Poniżej prezentujemy sylwetki trenerów w poszczególnych działach:


MAKLER PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH:

Opracowania i materiały na kurs zostały przygotowane przez starannie wyselekcjonowane osoby, które są pasjonatami edukacji finansowej i jednocześnie zdały egzamin maklerski z bardzo dobrymi wynikami, plasując się w swoich edycjach egzaminu maklerskiego w TOP 4% (96 percentyl).

Osoby te są też jednocześnie Trenerami MPW w firmie Maklers.pl:

- Mariusz Śliwiński, CIIA, DI 444, MPW 2597, MGT 361 (wszystkie 6 egzaminów zdał za pierwszymi podejściami)

Doświadczenie: łącznie ponad 2.500 godzin zajęć stacjonarnych i online.

Średnie noty (skala 1-6). Kursy stacjonarne i online: 5,80-6.00.


DORADCA INWESTYCYJNY:

- Mariusz Śliwiński, CIIA, DI 444, MPW 2597, MGT 361 (wszystkie 6 egzaminów zdał za pierwszymi podejściami)

- Adam Szymko, CIIA, DI 490

- Filip Wnęk, DI 575


DORADCA FINANSOWY:

- Sylwia Małaj-Śliwińska

Doświadczenie: ok. 150 godzin prowadzenia kursu "Doradca Finansowy" Maklers.pl.

Filip Wnęk, Doradca Inwestycyjny, nr licencji 575, profil w serwisie LinkedIn.

Licencja DI Adam Szymko

Członek Zespołu Maklers.pl od sierpnia 2014 roku.

2 etap DI.  Zdał 2 etap egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego w maju 2016r., jednocześnie tworząc materiały wchodzące w skład Superpakietu DI2+DI3. Z zadania z zakresu instrumentów pochodnych (historycznie jednego z dwóch najtrudniejszych pytań na tym etapie) uzyskał 85 punktów. 

 
3 etap DI. Zdał 3 etap egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego w sierpniu 2016r., uzyskując za zadanie obliczeniowe 100 pkt. na 100 punktów możliwych do zdobycia.
 
Filip jest autorem zdecydowanej części zbiorków zadań z instrumentów dłużnych oraz pochodnych. W ramach współpracy z Maklers.pl pomagał kilku kandydatom w procesie odwołań, których wyniki danego egzaminu zostały zmienione na pozytywne. Cały czas tworzy nowe materiały edukacyjne dla obecnych kandydatów na Doradców Inwestycyjnych odpowiednich do nauki na 1, 2 oraz 3 etapie egzaminu. Współtworzy rozwiązania zadań egzaminacyjnych z wszystkich etapów egzaminu. 
 
Absolwent Wydziału Zarządzania na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, specjalizacja zarządzanie finansami.
 
Obecnie jest studentem studiów doktoranckich z nauk ekonomicznych w zakresie finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
 
Bierze też udział w programie FRM (Financial Risk Manager) organizowanym przez Global Association of Risk Professionals (GARP).

mariusz sliwinski

Mariusz Śliwiński (profil w serwisie Goldenline, profil w serwisie LinkedIn).

 • Jest właścicielem, głównym założycielem i inicjatorem wszelkich działań na SERK Maklers.pl,
 • CIIA (Certified International Investment Analyst),
 • Doradca Inwestycyjny, nr lic. 444,
 • Makler Papierów Wartościowych, nr lic. 2597,
 • Makler Giełd Towarowych, nr lic. 361,
 • Członek Zarządu w Domu Maklerskim RDM Wealth Management S.A.,
 • Biegły sądowy z zakresu analizy ekonomicznej i rynku kapitałowego przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu,
 • Biegły sądowy z zakresu bankowości i finansów: kredytów, funduszy inwestycyjnych, akcji, udziałów, obligacji, opcji, kontraktów futures i swap oraz wyceny przedsiębiorstw przy Sądzie Okręgowym w Warszawie.

