Jako Maklers.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Słomińskiego 17/35 (dalej jako “Maklers.pl”) jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w Unii Europejskiej. Oznacza to, że ustalamy cele i sposoby ich przetwarzania we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.

W sprawach z zakresu ochrony Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z nami wysyłając e-mail na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, np. Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Z kolei przetwarzanie to wszelkie operacje wykonywane na Twoich danych osobowych np. zbieranie czy analizowanie na potrzeby świadczenia usług.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy danych osobowych i innych informacji jakie otrzymujemy od Ciebie gdy korzystasz z Usług świadczonych w ramach Portalu Maklers.pl oraz przekazywanych przez telefon, SMS, e-mail, w listach i innej korespondencji oraz osobiście. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie także gdy wykorzystujemy Twoje dane osobowe zbierane za pośrednictwem następujących usług online:

 • Wszelkich stron internetowych, które zawierają odniesienie do niniejszej Polityki prywatności,
 • Mediów społecznościowych lub oficjalnych treści Maklers.pl dostępnych na stronach internetowych administrowanych przez inne podmioty.
 • Aplikacji na urządzenia mobilne.

Zobowiązujemy się do ochrony Twoich danych osobowych. Z należytą starannością dobieramy i stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa zapewniające ich ochronę. Jesteśmy zobowiązani do korzystania z Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Korzystanie z naszych Usług, możliwe jest po zapoznaniu się z niniejszą Polityką prywatności.

Jakie informacje gromadzimy na Twój temat oraz w jaki sposób gromadzimy te informacje?

Podanie danych osobowych dla celów korzystania z Usług jest dobrowolne, z zastrzeżeniem przypadków, gdy taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa. Podanie danych jest jednak niezbędne do realizacji określonych Usług.

Twoje dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie - są to informacje, które podajesz nam w ramach Usług, dane, które przekazujesz nam podczas kontaktowania się z nami. Informacje możemy także zbierać sami za pośrednictwem Usług lub za pośrednictwem partnerów współpracujących z nami, który listę udostępnimy Tobie w odpowiedzi na indywidualną prośbę skierowaną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Założenie Konta wymaga podania (a) nazwy Użytkownika (b) e – mail Użytkownika oraz (c) hasła. Potrzebujemy tych informacji, aby umożliwić Ci korzystanie z Konta. Hasło do Konta jest zaszyfrowane i masz obowiązek chronić dane logowania do Konta przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

Korzystanie z Usług odpłatnych wiąże się z podaniem dodatkowych danych osobowych, które obejmują m.in. Twoje imię i nazwisko, NIP, dane adresowe, czy nr telefonu. Przetwarzanie danych osobowych ma na celu Twoją identyfikację, jak np. i ustalenie danych adresowych do wysyłki zamówionych produktów Maklers.pl. Przetwarzamy także Twoje dane osobowe gdy się z nami kontaktujesz.. Dotyczy to danych niezbędnych do prowadzenia z Tobą komunikacji, w tym do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania lub wątpliwości. W tym celu wykorzystujemy dane wskazane przez Ciebie na Koncie. Zakres przetwarzanych danych ogranicza się wyłącznie do informacji wymaganych do udzielenia wsparcia, w tym treść komunikacji.

Ponadto przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przedstawienia ofert dotyczących świadczonych w ramach portalu Usług. Twoje dane pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie oraz w ramach naszych relacji partnerskich z podmiotami zajmującymi się dostarczaniem informacji gospodarczej. Dane mogą obejmować np. Twoje imię i nazwisko, adres e - mail oraz adres korespondencyjny, nr telefonu. Są to podmioty, którym udostępniasz dane na podstawie własnej decyzji, nie posiadamy kontroli nad przetwarzaniem danych osobowych przez ww. podmioty. Gromadzimy Twoje dane osobowe także gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem dostępnych narzędzi, w tym formularza kontaktowego, komunikatorów internetowych, czy poczty e-mail. Przetwarzanie Twoich danych osobowych ma miejsce także wtedy, gdy zamawiasz usługę w postaci Maklers Newsletter.

Gdy korzystasz z Usług możemy również gromadzić takie informacje, jak dane techniczne dotyczące urządzeń, za pomocą których uzyskujesz do nich dostęp, w tym dane dotyczące połączenia internetowego, adres IP lub inne szczegóły techniczne dostarczane przez Twoją przeglądarkę. Ponadto przetwarzamy szczególne informacje dotyczące korzystania z Usług, m.in. jak: dane pomiarowe dotyczące tego kiedy i jak korzystasz z Usług, dane dotyczące ruchu, Twoja historia zawieranych transakcji oraz ich rodzaj. Ponadto gromadzimy informacje w postaci logów technicznych w celu uzyskania informacji w jaki sposób korzystasz z Usług oraz jaka jest Twoja aktywność, jak również wszelkie inne informacje, które nam dostarczasz gdy świadczymy dla Ciebie nasze Usługi.Zbieramy dane za pomocą plików cookies lub podobnych technologii. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Polityce Cookies stanowiącej integralną część niniejszej Polityki Prywatności.

