Serdecznie zapraszamy w środę 06.05.2015r, na godz. 21:00 na promocyjne Webinarium MPW Maklers.pl: "Egzamin MPW - najczęściej zadawane pytania".

Podczas webinarium, postaramy się odpowiedzieć na wszelkie pytania związane z licencją MPW, egzaminem MPW, a także ofertą MPW Maklers.pl.

Uczestnictwo w tym wydarzeniu jest darmowe. Obowiązuje limit miejsc - 50. Kto pierwszy ten lepszy! :)

Jeśli chcesz uczestniczyć w tym wydarzeniu, wystarczy że zarejstrujesz się na stronie podanej poniżej:

LINK DO REJESTRACJI!


PLAN SPOTKANIA:

CEL PODSTAWOWY:

Przedstawienie informacji na temat związany z egzaminem maklerskim (MPW)

HARMONOGRAM SPOTKANIA:

21:00 - 22:00

 • Prezentacja Maklers.pl
 • Makler Papierów Wartościowych (MPW) (licencja, nadzór, czynności zawodowe, miejsca pracy)
 • Egzamin maklerski (MPW) (terminy, struktura zadań, statystyka zdawalności)
 • Proces przygotowań do egzaminu MPW (sposoby nauki, oferta Maklers.pl)

22:00 - max

 • Pytania uczestników webinarium

Poniżej przestawiamy listę często zadawanych pytań, odnośnie licencji Maklera Papierów Wartościowych (MPW), egzaminu MPW lub oferowanych przez nas pomocy w procesie przygotowań do egzaminu MPW, w 2 formach:

 • wideo
 • tekstowej

WIDEO (nagranie z dnia 30.03.2017r.)


TEKST


Kim jest Makler Papierów Wartościowych?

Makler Papierów Wartościowych (MPW), to osoba zawodowo zajmująca się pośrednictwem w transakcjach kupna i sprzedaży papierów wartościowych (np. akcji, obligacji) dla klienta w zamian za wynagrodzenie ustalane w procentach od wartości transakcji (prowizja).


Licencjonowanie Maklerów Papierów Wartościowych (MPW) w Polsce.

Makler Papierów Wartościowych (MPW) jest zawodem nadzorowanym i licencjonowanym, podlegającym Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Obecnie na listę KNF jest wpisanych ok. 3.000 osób, w tym ok. 1.400 osób, posiada licencję MPW rozszerzoną o czynności doradztwa inwestycyjnego.


Czynności zawodowe Maklera Papierów Wartościowych (MPW).

Czynności zawodowe, które może w ramach pracy w firmie inwestycyjnej wykonywać Makler Papierów Wartościowych (MPW), określa ustawa o obrocie instrumentami finansowymi. Zalicza się do nich:

 • przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych
 • wykonywanie zleceń, o których mowa powyżej, na rachunek dającego zlecenie
 • nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych
 • doradztwo inwestycyjne
 • oferowanie instrumentów finansowych
 • organizowanie alternatywnego systemu obrotu
 • przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenie rachunków pieniężnych

Jak zostać Maklerem Papierów Wartościowych (MPW)?

Na listę Maklerów Papierów Wartościowych (MPW), może być wpisana osoba fizyczna:

 • która posiada pełną zdolność do czynności prawnych
 • która korzysta z pełni praw publicznych
 • która nie była uznana prawomocnym orzeczeniem za winnego przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwa określone w art. 305, 307 lub 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. – Prawo własności przemysłowej, za przestępstwa określone w ustawie z dnia 26 października 2000r. o giełdach towarowych lub za przestępstwa określone w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi
 • która złożyła, z zastrzeżeniem art.129 ust.2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, egzamin z wynikiem pozytywnym odpowiednio przed komisją egzaminacyjną dla maklerów papierów wartościowych

Jak widać, najtrudniejszym warunkiem do spełnienia, jest zdanie egzaminu na Maklera Papierów Wartościowych (MPW).


Jak często odbywa się egzamin na Maklera Papierów Wartościowych (MPW)?

Egzamin na Maklera Papierów Wartościowych, organizowany jest przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) i odbywa się 2 razy w roku. Z reguły jest to 3 dekada marca i 3 dekada października.

Historyczna zdawalność na egzaminie maklerskim jest dość niska i sięga ok. 20%.

Więcej informacji na temat egzaminu MPW, znajduje się na tej stronie.


Czy koniecznie jest korzystanie z kursów maklerskich lub innych pomocy w procesie nauki na egzamin maklerski?

Podejście do egzaminu maklerskiego, jest zupełnie niezależnym zdarzeniem od procesu nauki do egzaminu. Korzystanie z jakichkolwiek pomocy, jest fakultatywne (nieobowiązkowe).

Należy jednak pamiętać, iż egzamin maklerski jest trudnym egzaminem (zdawalność wynosi 20%) i proces samodzielnej nauki, znacząco wydłuża czas przygotowań i zmniejsza prawdopodobieństwo sukcesu na egzaminie. Skorzystanie np. ze sprawdzonego kursu maklerskiego daje istotną oszczędność czasu przeznaczanego na naukę, a także zwiększa znacząco prawdopodobieństwo sukcesu na egzaminie maklerskim.


Co daje posiadaczowi licencja maklerska (MPW)?

Posiadanie licencji MPW, daje szereg korzyści:

 • znacząco wzmacnia i profiluje CV pod kątem pracy na rynku kapitałowym
 • ułatwia zdobycie pracy w procesie selekcji
 • wzmacnia prestiż zawodowy
 • daje istotne uprawnienia
 • daje bardzo silne podstawy do nauki do kolejnych egzaminów związanych z rynkiem kapitałowym (DI, CFA)
 • osobom zatrudnionym w zawodzie, często umożliwia podwyżkę wynagrodzenia

W jakich firmach szukać pracy z licencją MPW?

Licencja MPW, jest często ceniona, przez:

 • firmy inwestycyjne (w tym m.in. domy maklerskie)
 • towarzystwa funduszy inwestycyjnych
 • towarzystwa ubezpieczeniowe
 • pośrednicy finansowi
 • banki

Zarobki Maklera Papierów Wartościowych (MPW):

Zarobki Maklera Papierów Wartościowych (MPW), są dość mocno związane z koniunkturą giełdową i poziomem zainteresowania rynkiem kapitałowym w społeczeństwie. Z uwagi na postępującą informatyzację, rola MPW ewaluowała, a tradycyjnych miejsc pracy w zawodzie jest istotnie mniej niż jeszcze kilkanaście lat temu. Ożywienie na rynku pracy w zawodzie MPW, może nastąpić wraz ze wzrostem zainteresowania społeczeństwa giełdą, lub/i wdrażanymi regulacjami przez UE i planami zwiększenia wagi rynku kapitałowego w procesie finansowania gospodarki (projekt Europejskiej Unii Rynków Kapitałowych).

Zgodnie z danymi z serwisu www.wynagrodzenia.pl mediana zarobków Maklera Papierów Wartościowych (MPW), wynosi 6.500zł brutto.

Osoba bez doświadczenia, która zdobywa uprawnienia Maklera Papierów Wartościowych (MPW), jeśli uda jej się znaleźć pracę w zawodzie, może liczyć na początek na wynagrodzenie na poziomie ok. 6.000zł brutto (rynek warszawski) i ok. 5.000zł brutto (pozostałe miasta).


Jakie doświadczenie w procesie nauki na egzamin maklerski ma firma Maklers.pl?

Maklers.pl, działa na rynku edukacyjnym w zakresie rynku kapitałowego od ok. 8 lat. W tym czasie pomogliśmy zdobyć ok. 400 licencji maklerskich (ponad 60% wszystkich w tym czasie zdobytych licencji w Polsce). Nasi podopieczni osiągają często najlepsze wyniki na egzaminie MPW. W procesie nauki, pomagamy za pomocą następujących form:

 • kurs maklerski stacjonarny Maklers.pl
 • kurs maklerski wideo Maklers.pl
 • testy online www.maklers.arslege.pl
 • premium MPW
 • darmowe materiały

Pełna oferta Maklers.pl w zakresie przygotowań do licencji Maklera Papierów Wartościowych (MPW), znajduje się na tej stronie: www.maklers.pl/mpw.

Referencje odnośnie dostarczonych przez nas pomocy, znajdują się na tej stronie: www.maklers.pl/mpw/referencje.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą najnowszą ofertą, pierwszego w Polsce:

KURSU MAKLERSKIEGO WIDEO MAKLERS.PL 

maklers pendrive


Kurs maklerski wideo Maklers.pl zawiera te same bardzo dobre materiały co kursy stacjonarne i online.

W miejsce zajęć stacjonarnych lub online proponujemy:

 • USB (32GB) z nagranym całym ok. 50-godzinnym kursem (lipiec-sierpień 2021) oraz dostęp do tej edycji za pomocą strony www (po zalogowaniu),
 • dostęp do starszej edycji kursu wideo (ok. 66h) za pomocą strony www (po zalogowaniu) - data nagrań sierpień-wrzesień 2018 + aktualizacje),
 • 2-godzinne konsultacje za pomocą Skype,
 • 50 zapytań za pomocą e-mail do wykorzystania na ewentualne pytania i wątpliwości

SPRAWDŹ NAS!