 

 • CERTYFIKAT CIIA (ACIIA, SZWAJCARIA):
  • Uzyskał bardzo dobry wynik, zdając egzamin za pierwszym podejściem w marcu 2016r.
 • LICENCJA DI (KNF, POLSKA):
  • 1 etap DI. Uzyskał 8 najlepszy wynik na 79 osób (90 percentyl), na egzaminie państwowym - 1 etap na Doradcę Inwestycyjnego, w październiku 2012r., zdając egzamin za pierwszym podejściem (po 3 tygodniach nauki).
  • 2 etap DI. Zdał 2 etap na Doradcę Inwestycyjnego, w maju 2013r., zdając egzamin za pierwszym podejściem (po 2 miesiącach nauki). Przy nauce do egzaminu DI-2, korzystał z tworzonego w czasie jego nauki Superpakietu DI2+DI3 Maklers.pl. Średni wynik z poszczególnych zadań to 63pkt./100pkt.
  • 3 etap DI. Zdał 3 etap na Doradcę Inwestycyjnego, w sierpniu 2013r., zdając egzamin za pierwszym podejściem (po 3 tygodniach nauki). Przy nauce do egzaminu DI-3, korzystał z Superpakietu DI2+DI3 Maklers.pl. Średni wynik z poszczególnych zadań to 81pkt./100pkt.
 • LICENCJA MPW (KNF, POLSKA):
  • Uzyskał 12 najlepszy wynik na 425 osób (97 percentyl) na egzaminie państwowym w marcu 2011r. na Maklera Papierów Wartościowych, zdając egzamin za pierwszym podejściem.
 • LICENCJA MGT (KNF, POLSKA):
  • Uzyskał 4 najlepszy wynik na 87 osób (97 percentyl) na egzaminie państwowym w marcu 2015r. na Maklera Giełd Towarowych, zdając egzamin za pierwszym podejściem.
 • EGZAMIN CFA (CFA INSTITUTE, USA):
  • Zdał 1 etap egzaminu CFA za pierwszym podejściem w grudniu 2016r.
  • Zdał 2 etap egzaminu CFA za pierwszym podejściem w czerwcu 2017r.
  • Jest kandydatem na 3 etap egzaminu CFA
 • EGZAMIN CAIA (CAIA ASSOCIATION, USA):
  • Zdał 1 etap egzaminu CAIA za pierwszym podejściem w marcu 2017r.
  • Jest kandydatem na 2 etap egzaminu CAIA
CERTYFIKAT CIIA LICENCJA DI LICENCJA MPW LICENCJA MGT
Licencja DI Mariusz Sliwinski Licencja DI Mariusz Sliwinski  Licencja MPW Mariusz Sliwinski Licencja MGT Mariusz Sliwinski

Mariusz jest także Autorem zdecydowanej większości materiałów dostępnych w formie papierowej i internetowej w SERK Maklers.pl. Dotychczas skutecznie pomógł ok. 400 osobom w zdobyciu licencji Maklera Papierów Wartościowych i ok. 100 osobom w zdobyciu licencji Doradcy Inwestycyjnego. Ponadto w różnej formie (kursy maklerskie stacjonarne, online, wideo, pakiet do samodzielnej nauki, testy maklerskie, konsultacje e-mail/skype/clickmeeting), wspiera kolejne ponad 1.000 osób w różnej formie przygotowań do Egzaminów na Maklera Papierów Wartościowych i Doradcę Inwestycyjnego.

W ramach działalności SERK Maklers.pl prowadził od 2011r. ok. 4.000 godzin zajęć (jako Trener kursu maklerskiego stacjonarnego Maklers.pl, kursu maklerskiego online Maklers.pl, kursu "Doradca Inwestycyjny" Maklers.pl, kursu online "Doradca Inwestycyjny" Maklers.pl, w ramach szkoleń stacjonarnych dla firm). Na ostatnich kursach otrzymuje z reguły noty w przedziale: 5,90-6,00. (w skali 1-6).

Absolwent Wydziału Ekonomii, studiów podyplomowych z analizy ekonomicznej i kontrolingu, studiów podyplomowych z prawa gospodarczego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, oraz Absolwent Studiów Doktoranckich z Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Posiada zawodowe doświadczenie na szczeblu specjalistycznym w zakresie analiz finansowych, jak i managerskim w zakresie zarządzania oddziałem o kilkudziesięcio-milionowych przychodach ze sprzedaży, a także kilkuletnie doświadczenie w pracy w instytucjach rynku finansowego w Polsce.