Ponadto korzystamy z wielu usług będących własnością innych podmiotów, które ustalają własne zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych. Te podmioty również używają plików cookies. Wobec powyższego zachęcamy do zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez ww. podmioty, których pełną listę znajdziesz w Polityce Cookies.

Nie odpowiadamy za politykę prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dzięki linkom umieszczonym na Maklers.pl, jak i tych, które umieszczają linki do Maklers.pl. Niniejsza polityka prywatności nie obejmuje zewnętrznych stron internetowych. Wobec tego rekomendujemy zapoznanie się z odpowiednimi politykami prywatności.

Polityka Cookies.

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Marpol Mariusz Śliwiński, ul. Żonkilowa 9, 62-080 Tarnowo Podgórne.

Zamieszczać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i korzystać z nich mogą także podmioty współpracujące z Marpol Mariusz Śliwiński, m.in. partnerzy świadczący usługi analityczne, reklamodawcy, twórcy aplikacji, sieciowe agencje reklamowe.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisów i aplikacji Maklers.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Strona internetowa wydawcy (tu: należąca do Maklers.pl) może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

Dlaczego z nich korzystamy?

Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:

 • świadczenia usług;
 • dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania Użytkownikowi tej samej reklamy;
 • realizacji ankiet - w szczególności by uniknąć wielokrotnej prezentacji tej samej ankiety temu samemu Odbiorcy oraz by prezentować ankiety w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców.

Rodzaje plików Cookies, które wykorzystujemy:

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

 • sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

 • niezbędne do działania usługi i aplikacji- umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania
 • wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
 • funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
 • reklamowe - umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
 • statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki:

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

 • zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 • zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika witryn;
 • określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;
 • blokowania lub usuwania cookies.
 W jaki sposób wykorzystujemy informacje zebrane na Twój temat?

Twoje dane osobowe wykorzystujemy w celu:

 • realizacji naszych zobowiązań wynikających z łączących nas z Tobą umów takich, jak zakładanie Konta, zapewnienie dostępu do Konta, zarządzanie nim,
 • świadczenie poszczególnych Usług i ich funkcjonalności,
 • dostarczania informacji o statusie realizowanych Usług,
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych i prawnych,
 • prawidłowego wywiązania się z przepisów o ochronie danych osobowych,
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego dostępnych w ramach portalu Usług; dostarczania informacji o dostępnych w ramach portalu Maklers.pl Usług, przy czym w wymaganych prawem przypadkach odbywa się to za Twoją wyraźną zgodą, np. gdy zamawiasz Maklers Newsletter bądź inne informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną - pamiętaj, że w każdej chwili możesz wycofać zgodę na przesyłanie informacji handlowej poprzez wybranie opcji w Maklers Newsletter "zrezygnuj z subskrybcji"
 • zapewnienia wsparcia podczas świadczenia Usług przez dział Obsługi Użytkownika, jak również rozwiązania problemów technicznych i innych kwestii poprzez formularz kontaktowy,
 • świadczenia Usług w najbardziej efektywny sposób z uwagi na urządzenia, za pośrednictwem których uzyskujesz dostęp do naszych Usług
 • kontaktowania się z Tobą, w tym przekazania informacji o zmianach naszych Regulaminów i Polityk,
 • kontaktowania się z Tobą w celach związanych ze świadczeniem Usług, obsługą oraz działaniami marketingowymi – wszelkimi dostępnymi kanałami komunikacji,
 • rozpatrywania reklamacji z tytułu świadczonych Usług,
 • zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych Usług, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminów oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom,
 • prowadzenie postępowań sądowych i innych postępowań,
 • rozliczenia Usług,
 • organizacji konkursów, loterii, akcji promocyjnych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przechowywane na naszych serwerach lub serwerach podmiotów z nami współpracujących. Stosujemy odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę danych osobowych przed nieautoryzowanym lub bezprawnym przetwarzaniem, przypadkową utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Podmioty współpracujące z nami, również są zobowiązane do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez nas wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie przez okres konieczny do realizacji celów wskazanych w niniejszej Polityce prywatności. Miej jednak na uwadze, że specyfika świadczonych przez nas Usług sprawia, że w większości przypadków jesteśmy zobowiązani przepisami prawa przetwarzania danych nawet gdy już nie korzystasz z naszych Usług. Dotyczy to w szczególności przepisów podatkowych czy rachunkowych. W przeważającym stopniu, nawet gdy usuniesz Konto, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe. Jeżeli nie masz Konta, ale kontaktowałeś się z nami, będziemy przechowywać te informacje jak długo jest to niezbędne ze względów prawnych lub związanych z rozliczalnością.