 • Ostatnie 8 egzaminów zdało ponad 100 osób po naszym kursie maklerskim stacjonarnym/online/wideo Maklers.pl, zdobywając licencję MPW.
 • Łącznie niemal 500 osób zdobyło licencję MPW, korzystając z naszych innych komercyjnych pomocy.
 • Referencje MPW Maklers.pl

 

PRÓBKA NR 1 kursu maklerskiego wideo Maklers.pl (edycja 2021)

 • 13 odcinek kursu maklerskiego wideo Maklers.pl 9 edycji kursu (S09E13) {bezpłatnie :)}:
 

 

PRÓBKA NR 2 kursu maklerskiego wideo Maklers.pl (edycja 2018)

 • 1 odcinek kursu maklerskiego wideo Maklers.pl 8 edycji kursu (S08E01) {bezpłatnie :)}:
 

CEL PODSTAWOWY:


OFERTA:

Część internetowa kursu zawiera:

 • Dostęp do platformy do nauki online na 3 miesiące: Maklers.Arslege.pl (czas biegnie od momentu rozpoczęcia rozwiązywania pierwszego testu).
 • Dostęp do treści PREMIUM, w tym m.in. zbiorków tematycznych.
 • Dostęp do wideonagrań za pomocą strony www (po zalogowaniu).
 • Bezpłatne indywidualne konsultacje online (do 2 godzin), przez Skype/Clickmeeting i bezpłatne indywidualne konsultacje e-mail (do 50 e-maili), aż do momentu najbliższego egzaminu.
 • 1 aktualizacja materiałów (errata) uwzględniająca ostatni egzamin i najnowszy komunikat KNF (lipiec/sierpień, lub grudzień/styczeń), przesłana w formie elektronicznej.
 • Dostęp online do wykazu stale aktualnych aktów prawnych, poprzez SERK Maklers.pl: przepisy prawne.
 • 5% rabat na zakupy w księgarni internetowej Maklerska.pl.

Część wysyłkowa kursu zawiera:

 • Komplet materiałów autorstwa Maklers.pl (łącznie ok. 3000 wydrukowanych stron, 10,0kg wydruków i innych materiałów):

  • USB oraz dostęp za pomocą strony www po zalogowaniu do 9 edycji kursu wideo (nagrania w miesiącach lipiec-sierpień 2021r. oraz bieżące aktualizacje w wysokiej jakości formacie MP4 (łącznie 29 odcinków, ok. 50 godzin zajęć)

  • dostęp za pomocą strony www po zalogowaniu do 8 edycji kursu wideo (nagrania w miesiącach sierpień-wrzesień 2018r.) w wysokiej jakości formacie MP4 (łącznie ok. 70 godzin zajęć)
  • slajdy z prezentacji, na bazie których jest nagrany kurs - mogące służyć jako materiał do samodzielnej nauki - 7 zbiorków + 6 zeszycików, ok. 600 stron.

  • posegregowane tematycznie zbiory zadań - 3 zbiorki + 3 zeszyciki, ok. 500 stron.

  • ok. 700 wysokiej jakości rozwiązań zadań pozaprawnych z lat 2014-2021 - 14 zeszycików, ok. 555 stron, zadania z zakresu technik notowań - wg UTP+MIFID 2.

  • najważniejsze akty prawne (tylko wyselekcjonowane artykuły wymagane na egzamin maklerski), pokrywające 95% pojawiających się pytań z przepisów prawnych na egzaminie maklerskim - 6 zbiorków + 5 zeszycików, ok. 1000 stron.

  • testy z ostatnich lat - 8 zeszycików, ok. 250 stron.

  • inne materiały (m.in. streszczenie książki F.K. Reilly, K.C. Brown – „Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem T.1 i T.2”, PWE 2001, tablice wzorów, tablice matematyczne, szablon do rozwiązywania zadań, wskazówki dotyczące nauki na egzamin maklerski, tabelaryczne podsumowanie rozkładów występowania pytań z zakresu prawa i zadań pozaprawnych, posegregowane tematycznie, z ciekawymi statystykami, itp.) - 5 zeszycików + 3 zalaminowane karty, ok. 50 stron.

  • książkę K. Jajuga, T. Jajuga "Inwestycje: instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa", PWN 2018.

  • kalkulator Citizen SLD-200, taki sam jak przeważnie na egzaminie maklerskim.

 • Wysyłkę ww. materiałów przesyłką poleconą priorytetową.

Ponadto oferta zawiera:

 • Praktyczne porady i wskazówki dotyczące nauki do egzaminu i sprawdzone schematy rozwiązywania testu na egzaminie.
 • Wiele ciekawostek do wykorzystania w prywatnych decyzjach finansowych.

Prowadzący:

 • Całość kursu prowadzi Mariusz Śliwiński, CIIA, DI, MPW, MGT, zdecydowany filar SERK Maklers.pl, najbardziej doświadczony i jednocześnie najlepiej oceniany Trener kursów maklerskich stacjonarnych i online Maklers.pl.

Istnieje również możliwość dokupienia rozwiązań zadań z lat wcześniejszych 2006-2012, jednak do skutecznego zdania egzaminu MPW, nie jest konieczne ich przerabianie. Rozwiązania zadań z lat wcześniejszych są dostepne pod linkiem podanym poniżej:

https://maklers.pl/mpw/rozwiazania-zadan-mpw


29 ODCINKÓW:

Wyszczególnienie poszczególnych odcinków:

1. Odcinek 1 - wstęp oraz system nauki na egzamin, prawo - skuteczne sposoby nauki 1/2 01:37:59

2. Odcinek 2 - prawo - skuteczne sposoby nauki 2/2, etyka zawodowa 00:49:08

3. Odcinek 3 - rynki i instrumenty finansowe 01:39:34

4. Odcinek 4 - matematyka finansowa 1/5 02:39:25

5. Odcinek 5 - matematyka finansowa 2/5 01:22:23

6. Odcinek 6 - matematyka finansowa 3/5 01:05:20

7. Odcinek 7 - matematyka finansowa 4/5 01:30:34

8. Odcinek 8 - matematyka finansowa 5/5 01:07:23

9. Odcinek 9 - analiza i wycena instrumentów dłużnych 1/2 02:20:59

10. Odcinek 10 - analiza i wycena instrumentów dłużnych 2/2 01:59:35

11. Odcinek 11 - rachunkowość finansowa 01:18:27

12. Odcinek 12 - analiza finansowa przedsiębiorstw i wycena akcji 1/5 01:14:33

13. Odcinek 13 - analiza finansowa przedsiębiorstw i wycena akcji 2/5 02:10:22

14. Odcinek 14 - analiza finansowa przedsiębiorstw i wycena akcji 3/5 01:18:12

15. Odcinek 15 - analiza finansowa przedsiębiorstw i wycena akcji 4/5 02:39:58

16. Odcinek 16 - analiza finansowa przedsiębiorstw i wycena akcji 5/5 00:52:35

17. Odcinek 17 - analiza instrumentów pochodnych 1/4 01:04:13

18. Odcinek 18 - analiza instrumentów pochodnych 2/4 01:43:03

19. Odcinek 19 - analiza instrumentów pochodnych 3/4 01:35:08

20. Odcinek 20 - analiza instrumentów pochodnych 4/4 01:58:42

21. Odcinek 21 - strategie inwestycyjne 1/3 02:14:34

22. Odcinek 22 - strategie inwestycyjne 2/3 01:13:28

23. Odcinek 23 - strategie inwestycyjne 3/3 03:03:59

24. Odcinek 24 - obrót na rynku regulowanym 1/4 02:52:30

25. Odcinek 25 - obrót na rynku regulowanym 2/4 01:17:19

26. Odcinek 26 - obrót na rynku regulowanym 3/4 01:28:11

27. Odcinek 27 - obrót na rynku regulowanym 4/4 01:18:00

28. Odcinek 28 - zdaj egzamin MPW 1/1 01:39:04

29. Odcinek 29 - suplement 1/1 02:22:20


WYBRANE REFERENCJE Z OSTATNICH LAT:

