• Kurs "Modelowanie Finansowe":

  Kurs jest skierowany dla osób chcących nauczyć się budować modele finansowe od podstaw lub udoskonalić swój warsztat w tym zakresie. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej, a nacisk położony jest na przekazywanie wiedzy praktycznej, pracę na rzeczywistych danych finansowych i budowanie realnych modeli, które można wykorzystać w bieżącej pracy analityka.

  Teoria jest prezentowana w minimalnym zakresie koniecznym do zrozumienia poszczególnych zagadnień. Wiedza przekazywana na kursie znajduje zastosowanie u osób pracujących w bankach, domach maklerskich, funduszach inwestycyjnych i innych instytucjach finansowych. Zajęcia prowadzone są w taki sposób, aby jak najbardziej odzwierciedlały praktykę. Uczestnicy podczas zajęć przerabiają wiele praktycznych case study, a finalnym efektem ich pracy jest kompleksowy model finansowy dla wybranego przedsiębiorstwa. Trenerzy podczas zajęć odwołują się do wielu rzeczywistych przypadków, co znacznie urozmaica kurs i pozwala na łatwiejsze przyswojenie wiedzy.

  Kurs jest przeprowadzany we współpracy z firmą Szkoła Analityków. Zajęcia realizowane są przez doświadczonych specjalistów, praktyków rynku, na co dzień zajmujących się modelowaniem oraz analizą sprawozdań finansowych w funduszu inwestycyjnym.


 Kurs "Modelowanie Finansowe", Warszawa


KURS ZAWIESZONY Z UWAGI NA KORONAWIRUSA

Inne informacje:

 • Kurs trwa 32 godziny i odbędzie się w soboty w godz. 10:00-18:00, w niedziele w godz. 10:00-18:00.
 • Miejsce prowadzenie zajęć: Centrum Aleje, Al. Jerozolimskie 49 (centrum Warszawy)

PROGRAM ZAJĘĆ W WARSZAWIE

 1. DZIEŃ 1:
  • proces budowy modelu finansowego: cel, struktura, dane wejściowe i wyniki,
  • aspekty techniczne: formuły, formatowanie, połączenia / linki, odwołania cykliczne, makra i podstawy VBA,
  • dobre (i złe) praktyki w modelowaniu finansowym,
  • zarządzanie pracą kilku osób przy budowie modelu (praca równoległa),
  • testowanie i przegląd modelu przez niezależną osobę,
  • projektowanie struktury modelu,
  • formaty danych wejściowych (zmienne i niezmienne w czasie),
  • podejście do analizy wrażliwości i analizy scenariuszowej.
 2. DZIEŃ 2:
  • konstrukcja i struktura sprawozdania finansowego: bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych,
  • zrozumienie i istota danych zawartych w informacjach dodatkowych/notach objaśniających,
  • będziesz wiedział czym jest cykl konwersji gotówki i jak zarządzać kapitałem obrotowym w firmie,
  • źródła finansowania spółki: emisja akcji, obligacji, kredyt, leasing operacyjny i finansowy,
  • dotacje jako źródło finansowania projektów w firmie,
  • sposoby modelowania przychodów ze sprzedaży oraz kosztów operacyjnych spółki,
  • wstęp do kalkulacji przepływów pieniężnych w firmie: wskaźniki indeksacji, stopa dyskonta oraz dyskontowanie przepływów pieniężnych,
  • omówienie rekomendacji inwestycyjnych oraz wyciąganie na ich podstawie wniosków analitycznych.
 3. DZIEŃ 3:
  • rodzaje leasingu i jego ujęcie w sprawozdaniu finansowym oraz jego modelowanie,
  • prognozy nakładów inwestycyjnych i amortyzacji,
  • modelowanie aktywów trwałych i obrotowych w spółce oraz zobowiązań bieżących,
  • modelowanie struktury zadłużenia, rezerwy DSRA, harmonogramu spłaty, kosztów finansowania, w tym wycena instrumentów dłużnych,
  • dowiesz się na co zwracać uwagę wyceniając m.in. firmy świadczące usługi finansowe, czy spółki cykliczne oraz surowcowe,
  • modelowanie transakcji sprzedaży majątku, transakcji factoringu,
  • przeszacowanie pozycji bilansowych, w tym odpisy zapasów, należności i innych aktywów,
  • przygotowanie rachunku przepływów pieniężnych, modelowanie dopłat do kapitału i wypłaconych dywidend.
 4. DZIEŃ 4:
  • podsumowanie poprzednich prac nad poszczególnymi elementami sprawozdania finansowego oraz łączenie ich w całość,
  • kalkulacja oraz interpretacja podstawowych wskaźników finansowych: rentowności, zadłużenia, itp.
  • kalkulacja NPV i IRR dla Spółki/Projektu i dla Właścicieli/Udziałowców,
  • uproszczona konsolidacja sprawozdań finansowych w ramach Grupy, w tym kalkulacja wartości firmy,
  • przeprowadzenie analizy wrażliwości i analiz scenariuszowej,
  • podsumowanie szkolenia i powtórzenie ogólnych reguł modelowania finansowego.

CAŁKOWITY KOSZT KURSU "MODELOWANIE FINANSOWE":

 

KURS ZAWIESZONY Z UWAGI NA KORONAWIRUSA!

 

Wszystkie podane wyżej ceny są podane w PLN w kwotach brutto (VAT 23%).

* Cena promocyjna przysługuje stałym klientom Szkoły Analityków lub Maklers (osoby, które uczestniczyły w co najmniej jednym szkoleniu stacjonarnym lub online).


ZAPIS NA KURS "MODELOWANIE FINANSOWE":

W celu zapisania się na kurs "Modelowanie finansowe", prosimy wypełnić poniższy formularz, wraz z podaniem danych osobowych, kontaktowych i wybranej edycji kursu.

Skontaktuj się z nami

W celu zadania pytania, lub zamówienia wybranych materiałów, można również skorzystać z formularza zgłoszeniowego. W formularzu tym prosimy po podanie wszystkich wymaganych danych. Ułatwi nam to późniejszy kontakt.
Zatwierdzając ten formularz akceptujesz naszą politykę prywatności. Prosimy o zapoznanie się z nią.
captcha
Przeładuj


Po zgłosznieniu na kurs, zostanie wystawiona i przesłana do opłacenia faktura pro-forma.


ZASTRZEŻENIA:

W razie wszelkich pytań, zapraszamy do ich zadawania, za pomocą wybranej formy kontaktu.

LAUREACI:

Pomogliśmy zdobyć:

- min. 442 licencje MPW

- min. 92 licencje DI

SKONTAKTUJ SIĘ:

E-mail: kontakt@maklers.pl

Facebook: Maklers FB

Telefon: 791-784-004

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.