Zapewniamy, że gdy faktycznie nie będziemy potrzebować Twoich danych osobowych w celu świadczenia Usług lub dla innych przyczyn, dane te zostaną niezwłocznie usunięte lub zanonimizowane.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu umożliwienia Tobie korzystania z naszych Usług, co możemy określić jako niezbędność realizacji umów o świadczenie Usług. Przetwarzamy Twoje dane, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia spoczywających na nas obowiązków prawnych. Ponadto realizujemy tzw. uzasadnione interesy, przez co rozumiemy informowanie o dostępnych w ramach portalu Usługach. W takich sytuacjach zawsze rozważamy wpływ, jaki przetwarzanie danych osobowych wywoła na Twoje prawa i wolności. W pozostałych przypadkach podstawą przetwarzania jest udzielona przez Ciebie dobrowolnie zgoda, którą w każdej chwili możesz wycofać, przy czym nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody. Dotyczy to choćby przesyłania informacji handlowej.

Czy udostępniamy Twoje dane osobowe innym podmiotom?

Nie udostępniamy nikomu Twoich danych osobowych poza wyjątkami, gdy jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawa i wyłącznie w zakresie określonym tymi przepisami.

W celu zapewnienia dostępu do świadczonych w ramach portalu Maklers.pl Usług zmianie może ulec jej dostawca, o czym jesteś każdorazowo informowany. Miej świadomość, że nieustannie pracujemy nad zwiększeniem katalogu naszych Usług. Tym samym lista podmiotów, którym udostępniamy Twoje dane osobowe, ulega zwiększeniu. Zapewniamy Cię jednak, że przekazujemy informacje wyłącznie w zakresie niezbędnym do tego, aby możliwe było świadczenie konkretnej Usługi. Co więcej, odbywa się to po wyraźnej akceptacji Regulaminu konkretnej Usługi, a podstawą przetwarzania Twoich danych jest w tym przypadku niezbędność wykonania umowy o jej świadczenie. Z uwagi na udostępnienie ww. podmiotom danych osobowych, stają się one niezależnymi administratorami danych.

Korzystamy z usług podmiotów dostarczających nam narzędzi usprawniających naszą pracę, w szczególności do komunikacji wewnętrznej oraz wewnętrznego dzielenia się danymi bądź narzędzi do marketingu czy sprawniejszego zarządzania komunikacją elektroniczną. Nie sposób pominąć rozmaitych mediów społecznościowych.

Ponadto korzystamy z usług profesjonalistów świadczących usługi z zakresu prawa, podatków, czy księgowości.

Dodatkowo, jesteśmy zobowiązani do zachowania środków bezpieczeństwa. Stąd możemy również udostępniać Twoje dane policji lub innym organom, co dotyczy np. dokonania podejrzanej transakcji lub gdy Twoja aktywność wskazuje na wysoki wskaźnik ryzyka prania pieniędzy bądź innego czynu mogącego nosić znamiona przestępstwa.

Informujemy także, iż w przypadku skorzystania przez Ciebie z formularzy internetowych dostępnych na tej stronie – dokonujemy zapytanie w ramach wtyczki reCAPTCHA, co obejmuje wysyłanie adresu IP i ewentualnie innych danych wymaganych przez Google Inc.

Twoje prawa dotyczące danych osobowych, które nam przekazujesz

Masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w pewnych sytuacjach np. do celów marketingowych. Możesz to zrobić wysyłając wiadomość na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bądź poprzez anulowanie subskrypcji w otrzymywanych od nas wiadomościach.

Przysługują Tobie prawo dostępu do swoich danych, żądania ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego podmiotu oraz ich usunięcia. Dodatkowo możesz złożyć skargę do organu ochrony danych. Możesz skorzystać z tych praw kontaktując się z nami przez wysyłanie wiadomości na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Z ww. prawami wiąże się konieczność aktualizowania przez Ciebie Twoich danych osobowych. Pamiętaj, że jest to konieczne do prawidłowego świadczenia Usług.

Zmiany Polityki prywatności i inne informacje.