 • "Na kurs Maklers.pl trafiłem z polecenia przyjaciela, który wskazywał, że prawdopodobnie jest on jednym z najlepszych dostępnych na rynku, a to z powodu praktycznego podejścia do tematyki egzaminu. Dzisiaj z całą pewnością mogę stwierdzić, że miał on w zupełności rację.
  Podczas moich przygotowań miałem okazję skorzystać tak z kursu stacjonarnego w Warszawie, jak i z wykładów wideo. Obie te formy jak najbardziej polecam - pierwszą dlatego, że macie szansę na interakcję i zadawanie pytań na bieżąco, drugą za względu na świetne utrwalanie już przerobionego materiału. W każdej chwili możesz zastopować bądź cofnąć nagranie, aby jeszcze raz przerobić nurtujące Ciebie kwestie.
  Prowadzący (Mariusz Śliwiński) jest osobą bardzo kontaktową, otwartą i komunikatywną. Niezmierne ważne jest podejście, które prezentuje on przy prezentowaniu zadań - nawet, jeżeli nie miałeś do czynienia z matematyką finansową albo z instrumentami pochodnymi, dzięki temu kursowi z pewnością wszystko to zrozumiesz! To hołdowanie podejściu "krok po kroku", które pozwala wprowadzić nas w samodzielne myślenie, abyśmy potrafili rozpoznać, gdzie popełniamy błędy i jak ważne jest zwracanie uwagi na szczegóły w zadaniach (a na tym przede wszystkim Komisja lub "urwać" nam parę punktów). Co ważne, prowadzący nie skupia się tylko na zadaniach sprzed ostatnich 2-3 lat - niejednokrotnie sięga dalej, zapewne trochę z przezorności (nie wiadomo, kiedy Komisja wróci do pewnych schematów), ale także po to, aby pokazać trudniejsze zadania i jak do nich podejść.
  Początkowo, materiał egzaminacyjny może przerażać ogromem stron i tematyki, ale po kursie maklers.pl będziecie wiedzieć, że po pierwsze, nie taki egzamin straszny jak go malują, a po drugie, że wystarczy skupić się na wybranych aspektach zagadnień. Nie ma potrzeby czytania Jajugi od deski do deski czy uczenia się wzorów podanych przez Komisję - chyba że nie macie co robić z czasem.
  Zachęcam Was do zaufania podejściu, jakie zaproponowano w kursie Maklers.pl - poczujcie się trochę jak prowadzeni za rękę, a nie pożałujecie. A co najfajniejsze, po tym wszystkim będziecie cieszyli się tak uzyskaną licencją, jak i nowo nabytą wiedzą, która pozwoli Wam w zupełnie inny sposób spojrzeć na inwestowanie. Sam robiłem kurs nie po to, by przywdziać czerwone szelki, a raczej po to, aby ugruntować wiedzę nabytą i cały czas nabywaną na rynku kapitałowym. Po to, aby umieć rozumieć specyfikę działalności firmy inwestycyjnej, umieć porozumiewać się z maklerami-praktykami, jak i po to, by wykorzystać wiedzę w prywatnych inwestycjach.
  Kurs Maklers.pl pokazuje, że dziedzina ta - podobnie jak wiele innych - to praca intelektualna, która, jeżeli się ją wykona sumiennie, zmniejszy ryzyko nietrafionych decyzji oraz raz na zawsze oduczy traktowania giełdy jako rodzaju hazardu."
  • anonimowa opinia, Makler Papierów Wartościowych, 2 wynik na egzaminie MPW 2018.10, 193pkt., TOP 1%, korzystał z kursu maklerskiego stacjonarnego Maklers.pl oraz kursu maklerskiego wideo Maklers.pl.

 

 • „Można powiedzieć, że przepisem na sukces na egzaminie jest zapał, motywacja i dobre materiały do nauki. O ile w dwóch pierwszych kwestiach niestety musisz radzić sobie sam/a, o tyle dobre materiały są dostępne w Maklers.pl. Niewiele jest produktów, które mogę śmiało i z czystym sumieniem polecać, ale z całą pewnością jednym z nich jest kurs video z Maklers. Wiedza jest przekazana fachowo i niezależnie czy jesteś po studiach czy dopiero je zaczynasz, to na pewno nie będziesz miał/a żadnych trudności z jej przyswojeniem. Godne polecenia jest także forum Maklers, z którego sporo korzystałem. Można tam bardzo sprawnie uzyskać fachową pomoc od innych kandydatów na Maklera, a w kryzysowych chwilach można także liczyć na wsparcie ;). Tak więc nie pozostaje Ci nic innego, jak zainwestować w swoją wiedzę i brać się do roboty. Naprawdę warto."
  • Maciej Haberka, Makler Papierów Wartościowych, nr licencji 3130, 203pkt, 2 wynik na egzaminie, TOP 2%, korzystał z kursu maklerskiego wideo Maklers.pl.

   

 • „Bardzo dziękuję za pomoc. Materiały bardzo rzetelnie przygotowane. Po ukończeniu kursu i przerobieniu testów historycznych, część pozaprawna wydaję się prosta i bardzo schematyczna. Poziom merytoryczny super, w moim przypadku zarówno w kontekście samego egzaminu, jak i wyprzedzenia toku studiów. 
  Krótko podsumowując, materiały polecam przede wszystkim osobom, które cenią swój czas. Nauka przebiega szybko i efektywnie. Po ukończeniu kursu o część pozaprawną możecie być spokojni."
  • Igor Więckowski, Makler Papierów Wartościowych, nr licencji 3152, 196pkt, 4 wynik na egzaminie, TOP 4%, korzystał z kursu maklerskiego wideo Maklers.pl.

 

 • „Młody wilku, przyszły maklerze i doradco inwestycyjny z ogromną przyjemnością i wielką chęcią polecam Ci i zachęcam Cię do skorzystania z pomocy Pana Mariusza  przy nauce do bardzo ciężkich egzaminów  MPW oraz DI. Zaoszczędzisz ogromną ilość czasu, zdasz egzamin i ułatwisz sobie życie.

Co drugi weekend miałem studia i niestety nie mogłem fizycznie uczestniczyć w kursach stacjonarnych prowadzonych przez Pana Mariusza. Czy czekałem aż skończę studia żeby zabrać się za przygotowania do egzaminu MPW??? Oczywiście nie. Jestem niecierpliwy i na szczęście Pan Mariusz stworzył takie CUDO jak kursy wideo, które możesz oglądać kiedy chcesz, ile chesz i gdzie chcesz. Od Maklers.pl na samym starcie dostajesz Pudełko, w którym są wszystkie niezbędne, starannie przygotowane materiały (płyty CD z nagraniami, ustawy ładnie oprawione, testy z lat ubiegłych oraz rozwiązania do tych testów, tablice wzorów, instrukcje jak przygotować się do egzaminu, lista lektur (z podaniem stron do nauczenia), a nawet listę w jakie produkty powinieneś wzbogacić swoją dietę podczas nauki  do tych wyczerpujących egzaminów). Na 3 miesiące przed egzaminem dostajesz dostęp do testów online - Maklers Arslage gdzie możesz, ile Ci sie podoba, wybijać niedociągłości. Uwierz mi - wiem coś o tym, że testy online przydadzą Ci się bardzo do ćwiczenia pytań szczególnie z ustaw. Jest tyle pytań, że sam nie zdążyłem ich wszystkich przerobić. Nawet analfabeta finansowy korzystając z pomocy Maklers.pl przy włożeniu odpowiedniej ilości godzin w naukę zda egzamin MPW z bardzo dobrym wynikiem.

Pan Mariusz prowadzi Maklers.pl z ogromnym zaangażowaniem oraz pasją jest świetnym coachem, któremu zależy żebyś zdał, będzie Cię motywował i od razu to wyczujesz. Wszystko jest zrobione w punkt. Myslisz, że trzeba czekać, np. na fakturę albo na odpowiedź nawet w błachej sprawie?? Na drugi dzień fakturę masz na e-mailu wraz z wszystkimi odpowiedziami na Twoje pytania, w każdej chwili możesz zadzwonić i wyjaśnić coś przez tel. Masz 100% wsparcie w nauce.

Tak więc młody wilku, przyszły maklerze i doradco jeśli się jeszcze zastanawiasz to skończ z tym i działaj tak jak ja zrobiłem. Tik-tak czas upływa a ktoś inny robi cash na rynku zamiast Ciebie. Dzwoń do Pana Mariusza i zamawiaj kurs.

Pan Mariusz bardzo mi pomógł w przygotowaniu do MPW za co bardzo dziękuję. Na egzaminie uzyskałem 189pkt i był to bardzo bezpieczny,ze sporym zapasem 7 wynik na egzaminie. Nawet nie musisz czekać aż komisja opublikuje wyniki ponieważ Pan Mariusz cały kolejny dzień po egzaminie poświęcił na rozwiązanie zadań dysponując tylko zdjęciami testu.

Obecnie kupiłem kolejny kurs wideo i z pomocą Pana Mariusza przygotowuję się do egzaminu na doradcę inwestycyjnego.

Mamy spore szczęście, że jest osoba, która kompleksowo pomaga nam w przygotowaniach. Wystarczą tylko chęci i ciężka praca. Całą reszę przygotuje za Ciebie Maklers.pl

Tak więc młody wilku, przyszły maklerze i doradco inwestycyjny - działaj!!!!!!! Życzę Ci sukcesów i wiem, że w nieodległej przyszłości kilka rekomendacji nad moją - napiszesz z wielkim uśmiechem na twarzy swoją.Tik-tak..."

 • Sylwester Jóźwik, Makler Papierów Wartościowych, nr licencji 3131, 189pkt, 7 wynik na egzaminie, TOP 6%, korzystał z kursu maklerskiego wideo Maklers.pl, zdając egzamin za pierwszy podejściem.