Aktywny uczestnik obrotu giełdowego od 1997 roku, znający w praktyce całą plejadę rynków i instrumentów finansowych.

W latach 2011-2019 występował w mediach i na konferencjach, m.in.: Comparic 24 TV, TV Biznes, Konferencja KNFM, Konferencja Ministerstwa Sprawiedliwości, Equity Magazine, Ekonomicznie.pl, webcomm, Trend, e-profit.tv.

W ramach Serwisu Edukacyjnego Rynku Kapitałowego Maklers.pl:

- kreuje nowe inicjatywy

- tworzy materiały na MPW i DI

- prowadzi m.in. kursy na Maklera Papierów Wartościowych (kursy maklerskie) i kursy na Doradcę Inwestycyjnego

sylwia malaj sliwinska

Sylwia Małaj-Śliwińska, Samodzielny Pracownik Bankowy, związana zawodowo z rynkiem finansowym od 1996r. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w branży bankowej, związane głównie z obsługą klientów zamożnych. Pracowała m.in. w PKO BP, Banku Pekao S.A. i Fortis Bank Polska S.A., Kredyt Banku S.A.

W kwietniu 2013r. zdała za pierwszym podejściem egzamin na Agenta Firmy Inwestycyjnej, przy wykorzystaniu Superpakietu AFI, który współtworzyła wraz z Panem Mariuszem Śliwińskim.

Absolwentka Wydziału Zarządzania i Marketingu Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu oraz Studiów Podyplomowych z Negocjacji i Mediacji Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu, a także studentka 1 roku Psychologii na Uniwesytecie SWPS  w Poznaniu. Przebyła liczne szkolenia z zakresu bankowości i umiejętności miękkich.

Łącznie przeprowadziła ok. 250 godzin szkoleniowych, szkoląc zarówno pracowników bankowych, jak i osoby wdrażane do branży bankowej, z umiejętności miękkich oraz umiejętności twardych. W ramach Serwisu Edukacyjnego Rynku Kapitałowego Maklers.pl, prowadziła łącznie ok. 150 godzin zajęć z kursu "Doradca Finansowy" Maklers.pl.

Adam Szymko (Profil w serwisie LinkedIn), Doradca Inwestycyjny, nr licencji 490. Posiadacz prestiżowego tytułu Certyfikowanego Międzynarodowego Analityka Inwestycyjnego (Certified International Investment Analyst - CIIA), wydanego przez ACIIA w Szwajcarii. Posiada też tytuł Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA).

LICENCJA DI CERTYFIKAT CIIA
Licencja DI Adam Szymko  CIIA Adam Szymko

 

CERTYFIKAT CAIA

CAIA Adam Szymko

Obecnie:

- jest doktorantem Uniwersytetu Szczecińskiego,

- jest w trakcie uzyskiwania certyfikatu PRM,

- jest w trakcie uzyskiwania certyfikatu CFA. Zdał egzamin CFA level 2.

Na co dzień pracuje jako zarządzający funduszami w Union Investment TFI S.A. W latach 2016-2017 zarządzał portfelami asset management w BPS TFI S.A. Posiada również doświadczenie w wysoko specjalistycznej branży management consulting, gdzie w latach 2014-2016 brał udział w projektach konsultingowych związanych z m.in. analizą i wyceną strukturyzowanych instrumentów pochodnych, oceną projektów gospodarczych, zarządzaniem ryzykiem rynkowym, stress-testami ryzyka kredytowego i wyceną przedsiębiorstw.

W ramach Maklers.pl:

 • Jest współautorem materiałów pomagających w przygotowaniach do wszystkich etapów egzaminu na doradcę inwestycyjnego.
 • Jest wykładowcą na kursach dla kandydatów na doradcę inwestycyjnego.

LAUREACI:

Pomogliśmy zdobyć:

- min. 470 licencji MPW

- min. 92 licencje DI

SKONTAKTUJ SIĘ:

E-mail: kontakt@maklers.pl

Facebook: Maklers FB

Telefon: 791-784-004

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.