Zastrzegamy możliwość wprowadzania zmian do Polityki prywatności niezależnie od zmian w Regulaminie. Jesteś zobowiązany do zapoznawania się z ww. zmianami.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zasad zachowania poufności, ochrony i przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Serwis Edukacyjny Rynku Kapitałowego Maklers.pl, powstał 1 kwietnia 2011r. z inicjatywy Mariusza Śliwińskiego, CIIA, DI, MPW, MGT i przy współpracy Pawła Skórki, MPW. Obaj byli bezpośrednio po zdaniu z bardzo dobrymi wynikami (TOP 3%) i za pierwszym razem egzaminu na Maklera Papierów Wartościowych. Jednocześnie, poza kilkoma kursami maklerskimi, na rynku brakowało profesjonalnych opracowań pomagających w przygotowaniach do tego trudnego egzaminu.

Bezpośrednio po wynikach wyżej wymienionego egzaminu maklerskiego, została wykonana bardzo intensywna praca, skutkująca powstaniem 2 głównych działów "Makler Papierów Wartościowych" i "Doradca Inwestycyjny", bazujących głównie na darmowych treściach dla użytkowników oraz kilka dodatkowych działów. I już od początku kwietnia 2011r. pierwsze osoby mogły korzystać z Serwisu.


Pomogliśmy i pomagamy w procesie nauki do egzaminów na Agenta Firmy Inwestycyjnej, Maklera Papierów Wartościowych i Doradcę Inwestycyjnego ponad 1000 osobom. Tworzymy też bardzo wartościowe materiały na ww. egzaminy państwowe, a także realizujemy projekty szkoleniowe dla firm.

Posiadamy prawdopodobnie najbardziej zaawansowane usługi edukacyjne w procesie nauki na egzaminów DI i MPW, wśród nich: kurs "Doradca Inwestycyjny" stacjonarny/online/wideo, kurs  maklerski stacjonarny/online/wideo Maklers.pl, Superpakiet DI-1 Maklers.pl, Superpakiet DI-2+3 Maklers.pl, Superpakiet MPW Maklers.pl, Testy Maklers.Arslege.pl, Chmura Maklers.pl, Tablice wzorów DI Maklers.pl, Tablice wzorów MPW Maklers.pl. Ponadto dysponujemy i udostępniamy świetną bazę Materiałów Premium i Darmowych. Dotychczas przeprowadziliśmy ok. 60 kursów "Doradca Inwestycyjny" i kursów maklerskich (otwarte i zamknięte edycje, w formie stacjonarnej i online), skutecznie szkoląc w ten sposób ok. 1.000 osób. Kolejne ponad 1000 osób korzystało i/lub wciąż korzysta z naszych innych płatnych lub bezpłatnych produktów i usług.


Osoby, którym pomagaliśmy w różnej formie, zdobyły do tej pory ok. 100 licencji Doradcy Inwestycyjnego i ponad 400 licencji Maklera Papierów Wartościowych. Nasi Klienci, często osiągają najlepsze wynik z egzaminu MPW. Łącznie osoby, którym pomagaliśmy tradycyjnie dominują listę laureatów ostatniego egzaminu MPW i bardzo dobrze radzą sobie na egzaminach DI.

Wielu naszych Klientów jest pracownikami firm z branży finansowej (banki, domy maklerskie, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, doradztwa finansowe, itp.), energetycznej, lub innych branż. Z naszych usług korzystali pracownicy grup kapitałowych m.in: Comarch, PZL Mielec, Energa, Tauron, PGE, Enea, Alior, Pekao, PKO BP, BZWBK, Getin Holding, Raiffeisen Polbank, Deutsche Bank, BPH, BOŚ, mBank, ING, Credit Suisse, Royal Bank of Scotland, BGŻ BNP Paribas, Citibank, Nordea, DnB Nord, Millennium, WGPWXelion, BPS, IDM, NDM, NWAI, SKOK, Cinkciarz, Consus, ITHFX, Union Investment TFI, Pioneer Pekao TFI, Skarbiec TFI, ING TUNŻ.


Obecnie pomagamy ok. 1000 osobom w podejściu do egzaminów DI i MPW.

Zapraszamy do zapoznania się z Naszym Serwisem i korzystania z Naszych Usług.

Zespół Maklers.pl.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą historią. Maklers.pl. Zachęcamy, abyś tworzyła/tworzył naszą historię, razem z nami...