 

 • „Przed przystąpieniem do kursu moja wiedza na temat rynku kapitałowego, oraz wszelakich instrumentów finansowych była niewielka, a wizja samodzielnego gromadzenia informacji przerażała mnie. Pragnienie spełnienia marzeń doprowadziło mnie do serwisu Maklers.pl. Pełen wątpliwości co do własnych umiejetności postanowiłem zaryzykować, po czym kupiłem kurs wideo. Dziś wiem jedno... BYŁO WARTO!!! Profesjonalnie i co ważne czytelnie przygotowane materiały sprawiły, że moja wiedza ogromnie wzrosła, a egzamin organizowany przez KNF zdałem za pierwszym podejściem z liczbą punktów 187. Całym sercem polecam wszystkim zainteresowanym edukacje z Maklers.pl, u boku pana Mariusza, genialnego nauczyciela i wykładowcy."
  • Robert Ruszkiewicz, Makler Papierów Wartościowych, nr licencji 3144, 187pkt, 9 wynik na egzaminie, TOP 8%, korzystał z kursu maklerskiego wideo Maklers.pl, zdając egzamin za pierwszym podejściem.

 

 • "Cześć. Do nauki podchodziłem z poziomu kompletnego laika jeśli chodzi o zagadnienia wymagane na egzaminie. W związku z dużym zakresem materiału i egzotyką niektórych jego partii pomoc Mariusza i Maklers.pl (korzystałem z kursu wideo) okazała się nie do przecenienia. Selekcja najważniejszych rzeczy, zwrócenie uwagi na niuanse i sposób tłumaczenia technik notowań pozwoliły mi zaoszczędzić mnóstwo nerwów i czasu. Z perspektywy zdanego egzaminu uważam że największą zaletą pomocy ze strony Mariusza jest przedstawienie zakresu materiału na egzamin w sposób który umożliwia naukę absolutnie kluczowych rzeczy z którymi rzeczywiście człowiek później zetknie się na teście. To daje dużo pewności o słuszności obranej drogi w procesie nauki.Nie olewajcie części prawnej, zostawcie sobie na nią sporo czasu, bo niektórych ustaw nie przeczytacie w dwa wieczory, a nawet jeśli to niewiele Wam to pomoże..."
  • Jacek Bakoński, Makler Papierów Wartościowych, nr licencji 3081,180pkt, 12 wynik na egzaminie MPW 2015.10, TOP 9%, korzystał z kursu maklerskiego wideo Maklers.pl.

 

 • "Korzystanie ze wsparcia Maklers.pl w dużym stopniu ułatwia i przyśpiesza proces uczenia się. Materiały są doskonale przygotowanie, pogrupowane tematycznie, co pomaga przy samodzielnej pracy. Dodatkowo podczas kursu prowadzący zwraca uwagę na najważniejsze kwestie i zdradza wiele cennych wskazówek dotyczących rozwiązywania zadań czy samego egzaminu. Korzystałam też z możliwości zadawania pytań mailem i tutaj również miłe zaskoczenie, odpowiedzi przychodziły bardzo szybko i były wyczerpujące. Z całą odpowiedzialnością mogę polecić Maklers.pl. Bez tej pomocy z pewnością nie dałabym rady przygotować się w 3 miesiące i zdać za pierwszym razem.
  • Justyna Noga, Makler Papierów Wartościowych, nr licencji 3033, 188pkt, 16 wynik na egzaminie MPW 2015.03, TOP 7%, 1 miejsce wśród kobiet, korzystała z kursu maklerskiego online/wideo Maklers.pl, egzamin zdała po 3 miesiącach nauki i za pierwszym podejściem.

 

 • "Moją współpracę z serwisem Maklers.pl i osobą Pana Mariusza, wspominać będę niezwykle miło. Materiały na kursie online przygotowane zostały niezwykle starannie, z największą dbałością o szczegóły i wszelkie niuanse. Testy Maklers Arslege również okazały się świetną pomocą w przygotowaniu na ten niełatwy egzamin. Teraz po całym tym okresie nauki do egzaminu mogę stwierdzić, że moją licencję zawdzięczam właśnie Mariuszowi i jego pracy włożonej w Maklers.pl. Z pewnością uzyskanie pozytywnego wyniku wiąże się z ogromnym nakładem pracy własnej, ale trzeba wiedzieć też na co zwrócić szczególną uwagę. Gdybym miał ten egzamin jeszcze raz przed sobą bez wahania zdecydowałbym się na ofertę kursu on-line (lub stacjonarnego) ponownie. Docenić należy również fakt, że Maklers.pl to nie tylko komercyjna oferta. W serwisie dostępne jest forum, przydatne darmowe materiały. Ja osobiście dostrzegam w Pana pracy pewnego rodzaju "misję" poprawy naszego polskiego rynku kapitałowego przez zachętę do podnoszenia swoich kwalifikacji. Ponadto Pan Mariusz to osoba pomocna i rzetelna z ogromną wiedzą i chęcią do jej przekazania mniej doświadczonym uczestnikom rynku takim jak ja. Serdecznie polecam!"
  • pełna treść referencji
  • Dawid Szroeder, Makler Papierów Wartościowych, nr licencji 2934,205pkt, 1 wynik na egzaminie MPW 2014.03, TOP 1%, korzystał z kursu maklerskiego online/wideo Maklers.pl.

 


 

CAŁKOWITY KOSZT KURSU MAKLERSKIEGO WIDEO MAKLERS.PL NA 2022R.:

2.699 zł brutto

- 2.429 zł brutto (rabat -10%*, dla Studenta, Członka SII, Klienta Maklers**)

* Rabaty nie sumują się.

** Status Klienta Maklers ma osoba, która wydała do tej pory w naszej firmie minimum 1.500zł.


ZAMÓWIENIE KURSU MAKLERSKIEGO WIDEO MAKLERS.PL:

Aby zamówić kurs maklerski wideo Maklers.pl, prosimy wypełnić poniższy formularz, wraz z podaniem danych osobowych, kontaktowych i informacją, o zainteresowaniu kursem maklerskim wideo.


Materiały zostaną wysłane i konsultacje uruchomione, po wpłacie kwoty całkowitej na:

mBank S.A. 79 1140 2004 0000 3202 8155 2595

Maklers.pl sp. z o.o.
ul. Słomińskiego 17/35
00-195 Warszawa

Zamówienia można również dokonać, odwiedzając SKLEP MAKLERS.PL.


W razie wszelkich pytań, zapraszamy do ich zadawania, za pomocą wybranej formy kontaktu.

 • Kurs maklerski Maklers.pl jest najbardziej kompleksową propozycją firmy Maklers.pl, pomagającą w nauce na egzamin maklerski.
 • ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ DO KORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY KURSÓW WIDEO ORAZ TESTÓW ONLINE.
 • Kurs trwa 64 godziny i odbywa się w soboty w godz. 10:00-18:00, w niedziele w godz. 9:00-17:00.
 • Obecna 48 edycja kursu maklerskiego Maklers.pl odbywa się w dniach 20.11.2021 r. - 23.01.2022 r. 
 • Zapraszamy też zorganizowane grupy zamknięte zainteresowane kursem stacjonarnym na Maklera Papierów Wartościowych do kontaktu w celu negocjacji indywidualnych warunków organizacji kursu
 • Osoby zainteresowane kursem maklerskim Maklers.pl, zachęcamy do zainteresowania kursem maklerskim wideo Maklers.pl, który jest bardziej przystępny cenowo niż kurs maklerski stacjonarny Maklers.pl, będąc jednocześnie niemal równie skutecznym kursem przy podejściu do egzaminu MPW

CO NAS WYRÓŻNIA NA RYNKU?

