers.pl, prosimy wypełnić poniższy formularz, wraz z podaniem danych osobowych, kontaktowych i wybranej edycji kursu.

Skontaktuj się z nami

W celu zadania pytania, lub zamówienia wybranych materiałów, można również skorzystać z formularza zgłoszeniowego. W formularzu tym prosimy po podanie wszystkich wymaganych danych. Ułatwi nam to późniejszy kontakt.
Zatwierdzając ten formularz akceptujesz naszą politykę prywatności. Prosimy o zapoznanie się z nią.
captcha
Przeładuj

Zapis na kurs maklerski Maklers.pl, oznacza akceptację regulaminu.


Miejsce na kursie zostanie zarezerwowane po wpłacie kwoty całkowitej - podanej powyżej, na konto:

mBank S.A. 79 1140 2004 0000 3202 8155 2595

Maklers.pl sp. z o.o.
ul. Słomińskiego 17/35
00-195 Warszawa

Zapis na kurs, oznacza akceptację regulaminu.


CO DALEJ?:

Wpłacona zaliczka uprawnia do:

 • rezerwacji miejsca na kursie
 • opcji otrzymania 3-miesięcznego dostępu do platformy do nauki online: Maklers.Arslege.pl, kompletu materiałów na kurs maklerski Maklers.pl, a także nielimitowanych konsultacji online skype/e-mail.*

* w przypadku rezygnacji z kursu - kwota zaliczki podlega zwrotowi w ograniczonym zakresie zgodnie z REGULAMINEM.

W razie wszelkich pytań, zapraszamy do ich zadawania, za pomocą wybranej formy kontaktu.

LAUREACI:

Pomogliśmy zdobyć:

- ponad 500 licencji MPW

- ponad 100 licencji DI

SKONTAKTUJ SIĘ:

E-mail: kontakt@maklers.pl

Facebook: Maklers FB

Telefon: 791-784-004

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.