 • Styczeń 2019r. - ............ - NAGRANIE NOWEJ EDYCJI KURSU WIDEO DI-1 MAKELRS.PL, ORGANIZUJEMY KOLEJNE KURSY STACJONARNE.
  • Nagrywamy nową edycję kursu wideo DI-1 Maklers.pl (3 edycja)
  • Organizujemy kolejne kursy stacjonarne:
   • Kurs maklerski w Warszawie (44 edycja)
   • Kurs maklerski we Wrocławiu (45 edycja - zamknięta zorganizowana dla grupy zamkniętej)

 • Lipiec 2018r. - grudzień 2018r. - MIN. 6 OSÓB ZDAJE EGZAMIN DI-3 ZE WSPARCIEM MAKLERSMIN. 10 OSÓB ZDAJE EGZAMIN MPW ZE WSPARCIEM MAKLERS, NAGRANIE NOWEJ EDYCJI KURSU MAKLERSKIEGO WIDEO MAKELRS.PL, ORGANIZUJEMY KOLEJNE KURSY STACJONARNE.
  • Pomagamy skutecznie przejść MPW min. 7 osobom na 26 Laureatów (min. 27%), nasz podopieczny uzyskuje 2 miejsce na egzaminie MPW
  • Pomagamy skutecznie przejść DI-3 min. 6 osobom na 15 Laureatów (min. 40%)
  • Nagrywamy nową edycję kursu maklerskiego wideo Maklers.pl
  • Organizujemy kolejne kursy stacjonarne:
   • Kurs Doradca Inwestycyjny 1 etap (6 edycja)
   • Kurs maklerski w Warszawie (40 edycja - zamknięta zorganizowana dla banku)
   • Kurs maklerski w Warszawie (41 edycja)
   • Kurs maklerski w Warszawie (42 edycja)
   • Kurs maklerski we Wrocławiu (43 edycja - zamknięta zorganizowana dla funduszu inwestycyjnego)

 • Styczeń 2018r. - czerwiec 2018r. - MIN. 8 OSÓB ZDAJE EGZAMIN DI-3 ZE WSPARCIEM MAKLERS, MIN. 25 OSÓB ZDAJE EGZAMIN MPW ZE WSPARCIEM MAKLERS, AKTUALIZACJA MATERIAŁÓW MPW Z TECHNIK NOTOWAŃ - MIFID 2, ORGANIZUJEMY KOLEJNE KURSY STACJONARNE.
  • Pomagamy skutecznie przejść MPW min. 25 osobom na 35 Laureatów (min. 71%), nasz podpopieczny uzyskuje 1 miejsce na egzaminie MPW
  • Pomagamy skutecznie przejść DI-3 min. 8 osobom na 16 Laureatów (min. 50%)
  • Aktualizujemy materiały MPW z technik notowań o regulacje MIFID2
  • Organizujemy kolejne kursy stacjonarne:
   • Kurs maklerski w Warszawie (38 edycja - zamknięta zorganizowana dla banku)
   • Kurs maklerski w Warszwie (39 edycja)

 • Wrzesień 2017r. - grudzień 2017r. - MIN. 28 OSÓB ZDAJE EGZAMIN MPW ZE WSPARCIEM MAKLERS, MIN. 10 OSÓB ZDAJE EGZAMIN DI-1 ZE WSPARCIEM MAKLERS, MIN. 10 OSÓB ZDAJE EGZAMIN DI-2 ZE WSPARCIEM MAKLERS, ADAM SZYMKO ZDAJĄ 2 ETAP EGZAMINU CAIA, ORGANIZUJEMY KOLEJNE KURSY STACJONARNE.
  • Pomagamy skutecznie przejść MPW 17 osobom na 30 Laureatów (min. 57%), w tym min. 9 naszych podopiecznych uplasowało się w TOP 10 na egzaminie MPW 2017.10
  • Pomagamy skutecznie przejść DI-1 min. 10 osobom na 24 osoby (min. 42%) w tym 1 z naszych podopiecznych uzyskuje wynik 191pkt - prawdopodobnie najwyższy wynik w historii egzaminów DI-1
  • Pomagamy skutecznie przejść DI-2 min. 10 osobom na 16 Laureatów (min. 63%)
  • Adam Szymko,CIIA, CAIA, DI, zdaje 2 etap egzaminu CAIA
  • Organizujemy kolejny kurs stacjonarny:
   • Kurs maklerski w Warszawie (37 edycja)

 • Kwiecień 2017r. - sierpień 2017r. - MIN. 10 OSÓB ZDAJE EGZAMIN DI-2 ZE WSPARCIEM MAKLERS, MIN. 10 OSÓB ZDAJE EGZAMIN DI-3 ZE WSPARCIEM MAKLERS, MARIUSZ ŚLIWIŃSKI I ADAM SZYMKO ZDAJĄ 2 ETAP EGZAMINU CFA, ORGANIZUJEMY KOLEJNE KURSY STACJONARNE.
  • Pomagamy skutecznie przejść DI-2 min. 10 osobom na 18 Laureatów (min. 56%)
  • Pomagamy skutecznie przejść DI-3 min. 4 osobom na 16 Laureatów (min. 25%)
  • Mariusz Śliwiński, CIIA, DI, MPW, MGT, zdaje 2 etap egzaminu CFA
  • Adam Szymko,CIIA, DI, zdaje 2 etap egzaminu CFA
  • Organizujemy kolejne kursy stacjonarne:
   • Kurs Doradca Inwestycyjny 1 etap (5 edycja)
   • Kurs maklerski w Warszawie (36 edycja)