 • Kurs maklerski Maklers.pl jest kompleksowym kursem. Poza 64 godzinami kursu, uczestnicy otrzymują dodatkowo:
  • mnóstwo wydrukowanych materiałów (ok. 3.333 stron), w tym m.in. rozwiązania wszystkich zadań pozaprawnych historycznych testów MPW z ostatnich 6 lat, czy wydruki wszystkich najważniejszych ustaw
  • dostęp do wieonagrań 60h kursu maklerskiego wideo Maklers.pl, opracowanego na tych samych materiałach szkoleniowych, które otrzymują uczestnicy kursu stacjonarnego - dzięki czemu można w dowolnej chwili wrócić do problematycznego tematu
  • 3-miesięczny dostęp do testów online Maklers.Arslege.pl, który historycznie pomógł już w zdobyciu ok. 250 licencji MPW
  • prowadzenie zajęć przez bardzo doświadczonego trenera - Mariusza Śliwińskiego (przepracowanych ok. 4.000 godzin szkoleniowych przy prowadzeniu kursów maklerskich i kursów na Doradcę Inwestycyjnego)
 • Kurs maklerski Maklers.pl jest bardzo skuteczny:
  • obecnie z reguły organizujemy tylko 1 edycję kursu między sesjami egzaminacyjnymi.
   • Egzamin MPW 2019.03
    • łącznie po naszych kursach maklerskich stacjonarnych i wideo egzamin ten zdało min. 10 osób (23% Laueratów), w tym:
    • 2 miejsce na egzaminie (194pkt.) uzyskała osoba uczestnicząca w 43 edycji (grudzień 2018 - luty 2019)
    • kolejne miejsca zajęło 9 inny osób uczestniczących w kursach maklerskich stacjonarnych i wideo Maklers.pl
   • Egzamin MPW 2018.10 (REFERENCJE):
    • łącznie po naszych kursach maklerskich stacjonarnych egzamin ten zdało min. 8 osób (31% Laueratów), w tym:
    • 2 miejsce na egzaminie (193pkt.) uzyskała osoba uczestnicząca w 32 edycji (listopad-grudzień 2015)
    • 5 i 6 miejsce (188pkt. i 187pkt.) uzyskały osoby uczestniczące w 40 edycji (czerwiec-sierpień 2018)
    • 10 miejsce (173pkt.) uzyskała osoba uczestnicząca w 37 edycji (październik-grudzień 2017)
    • kolejne miejsca zajęły 4 inne osoby uczestniczące w stacjonarnych kursach maklerskich Maklers.pl
   • Egzamin MPW 2018.03 (REFERENCJE):
    • łącznie po naszych kursach maklerskich stacjonarnych i wideo egzamin ten zdało min. 16 osób (46% Laureatów), w tym:
    • 1 miejsce na egzaminie (201pkt.) uzyskała osoba uczestnicząca w 37 edycji (październik-grudzień 2017)
    • 2 miejsce (197pkt.) uzyskała osoba uczestnicząca w 27 edycji (wrzesień-październik 2014)
    • 7 miejsce (186pkt.) uzyskała osoba uczestnicząca w 38 edycji (styczeń-luty 2018)
    • kolejne 13 osoób korzystających z kursów maklerskich stacjonarnych i wideo Maklers.pl zajęło pozostałe miejsca
   • Egzamin MPW 2017.10 (REFERENCJE):
    • łącznie po naszych kursach maklerskich stacjonarnych i wideo egzamin ten zdało min. 12 osób (40% Laueratów), w tym:
    • 3 miejsce (198pkt.) uzyskała osoba uczestnicząca w 36 edycji (lipiec-sierpień 2017)
    • kolejne 11 osób korzystających z kursów maklerskich stacjonarnych i wideo Maklers.pl zajęło pozostałe miejsca
   • Egzamin MPW 2017.03 (REFERENCJE):
    • łącznie po naszych kursach maklerskich stacjonarnych i wideo egzamin ten zdało min. 6 osób (38% Laueratów), w tym:
    • 1 miejsce ex-aequo oraz 1 miejsce ex-aequo (181pkt. i 181pkt.) uzyskał osoby uczestniczące w 36 edycji (styczeń-luty 2017)
    • kolejne 4 osoby korzystające z kursów maklerskich stacjonarnych i wideo Maklers.pl zajęło pozostałe miejsca
 • Ostatnie 10 egzaminów zdało ok. 150 osób po naszym kursie maklerskim stacjonarnym/online/wideo Maklers.pl, zdobywając licencję MPW.
 • Łącznie ok. 400 osób zdobyło licencję MPW, korzystając z naszych innych komercyjnych pomocy.
 • Kurs maklerski stacjonarny Maklers.pl, zawiera w sobie wszelkie pomoce Maklers.pl, oferowane przez naszą firmę.
 • Możliwość bezpośredniego poznania wielu osób zainteresowanych pracą w obszarze rynku kapitałowego i przygotowaniem do egzaminu maklerskiego (networking).
 • Referencje MPW Maklers.pl

Systematycznie poznajemy i wspieramy osoby, które po uczęszczaniu na konkurencyjne kursy maklerskie, odczuwają brak dalszego wsparcia w nauce i systematycznie korzystają, zarówno z naszych bezpłatnych, jak i płatnych pomocy. W ramach organizowanego przez nas kursu maklerskiego - wszelkie dodatkowe wsparcie jest gratis...


CEL PODSTAWOWY:


HARMONOGRAM ZAJĘĆ W WARSZAWIE (48 EDYCJA):

 1. 20.11.2021 r. - WSTĘPNE OMÓWIENIE EGZAMINU I METOD NAUKI NA EGZAMIN, RYNKI I INSTRUMENTY FINANSOWE, MATEMATYKA FINANSOWA
 2. 21.11.2021 r. - MATEMATYKA FINANSOWA, ANALIZA I WYCENA INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH, PRAWO W PIGUŁCE
 3. 04.12.2021 r. - RACHUNKOWOŚĆ, ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW I WYCENA AKCJI
 4. 05.12.2021 r. - ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW I WYCENA AKCJI, ETYKA ZAWODOWA
 5. 18.12.2021 r. - ANALIZA INSTRUMENTÓW POCHODNYCH
 6. 19.12.2021 r. - STRATEGIE INWESTYCYJNE
 7. 22.01.2022 r. - TECHNIKI NOTOWAŃ GIEŁDOWYCH - WYZNACZANIE KURSU OTWARCIA, ZAMKNIĘCIA, PO RÓWNOWAŻENIU RYNKU
 8. 23.01.2022 r. - TECHNIKI NOTOWAŃ GIEŁDOWYCH - NOTOWANIA CIĄGŁE, STRATEGIA PRZYGOTOWANIA I ROZWIĄZYWANIA TESTU NA EGZAMINIE

Zobacz SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU.


OFERTA:

Oferta kursu obejmuje:

 • Najbardziej kompletne materiały i dodatkowe możliwości wsparcia nauki w Polsce.
 • Bardzo wysokiej jakości zajęcia w formie stacjonarnej: 64 godziny zegarowe, w trybie nauki 8*8h, prowadzonych wyłącznie przez starannie wyselekcjonowanych - licencjonowanych Maklerów Papierów Wartościowych*, w grupach warsztatowych, z reguły ok. 10-osobowych.
 • Dostęp do platformy do nauki online na 3 miesiące: Maklers.Arslege.pl.
 • Dostęp do treści PREMIUM, w tym m.in. zbiorków tematycznych.
 • Dostęp do WIDEONAGRAŃ z kursu maklerskiego online Maklers.pl.
 • Konsultacje online, przez Telefon/Skype/Clickmeeting i konsultacje e-mailowe, aż do momentu najbliższego egzaminu.
 • Komplet materiałów autorstwa Maklers.pl (łącznie ok. 3.333 wydrukowanych stron, 10,0kg wydruków i innych materiałów):
  • slajdy z prezentacji - mogące służyć jako materiał do samodzielnej nauki - 7 zbiorków + 6 zeszycików, ok. 600 stron.
  • posegregowane tematycznie zbiory zadań - 3 zbiorki + 3 zeszyciki, ok. 500 stron.
  • ok. 700 wysokiej jakości rozwiązań zadań pozaprawnych z lat 2013-2021 - 14 zeszycików, ok. 666 stron, zadania z zakresu technik notowań - wg UTP.
  • najważniejsze akty prawne (tylko wyselekcjonowane artykuły wymagane na egzamin maklerski), pokrywające 95% pojawiających się pytań z przepisów prawnych na egzaminie maklerskim - 5 zbiorków + 5 zeszycików, ok. 1.500 stron.
  • testy z ostatnich lat - 8 zeszycików, ok. 333 strony.
  • inne materiały (m.in. streszczenie książki F.K. Reilly, K.C. Brown – „Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem T.1 i T.2”, PWE 2001, tablice wzorów, tablice matematyczne, szablon do rozwiązywania zadań, wskazówki dotyczące nauki na egzamin maklerski, tabelaryczne podsumowanie rozkładów występowania pytań z zakresu prawa i zadań pozaprawnych, posegregowane tematycznie, z ciekawymi statystykami, itp.) - 5 zeszycików + 3 zalaminowane karty, ok. 50 stron.
  • książkę K. Jajuga, T. Jajuga "Inwestycje: instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa", PWN 2018.
  • kalkulator Citizen SLD-200, taki sam jak przeważnie na egzaminie maklerskim.
 • 1 aktualizacja materiałów (errata), uwzględniająca ostatni egzamin i najnowszy komunikat KNF (lipiec/sierpień, lub grudzień/styczeń), przesłana w formie elektronicznej.
 • Wsparcie w pisaniu odwołania, jako nowoczesna forma pomocy przy pisaniu odwołań - jeśli do zdania egzaminu zabraknie kilku punktów.

Ponadto oferta zawiera:

 • Praktyczne porady i wskazówki dotyczące nauki do egzaminu i sprawdzone schematy rozwiązywania testu na egzaminie.
 • Dostęp online do wykazu stale aktualnych aktów prawnych, poprzez SERK Maklers.pl: przepisy prawne.
 • Certyfikat ukończenia kursu.
 • 5% rabat na zakupy w księgarni internetowej Maklerska.pl.
 • Wiele ciekawostek do wykorzystania w prywatnych decyzjach finansowych (jeśli wystarczy czasu do ich przekazania).

Istnieje również możliwość dokupienia rozwiązań zadań z lat wcześniejszych 2006-2011, jednak do skutecznego zdania egzaminu MPW, nie jest konieczne ich przerabianie. Rozwiązania zadań z lat wcześniejszych są dostepne pod linkiem podanym poniżej:

https://maklers.pl/mpw/rozwiazania-zadan-mpw


TRENER:

Cały kurs prowadzi Mariusz Śliwiński:

- posiadający kilkuletnie doświadcznie zawodowe w pracy w instytucjach rynku finansowego w Polsce (bank, TFI, domy maklerskie)

- biegły sądowy z zakresu analizy ekonomicznej i rynku kapitałowego przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu

- biegły sądowy z zakresu bankowości i finansów: kredytów, funduszy inwestycyjnych, akcji, udziałów, obligacji, opcji, kontraktów futures i swap oraz wyceny przedsiębiorstw przy Sądzie Okręgowym w Warszawie

- posiadający certyfikat CIIA (Certified International Investment Analyst)

- posiadający licencję Doradcy Inwestycyjnego, nr licencji 444

- posiadający licencję Maklera Papierów Wartościowych, nr licencji 2597

- posiadający licencję Maklera Giełd Towarowych, nr licencji 361

- posiadający zdany 1 i 2 etap egzaminu CFA (Chartered Financial Analyst) [kandydat na 3 etap egzaminu CFA]

- posiadający zdany 1 etap egzaminu CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst) [kandydat na 2 etap egzaminu CAIA]

- posiadający 8-letnie doświadczenie trenerskie w wymiarze ok. 4.000 godzin prowadzenia zajęć na kursach maklerskich i kursach na Doradcę Inwestycyjnego

- skutecznie pomógł w zdobyciu ok. 444 licencje Maklera Papierów Wartościowych i ok. 111 licencji Doradcy Inwestycyjnego


MIEJSCE PROWADZENIA KURSU:

 • Budynek FOCUS, wieża C, 8 piętro
 • al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa,
 • 3 minuty piechotą od stacji metra M1: METRO POLITECHNIKA

Podczas kursu, zapewniony jest catering składający się z ciepłych i zimnych napojów (woda, soki, napoje gazowane, kawa, herbata, itp.) oraz ze słodkich i słonych przekąsek (ciastka, czekoladki, chipsy, orzeszki, paluszki, itp.).


WYBRANE REFERENCJE Z OSTANICH LAT:

 • "Na kurs Maklers.pl trafiłem z polecenia przyjaciela, który wskazywał, że prawdopodobnie jest on jednym z najlepszych dostępnych na rynku, a to z powodu praktycznego podejścia do tematyki egzaminu. Dzisiaj z całą pewnością mogę stwierdzić, że miał on w zupełności rację.
  Podczas moich przygotowań miałem okazję skorzystać tak z kursu stacjonarnego w Warszawie, jak i z wykładów wideo. Obie te formy jak najbardziej polecam - pierwszą dlatego, że macie szansę na interakcję i zadawanie pytań na bieżąco, drugą za względu na świetne utrwalanie już przerobionego materiału. W każdej chwili możesz zastopować bądź cofnąć nagranie, aby jeszcze raz przerobić nurtujące Ciebie kwestie.
  Prowadzący (Mariusz Śliwiński) jest osobą bardzo kontaktową, otwartą i komunikatywną. Niezmierne ważne jest podejście, które prezentuje on przy prezentowaniu zadań - nawet, jeżeli nie miałeś do czynienia z matematyką finansową albo z instrumentami pochodnymi, dzięki temu kursowi z pewnością wszystko to zrozumiesz! To hołdowanie podejściu "krok po kroku", które pozwala wprowadzić nas w samodzielne myślenie, abyśmy potrafili rozpoznać, gdzie popełniamy błędy i jak ważne jest zwracanie uwagi na szczegóły w zadaniach (a na tym przede wszystkim Komisja lub "urwać" nam parę punktów). Co ważne, prowadzący nie skupia się tylko na zadaniach sprzed ostatnich 2-3 lat - niejednokrotnie sięga dalej, zapewne trochę z przezorności (nie wiadomo, kiedy Komisja wróci do pewnych schematów), ale także po to, aby pokazać trudniejsze zadania i jak do nich podejść.
  Początkowo, materiał egzaminacyjny może przerażać ogromem stron i tematyki, ale po kursie maklers.pl będziecie wiedzieć, że po pierwsze, nie taki egzamin straszny jak go malują, a po drugie, że wystarczy skupić się na wybranych aspektach zagadnień. Nie ma potrzeby czytania Jajugi od deski do deski czy uczenia się wzorów podanych przez Komisję - chyba że nie macie co robić z czasem.
  Zachęcam Was do zaufania podejściu, jakie zaproponowano w kursie Maklers.pl - poczujcie się trochę jak prowadzeni za rękę, a nie pożałujecie. A co najfajniejsze, po tym wszystkim będziecie cieszyli się tak uzyskaną licencją, jak i nowo nabytą wiedzą, która pozwoli Wam w zupełnie inny sposób spojrzeć na inwestowanie. Sam robiłem kurs nie po to, by przywdziać czerwone szelki, a raczej po to, aby ugruntować wiedzę nabytą i cały czas nabywaną na rynku kapitałowym. Po to, aby umieć rozumieć specyfikę działalności firmy inwestycyjnej, umieć porozumiewać się z maklerami-praktykami, jak i po to, by wykorzystać wiedzę w prywatnych inwestycjach.
  Kurs Maklers.pl pokazuje, że dziedzina ta - podobnie jak wiele innych - to praca intelektualna, która, jeżeli się ją wykona sumiennie, zmniejszy ryzyko nietrafionych decyzji oraz raz na zawsze oduczy traktowania giełdy jako rodzaju hazardu."
  • anonimowa opinia, Makler Papierów Wartościowych, 2 wynik na egzaminie MPW 2018.10, 193pkt., TOP 1%, korzystał z kursu maklerskiego stacjonarnego Maklers.pl oraz kursu maklerskiego wideo Maklers.pl.
 • "Ten dzień, w którym ktoś gna skuterem przez pół zakorkowanej Warszawy po to aby jak najszybciej sprawdzić dla Ciebie wynik egzaminu - BEZCENNE!
  Ja już jestem PO, Ty czytając tą referencję zapewne jesteś PRZED.
  Nie czekaj ani chwili dłużej.
  Nie szukaj innych ofert.
  Oferta maklers.pl to oferta w pełni kompleksowo przygotowująca skutecznie do zdania egzaminu za pierwszym podejściem. Jedyne co musisz zrobić to poświęcić czas, korzystać z rad Mariusza, a przede wszystkim w pełni je wdrożyć na najbliższe kilka miesięcy. Oj tak, będzie to wymagało wielu poświęceń, systematyki, pracy. W każdej tej chwili pamiętaj, że gdzieś tam jest ten człowiek z pasją, który zaraża zagadnieniami związanymi z rynkiem:) Pasjonat, który przygotował dla Ciebie materiały, które w pełni pokrywają część matematyczną na egzaminie. Dodatkowo przekazał Ci najważniejsze ustawy w formie papierowej. Co więcej dał Ci jeszcze dostęp do testów online, gdzie przerobisz w pełni historyczną część zagadnień matematycznych oraz prawo. Na koniec rozwiąż online kilkanaście testów z lat ubiegłych i idź na egzamin:)
  Wybierając ofertę, jeśli tylko masz taką możliwość, wybierz kurs stacjonarny, który najbardziej kompleksowo przygotowuje do egzaminu. Z drugiej strony poznasz dzięki temu naprawdę wartościowe osoby. Miło będę wspominał zajęcia, gdzie oprócz części związanej stricte z egzaminem, Mariusz porusza inne, ciekawe rynkowe tematy. Naprawdę miło się tego słucha.
  Świetny trener, profesjonalista, mentor, PASJONAT."
  • Arkadiusz Seta, Makler Papierów Wartościowych, nr licencji 3217, 1 wynik na egzaminie MPW 2018.03, 201pkt, TOP 1%, korzystał z kursu maklerskiego stacjonarnego Maklers.pl, zdając egzamin za pierwszym podejściem.
 • "Jestem ogromnie wdzięczny Mariuszowi i firmie Maklers.pl za nieocenioną pomoc w przygotowaniach do egzaminu.