 • Październik 2016r. - marzec 2017r. - MIN. 28 OSÓB ZDAJE EGZAMIN MPW ZE WSPARCIEM MAKLERS,  MIN. 15 OSÓB ZDAJE EGZAMIN DI-1 ZE WSPARCIEM MAKLERS, MIN. 10 OSÓB ZDAJE EGZAMIN DI-2 ZE WSPARCIEM MAKLERS, MIN. 4 OSOBY ZDAJĄ EGZAMIN DI-3 ZE WSPARCIEM MAKLERS, MARIUSZ ŚLIWIŃSKI ZDAJE 1 ETAP EGZAMINU CFA ORAZ 1 ETAP EGZAMINU CAIA, ADAM SZYMKO ZDAJE 1 ETAP EGZAMINU CAIA.
  • Pomagamy skutecznie przejść MPW 28 osobom na 48 Laureatów (min. 58%), w tym min. 12 naszych podopiecznych uplasowało się w TOP 10 na egzaminach MPW 2016.10 oraz 2017.03
  • Pomagamy skutecznie przejść DI-1 min 15 osobom na 37 Laureatów (min. 41%), w tym min. 9 naszych podopiecznych uplasowało się w TOP 10 na egzaminach DI-1 2016.10 oraz 2017.03
  • Pomagamy skutecznie przejść DI-2 min. 10 osobom na 28 Laureatów (min. 36%)
  • Pomagamy skutecznie przejść DI-3 min. 4 osobom na 16 Laureatów (min. 25%)
  • Mariusz Śliwiński, CIIA, DI, MPW, MGT, zdaje 1 etap egzaminu CFA
  • Mariusz Śliwiński,CIIA, DI, MPW, MGT, zdaje 1 etap egzaminu CAIA
  • Adam Szymko,CIIA, DI, zdaje 1 etap egzaminu CAIA
  • Organizujemy kolejny kurs stacjonarny:
   • Kurs maklerski w Warszawie (35 edycja)

 • Kwiecień-wrzesień 2016r. - 9 OSÓB ZDAJE EGZAMIN DI-2 ZE WSPARCIEM MAKLERS, 11 OSÓB ZDAJE EGZAMIN DI-3 ZE WSPARCIEM MAKLERS, MARIUSZ ŚLIWIŃSKI ZDAJE EGZAMIN CIIA, FILIP WNĘK ZDAJE EGZAMINY DI-2 I DI-3, ORGANIZUJEMY 3 KURSY STACJONARNE, NAGRYWAMY KURS MAKLERSKI WIDEO.
  • Pomagamy skutecznie przejść DI-2 9 osobom na 17 Laureatów (53%)
  • Pomagamy skutecznie przejść DI-3 11 osobom na 16 Laureatów (69%)
  • Mariusz Śliwiński, CIIA, DI, MPW, MGT, zdaje egzamin CIIA, uzyskując ten prestiżowy tytuł
  • Filip Wnęk, zdaje 2 i 3 etap DI i oczekuje na przyznanie licencji DI
  • Organizujemy kolejne kursy stacjonarne:
   • Kurs maklerski w Warszawie (33 edycja)
   • Kurs DI-1 w Warszawie (4 edycja)
   • Kurs maklerski w Trójmieście (34 edycja)
  • Nagrywamy kurs maklerski wideo Maklers.pl, tym razem bez audytorium

 • Styczeń-marzec 2016r. - 7 OSÓB ZDAJE EGZAMIN DI-2 ZE WSPARCIEM MAKLERS, 9 OSÓB ZDAJE EGZAMIN DI-3 ZE WSPARCIEM MAKLERS, 26 OSÓB ZDAJE EGZAMIN MPW ZE WSPARCIEM MAKELRS, ADAM SZYMKO ZDAJE 1 ETAP EGZAMINU CFA, KURS DI (INTERNET).
  • Pomagamy skutecznie przejść DI-2 7 osobom na 15 Laureatów (47%)
  • Pomagamy skutecznie przejść DI-3 9 osobom na 14 Laureatów (64%)
  • Pomagany skutecznie przejść MPW 26 osobom na 35 Laureatów (74%)
  • Adam Szymko, CIIA, DI 490 - trener i autor wielu materiałów z zakresu DI Maklers.pl, zdaje 1 etap egzaminu CFA
  • Organizujemy kurs online "Doradca Inwestycyjny" w Internecie (2 edycja)

 • Październik-grudzień 2015r. - 24 OSOBY (NA 38 LAUERATÓW) ZDAJĄ EGZAMIN MPW ZE WSPARCIEM MAKLERS, 17 OSÓB (NA 29 LAUERATÓW) ZDAJE EGZAMIN DI-1 ZE WSPARCIEM MAKLERS, KURS MAKLESKI (WARSZAWA).
  • Pomagamy skutecznie przejść MPW 24 osobom na 38 Laureatów (63%)
  • Pomagamy skutecznie przejść DI-1 17 osobom na 29 Laureatów (59%)
  • Organizujemy kurs maklerski w Warszawie

 • Maj-wrzesień 2015r. - 6 OSÓB ZDAJE EGZAMIN DI-2 ZE WSPARCIEM MAKLERS, 3 OSOBY ZDAJĄ EGZAMIN DI-3 ZE WSPARCIEM MAKLERS, ADAM SZYMKO ZDOBYWA CERTYFIKAT CIIA KURS DI (WARSZAWA), KURS MAKLERSKI *2 (WARSZAWA, TRÓJMIASTO), DEBIUTUJĄ TESTY DI.ARSLEGE.PL.
  • Pomagamy skutecznie przejść DI-2 6 osobom na 13 Laureatów (46%)
  • Pomagamy skutecznie przejść DI-3 3 osobom na 10 Laureatów (30%)
  • Adam Szymko, DI 490 - trener i autor wielu materiałów z zakresu DI Maklers.pl, zdobywa certyfikat CIIA (Certified International Investment Analyst)
  • Organizujemy kurs "Doradca Inwestycyjny" w Warszawie
  • Organizujemy kurs maklerski w Warszawie
  • Organizujemy kurs maklerski w Trójmieście
  • Debiutują testy www.di.arslege.pl jako wspólny projekt 2 firm Maklers.pl i Arslege.pl. Jest to jednocześnie najlepsze narzędzie testów online na rynku do 1 etapu egzaminu DI

 • Marzec-kwiecień 2015r. - 50 OSÓB ZDAJE EGZAMIN MPW ZE WSPARCIEM MAKLERS, 10 OSÓB ZDAJE EGZAMIN DI-3 ZE WSPARCIEM MAKLERS, 10 OSÓB ZDAJE EGZAMIN DI-1 ZE WSPARCIEM MAKLERS, OSOBA Z MAKLERS ZDAJE EGZAMIN MGT (MAKLER GIEŁD TOWAROWYCH), KURS MAKLERSKI (POZNAŃ), DEBIUT NOWEJ WWW, ZBIOREK TEMATYCZNY (INSTRUMENTY DŁUŻNE, CZ.1).
  • Pomagamy skutecznie przejść MPW aż 50 osobom na 75 Laureatów (67%)
  • Pomagamy skutecznie przejść DI-3 aż 10 osobom na 22 Laureatów (45%)
  • Pomagamy skutecznie przejść DI-1 10 osobom na 31 Laureatów (32%)
  • Poszerzamy kompetencje o egzamin MGT (Makler Giełd Towarowych). Mariusz Śliwiński - lider Maklers.pl zdaje egzamin MGT z 4 wynikiem dnia (190pkt) na 80 kandydatów (95 perentyl), po zaledwie 50h nauki.
  • Organizujemy kurs maklerski w Poznaniu
  • Debiutuje nowa odsłona strony www.maklers.pl
  • Publikujemy jako pierwsi na rynku polskim profesjonalny zbiorek tematyczny z zadaniami i rozwiązaniami zadań z zakresu instrumentów dłużnych (cz.1). Zbiorek ma aż 250 stron

 • Styczeń-luty 2015r. - 11 OSÓB ZDAJE EGZAMIN DI-2 ZE WSPARCIEM MAKLERS, KURSY ONLINE (DI-1 I MPW), KURS MPW (WARSZAWA)
  • Pomagamy skutecznie przejść DI-2 aż 11 osobom na 25 Laureatów (44%).
  • Organizujemy 3 kursy:
   • DI-1 online
   • MPW stacjonarny (Warszawa)
   • MPW online