  Dzięki wysokiej jakości zajęciom na kursie stacjonarnym, przejrzystym, kompletnym i praktycznym materiałom szkoleniowym, przydatnym testom online, a także licznym cennym wskazówkom byłem w stanie efektywnie przyswoić sobie wymagany materiał, zdobywając niemal maksymalną liczbę punktów z części pozaprawnej. Zaoszczędziłem naprawdę sporo czasu podczas powtarzania treści i znacząco poszerzyłem swoją wiedzę o rynku kapitałowym, również dzięki ciekawostkom, którymi Mariusz okraszał swoje zajęcia. Bardzo wysoko oceniam trenerskie kompetencje Mariusza i jego niespotykane zaangażowanie w pomaganiu innym podnosić ich kwalifikacje.
  Ofertę kursu stacjonarnego polecam osobom, które chcą nie tylko skutecznie przygotować się do egzaminu, ale także oczekują odniesienia teorii do praktyki rynkowej i przykładów z życia oraz chcą poznać kompetentną i bardzo sympatyczną osobę, dzięki której nauka może być czystą przyjemnością."
  • Marcin Kierat, Makler Papierów Wartościwych, nr licencji 3210, 2 wynik na egzaminie MPW 2018.03, 197pkt, TOP 2%, korzystał z kursu maklerskiego stacjonarnego Maklers.pl.
 • Witam, Z wielką przyjemnością chciałbym polecić kursy przygotowujące do egzaminu na maklera papierów wartościowych autorstwa Maklers. Decyzja nad wyborem kursu była dość trudna biorąc pod uwagę fakt, że na rynku znajduje się kilka ofert tego typu. Firmę Maklers wybrałem na podstawie bardzo pozytywnych referencji, a także filmów dotyczących licencji na rynku kapitałowym zamieszczonych przez Mariusza na youtube. Polecam każdemu prześledzenie tych nagrań, są bardzo pomocne nie tylko przy egzaminie na maklera, ale też dla doradcy, CFA, czy innych międzynarodowych certyfikatów. Przechodząc do samego kursu to muszę powiedzieć, że trafnie wybrałem zajęcia stacjonarne z których do tej pory jestem bardzo zadowolony. Atmosfera była naprawę fajna i sprzyjająca wytężonej nauce. Wszystkie zagadnienia zostały dokładnie omówione i wyjaśnione. Świetne podejście prowadzącego, a także jasny sposób w jaki przekazywane są informacje, sprawia że każda z osób obecnych na kursie zrozumiała materiał i otrzymała solidne podstawy do uzyskania maksymalnej liczby punktów z części pozaprawnej.
  W trakcie kursu pojawia się bardzo dużo pytań zarówno z części pozaprawnej, jak i z niejasnych przepisów prawnych. Chciałbym podkreślić, że wszystkie pytania spotkały się z jasną odpowiedzią ze strony Mariusza. Materiały są świetnie przygotowane, bardzo łatwo się w nich odnaleźć. W pakiecie dostajemy nie tylko wydrukowane ustawy, zbiory zadań czy prezentacje ale też niezwykle cenną statystykę przepisów prawnych bez której nie wyobrażam sobie nauki prawa. Nie jest możliwe przeczytanie i nauczenie się całego, polecanego przez komisje materiału który biorąc pod uwagę całą literaturę obowiązkową i przepisy prawne to około 10 tyś stron tekstu. Jeśli zdecydujemy się na kurs Maklers to nie tylko otrzymamy kompleksowe materiały ale też dowiemy się na co trzeba zwracać największą uwagę. 
  Na koniec jeszcze dwa słowa o Mariuszu. MPW, MGT, DI, CIIA, kandydat na 3 etap CFA. Ciężko spotkać drugą osobę z tak rozległą wiedzą, co naprawdę czuć podczas kursu. Jeśli oprócz teorii i sposobów rozwiązywania zadań chcecie posłuchać na temat realiów i standardów jakie panują na rynku kapitałowym, zobaczyć jak nasz rodzimy rynek wygląda od środka, posłuchać osoby bardzo doświadczonej, to nie mogliście trafić lepiej.
  Zdecydowanie polecam Wam kurs organizowany przez Mariusza. Z tak zorganizowanym systemem przygotowań zdanie egzaminu staje się dużo łatwiejsze."
  • Emil Popławski, Makler Papierów Wartościowych, nr licencji 3195, 198pkt, 3 wynik na egzaminie MPW 2017.10, TOP 3%, korzystał z kursu maklerskiego stacjonarnego Maklers.pl, zdając egzamin za pierwszym podejściem.
 • „Chciałbym z wielką przyjemnością polecić kurs przygotowujący do egzaminu na maklera papierów wartościowych organizowany przez firmę Maklers. Niewątpliwie największym atutem kursu jest osoba prowadzącego – Mariusza Śliwińskiego. Mariusz posiada przede wszystkim odpowiednie kompetencje, które umożliwiają prowadzenie kursu w sposób profesjonalny oraz merytoryczny. Poszczególne bloki tematyczne związane z egzaminem omawiane są w sposób całkowicie kompletny. Mariusz rozpoczyna od wprowadzenia kursantów w określony dział, omawiając go teoretycznie a następnie rozwiązuje zadania od najprostszych po najbardziej skomplikowane. W trakcie pojawia się oczywiście mnóstwo pytań ze strony kursantów, na które zawsze znajdują się konkretne odpowiedzi i wyjaśnienia. Jest to z pewnością efekt bogatego doświadczenia Mariusza w prowadzeniu zajęć oraz jego wieloletniego zainteresowania rynkiem kapitałowym. Mariusz posiadając licencję MPW, DI oraz inne certyfikacje finansowe jest również osobą niezwykle obytą na tego typu egzaminach. Dlatego też jego wskazówek w zakresie ogólnego przygotowania jak i organizacji „pracy” na danym egzaminie nie są w stanie zastąpić nawet najlepsze internetowe poradniki :).
  Warto również zwrócić uwagę na atmosferę panującą na samym kursie. W związku z tym, że prowadzący jest niezwykle miły i ma ogromne poczucie humoru atmosfera jest bardzo sympatyczna, wręcz zachęcająca do wzajemnej interakcji. W czasie kursu można poznać wielu ciekawych ludzi reprezentujących często różne branże/ kierunki studiów, którzy mają jednak jeden wspólny cel – zdobyć licencję MPW :).
  Kurs stacjonarny spełnił moje oczekiwania w 100%. Dzięki pomocy Mariusza udało mi się opanować część pozaprawną w sposób umożliwiający komfortowe i sprawne obliczanie zadań podczas egzaminu, natomiast wskazówki odnośnie części prawnej niezwykle usprawniły proces nauki.
  Serdecznie polecam ten kurs wszystkim, którzy się jeszcze nie zdecydowali – jest to zdecydowanie najbardziej kompletna i najbardziej wartościowa oferta szkoleniowa przygotowująca do egzaminu na maklera papierów wartościowych."
  • Jarosław Reszka, Makler Papierów Wartościowych, nr licencji 3171, 1 wynik na egzaminie MPW 2017.03, 181pkt, TOP 1%, korzystał z kursu maklerskiego stacjonarnego Maklers.pl, zdając egzamin za pierwszym podejściem.
 • „Cześć,
  Jeśli w tej chwili czytasz te słowa to prawdopodobnie zastanawiasz się nad podejściem do egzaminu maklerskiego i/lub myślisz jaką formę przygotowań do niego wybrać. Nie ma co się oszukiwać, niezależnie od aktualnego poziomu Twojej wiedzy nt. rynku kapitałowego, aby zdać ten egzamin za pierwszym razem czeka Cię sporo pracy.
  Jeśli chcesz aby Twój proces nauki był skuteczny, wszelkie materiały były odpowiednio przygotowane i wskazane oraz mieć możliwość wyjaśniania na bieżąco poszczególnych zagadnień - śmiało mogę Ci polecić kurs stacjonarny organizowany przez Mariusza.
  Udział w kursie stacjonarnym da Ci jeszcze dodatkową możliwość poszerzenia swojej wiedzy dotyczącej rynku kapitałowego, gdyż prowadzący ten kurs nie ogranicza się jedynie do przerobienia niezbędnej części materiału, a w przystępny sposób pokazuje również jak łączyć teorię z praktyką.
  Zdecydowanie polecam i trzymam kciuki za sukces!"
  • Wiktor Żmijewski, Makler Papierów Wartościowych, nr licencji 3174, 1 wynik na egzaminie MPW 2017.03, 181pkt, TOP 1%, korzystał z kursu maklerskiego stacjonarnego Maklers.pl, zdając egzamin za pierwszym podejściem.

 • "Podpisuję się pod wszystkimi superlatywami dotyczącymi zarówno kursu, jak i samej osoby prowadzącego!

  Świetnie przygotowane materiały, każda część pozaprawna zagregowana w przystępnych zeszytach z najistotniejszymi informacjami. Dodatkowo wytłumaczone jest jak krok po kroku rozwiązywać zadania. Miałam niewielkie pojęcie o technikach notowań, a po kursie byłam w stanie samodzielnie i poprawnie rozwiązać znakomitą większość zadań historycznych. Bardzo miła atmosfera na kursie, sympatyczna postawa Mariusza i jego wsparcie mailowe po zakończonym kursie znacząco przyczyniły się do mojego sukcesu. Szczerze polecam firmę Maklers.pl!"

  • Justyna Kosior, Makler Papierów Wartościowych, nr licencji 3065, 187pkt, 3 wynik na egzaminie MPW 2015.10, TOP 2%, korzystała z kursu maklerskiego stacjonarnego Maklers.pl, zdając egzamin za pierwszym podejściem.

 • "Uczestniczyłem w marcowej edycji kursu stacjonarnego w Poznaniu i udało mi się zdać egzamin za pierwszym razem z wynikiem 187pkt. Chciałbym bardzo podziękować Mariuszowi jak i polecić go wszystkim niezdecydowanym. Mariusz jest osobą z ogromną widzą odnośnie egzaminu. Potrafi wytłumaczyć wszystkie typy zdań i udzielić wielu praktycznych porad jak łatwiej zdać egzamin. Materiały były bardzo pomocny w moim procesie nauki, zawierały wiele schematów jak rozwiązać wydające się na pierwszy rzut oka trudne zdania. Maklers.arslege.pl okazało się być bardzo przydatnym narzędziem do opanowania zagadnień prawnych. Atmosfera na kursie była bardzo przyjazna i dla mnie udział w kursie był czystą przyjemnością. Wybór oferty Maklers.pl był świetną decyzją i teraz polecam z całego serca każdemu kto myśli o przystąpieniu do egzaminu na maklera."
  • Piotr Pięta, Makler Papierów Wartościowych, nr licencji 3072, 187pkt, 3 wynik na egzaminie MPW 2015.10, TOP 2%, korzystał z kursu maklerskiego stacjonarnego Maklers.pl, zdając egzamin za pierwszym podejściem.
 • "Słowo „monopol” może czasem kojarzyć się negatywnie, jednak patrząc na produkty Maklers.pl ciężko jest mi znaleźć bardziej właściwe określenie. Firma oferuje ogromną ilość wysokiej jakości materiałów. Dostęp do platformy Arslege, która znacznie przyśpiesza proces nauki prawa, jest zdecydowanie czynnikiem wyróżniającym tą ofertę spośród konkurencji. Maklers.pl to także znakomicie przygotowani i doświadczeni trenerzy, którzy nie mają problemów z przekazaniem swojej wiedzy. Pan Mariusz Śliwiński stworzył skuteczny system nauki do egzaminu, który przekazuje na prowadzonych zajęciach. Kurs Maklers.pl jest w mojej opinii najlepszą ofertą na rynku, zdecydowanie wartą swojej ceny.
  W przyszłym roku planuję podejść do egzaminu na doradcę inwestycyjnego i nie mam zamiaru nawet się rozglądać za alternatywnymi formami przygotowania. Jestem pewien, że przy odrobinie samozaparcia, dużej ilości ciężkiej pracy oraz pomocy Pana Mariusza osiągnę upragniony cel."
  • pełna treść referencji
  • Adam Krajewski, Makler Papierów Wartościowych, nr licencji 3030, 199pkt, 4 wynik na egzaminie MPW 2015.03, TOP 2%, korzystał z kursu maklerskiego stacjonarnego Maklers.pl.
 • „Szczerze polecam kurs na maklera papierów wartościowych firmy Maklers prowadzony przez pana Mariusza Śliwińskiego. Uważam, że kurs jest kompletny, znacznie ułatwia przygotowanie do egzaminu krok po kroku prowadząc kursanta do wymarzonego celu. Oczywiście zdanie egzaminu z wynikiem pozytywnym wymaga kilku miesięcy ciężkiej, konsekwentnej pracy własnej i samozaparcia aczkolwiek bez odpowiednich narzędzi i wskazówek może być to niewystarczające. Dlatego tak istotne jest aby trafić na odpowiedniego trenera, który nakieruje i wskaże na co zwrócić szczególną uwagę oraz gdzie ewentualnie można trochę odpuścić. Mariusz jest właśnie taką osobą, ma ogromną wiedzę z zakresu rynku kapitałowego i trzeba przyznać, że kurs doskonale przygotował gdyż jest on stricte nastawiony na cel jakim jest zdanie egzaminu. Wszelkie materiały przygotowane są w sposób profesjonalny a zarazem przystępny i zrozumiały. Dużym ułatwieniem w nauce prawa jest platforma maklers.arslege.pl umożliwiająca rzetelną weryfikację zdobytej wiedzy. Podsumowując gorąco polecam firmę Maklers a najlepszą rekomendacją i świadectwem uznania dla Mariusza Śliwińskiego i jego serwisu edukacyjnego niech będzie fakt, iż po zdanym egzaminie na maklera papierów wartościowych zapisałem się na kurs na doradcę inwestycyjnego.”
  • pełna treść referencji
  • Michał Staniszewski,Makler Papierów Wartościowych, nr licencji 2959, 183pkt, 5 wynik na egzaminie MPW 2014.10, TOP 3%, korzystał z  kursu maklerskiego stacjonarnego Maklers.pl.
 • "Moją współpracę z serwisem Maklers.pl i osobą Pana Mariusza, wspominać będę niezwykle miło. Materiały na kursie online przygotowane zostały niezwykle starannie, z największą dbałością o szczegóły i wszelkie niuanse. Testy Maklers Arslege również okazały się świetną pomocą w przygotowaniu na ten niełatwy egzamin. Teraz po całym tym okresie nauki do egzaminu mogę stwierdzić, że moją licencję zawdzięczam właśnie Mariuszowi i jego pracy włożonej w Maklers.pl. Z pewnością uzyskanie pozytywnego wyniku wiąże się z ogromnym nakładem pracy własnej, ale trzeba wiedzieć też na co zwrócić szczególną uwagę. Gdybym miał ten egzamin jeszcze raz przed sobą bez wahania zdecydowałbym się na ofertę kursu on-line (lub stacjonarnego) ponownie. Docenić należy również fakt, że Maklers.pl to nie tylko komercyjna oferta. W serwisie dostępne jest forum, przydatne darmowe materiały. Ja osobiście dostrzegam w Pana pracy pewnego rodzaju "misję" poprawy naszego polskiego rynku kapitałowego przez zachętę do podnoszenia swoich kwalifikacji. Ponadto Pan Mariusz to osoba pomocna i rzetelna z ogromną wiedzą i chęcią do jej przekazania mniej doświadczonym uczestnikom rynku takim jak ja. Serdecznie polecam!"
  • pełna treść referencji
  • Dawid Szroeder, Makler Papierów Wartościowych, nr licencji 2934, 205pkt, 1 wynik na egzaminie MPW 2014.03, TOP 1%, korzystał z kursu maklerskiego online Maklers.pl.

CAŁKOWITY KOSZT KURSU MAKLERSKIEGO MAKLERS.PL:

Wszystkie podane wyżej ceny są podane w PLN w kwotach brutto (VAT 23%).

Aby móc skorzystać z niższej ceny przy wcześniejszym zapisie, należy w danym miesiącu wpłacić zaliczkę w wysokości 1.500zł na niżej podane konto. Pozostałą część opłaty za kurs należy uregulować najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem kursu.

 

LP. KLIENT CENA 2022
1 STANDARD 3.999 PLN
2 STUDENT, CZŁONEK SII, KLIENT MAKELRS*,** 3.599 PLN

 

* Rabaty nie sumują się.

** Status Klienta Maklers ma osoba, która wydała do tej pory w naszej firmie minimum 1.500 PLN.

*** Aby skorzystać z ceny w poszczególnych miesiącach należy w danym miesiącu wpłacić zaliczkę 1.500 PLN.


ZAPIS NA KURS MAKLERSKI MAKLERS.PL:

W celu zapisania się na kurs maklerski Maklers.pl, prosimy wypełnić poniższy formularz, wraz z podaniem danych osobowych, kontaktowych i wybranej edycji kursu.

Skontaktuj się z nami

W celu zadania pytania, lub zamówienia wybranych materiałów, można również skorzystać z formularza zgłoszeniowego. W formularzu tym prosimy po podanie wszystkich wymaganych danych. Ułatwi nam to późniejszy kontakt.
Zatwierdzając ten formularz akceptujesz naszą politykę prywatności. Prosimy o zapoznanie się z nią.
captcha
Przeładuj

Zapis na kurs maklerski Maklers.pl, oznacza akceptację regulaminu.


Miejsce na kursie zostanie zarezerwowane po wpłacie kwoty całkowitej - podanej powyżej, na konto:

mBank S.A. 79 1140 2004 0000 3202 8155 2595

Maklers.pl sp. z o.o.
ul. Słomińskiego 17/35
00-195 Warszawa

Zapis na kurs, oznacza akceptację regulaminu.


CO DALEJ?:

Wpłacona zaliczka uprawnia do:

 • rezerwacji miejsca na kursie
 • opcji otrzymania 3-miesięcznego dostępu do platformy do nauki online: Maklers.Arslege.pl, kompletu materiałów na kurs maklerski Maklers.pl, a także nielimitowanych konsultacji online skype/e-mail.*

* w przypadku rezygnacji z kursu - kwota zaliczki podlega zwrotowi w ograniczonym zakresie zgodnie z REGULAMINEM.

W razie wszelkich pytań, zapraszamy do ich zadawania, za pomocą wybranej formy kontaktu.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zupełnie darmowymi treściami, bardzo przydatnymi w procesie nauki na egzamin na Maklera Papierów Wartościowych.

Aby skorzystać z DARMOWYCH MATERIAŁÓW, WYSTARCZY SIĘ ZALOGOWAĆ. JEŚLI NIE MASZ KONTA W MAKLERS.PL ZAREJESTRUJ SIĘ I KORZYSTAJ Z DARMOWYCH MATERIAŁÓW DO WOLI. UWAGA!!! KONTO W SERWISIE MAKLERS.PL JEST CZYMŚ INNYM NIŻ KONTO W SERWISIE MAKLERS.ARSLEGE.PL.


Zapraszamy do sekcji:

- Informacje o egzaminie (w tym szczegółowe informacje krok po kroku, jak wygląda egzamin na Maklera Papierów Wartościowych, wraz z linkami do oficjalnych stron)

- Przepisy prawne (w tym samoaktualizujące się linki do ok. 30 aktów prawnych - wszystkich wymaganych na egzaminie na Maklera Papierów Wartościowych)

- Literatura (wypisane 20 pozycji literaturowych, wymaganych na egzamin na Maklera Papierów Wartościowych, wraz z bezpośrednimi linkami do księgarni internetowej Makelrska.pl)

- Testy z lat ubiegłych (linki do ok. 30 historycznych testów na Maklera Papierów Wartościowych)

Aby mieć dostęp PREMIUM (m.in. do zbiorków tematycznych), kup Superpakiet lub Kurs Maklers.pl.

LAUREACI:

Pomogliśmy zdobyć:

- min. 470 licencji MPW

- min. 92 licencje DI

SKONTAKTUJ SIĘ:

E-mail: kontakt@maklers.pl

Facebook: Maklers FB

Telefon: 791-784-004

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.