 • Październik-grudzień 2014r. - 23 LICENCJE MPW, 8 OSÓB ZDAJE EGZAMIN DI-1 Z NASZYMI AUTORSKIMI POMOCAMI (KURS DI-1, SUPERPAKIET DI-1, CHMURA DI-1), ZBIOREK TEMATYCZNY DI2+3 (INSTRUMENTY POCHODNE), KURS DI-1 - 2 EDYCJA.
  • Pomagamy bezpośrednio 23/30 Laureatom w zdaniu egzaminu MPW. Nasi Klienci dominują na liście MPW. Osoby, które skorzystały z naszej komercyjnej oferty zajmują m.in. miejsca: 3, 4, 5, 6, 7, 9.
  • Pomagamy bezpośrednio 8 Laureatom w zdaniu egzaminu DI-1. 2 Laureatów zdaje egzamin DI-1 po 1 edycji naszego kursu DI (jedynie one podeszły do egzaminu, pozostali uczestnicy kursu będą podchodzili do egzaminu w marcu 2015). 2 kolejnych Laureatów zdaje egzamin DI-1 po naszych autorskich Profesjonalnych Rozwiązaniach DI-1 (prekursor Superpakietu DI-1), 4 Laureatów zdaje w fazie odwołań. Znacznie większego wysypu Laureatów, korzystających z naszych pomocy, spodziewamy się w marcu 2015r.
  • Publikujemy jako pierwsi na rynku polskim profesjonalny zbiorek tematyczny z zadaniami i rozwiązaniami zadań z zakresu instrumentów pochodnych. Zbiorek ma aż 360 stron.
  • Odbywa się 2 edycja kursu stacjonarnego DI-1 Maklers.pl w Warszawie.

 • Czerwiec - wrzesień 2014r. - 5 LAUREATÓW EGZAMINU DI-2 Z POMOCĄ MAKLERS.PL, ODBYWAJĄ SIĘ M.IN: 1 EDYCJA KURSU DI, 2 EDYCJA KURSU "DORADCA FINANSOWY" MAKLERS.PL, SUPERPAKIET DI-1, DOSTĘP PREMIUM, KOLEJNE EDYCJE KURSÓW MAKLERSKICH (WARSZAWA, WROCŁAW).
  • Pomagamy bezpośrednio i pośrednio 5/13 Laureatom w zdaniu bardzo trudnego egzaminu DI-2
  • Debiutuje Superpakiet DI-1 Maklers.pl
  • Debiutuje z kurs stacjonarny "Doradca Inwestycyjny" Maklers.pl w Warszawie
  • Odbywa się 2 edycja kursu "Doradca Finansowy" Maklers.pl w Radomiu
  • Wprowadzamy dostęp PREMIUM
  • Organizujemy kolejne kursy maklerskie:
   • stacjonarny (Wrocław)
   • stacjonarny (Warszawa)

 • Marzec - maj 2014r. - 34 LICENCJE MPW, 6 LICENCJI DI Z POMOCĄ MAKLERS.PL, ODBYWAJĄ SIĘ M.IN: KOLEJNE EDYCJE KURSU MAKLERSKIEGO (TRÓJMIASTO, WARSZAWA), DEBIUTUJĄ PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DI-1
  • Pomagamy bezpośrednio 34/45 Laureatom w zdaniu egzaminu MPW. Nasi Klienci dominują na liście MPW. Osoby, które skorzystały z naszej komercyjnej oferty zajmują m.in. miejsca: 1, 3, 5, 6, 7, 9.
  • Pomagamy bezpośrednio 6/17 Laureatom w zdaniu egzaminu DI-3 (oczekują na przyznanie numeru licencji DI). 4/17 osób korzystało z naszego debiutującego Superpakietu DI2+DI3.
  • Organizujemy kolejne kursy maklerskie:
   • stacjonarny (Trójmiasto)
   • stacjonarny (Warszawa)
  • Debiutują Profesjonalne Rozwiązania DI-1 Maklers.pl

 • Styczeń - luty 2014r. - 5 LAUREATÓW EGZAMINU DI-2 Z POMOCĄ MAKLERS.PL, ODBYWAJĄ SIĘ M.IN: KOLEJNE EDYCJE KURSÓW MAKLERSKICH (WARSZAWA, ONLINE), NOWE KURSY W OFERCIE MAKLERS
  • Pomagamy bezpośrednio 5/15 Laureatom w zdaniu bardzo trudnego egzaminu DI-2. 4/15 osób korzystało z naszego debiutującego Superpakietu DI2+DI3
  • Organizujemy kolejne kursy maklerskie:
   • stacjonarny (Warszawa)
   • online (Internet)
  • Dokańczamy rozpoczęte w 2013r. projekty
  • Ustalamy harmonogram prac na 2014r. Głównym celem jest rozbudowa oferty DI

 • Listopad - Grudzień 2013r. - ODBYWAJAJĄ SIĘ M.IN: KOLEJNY KURS MAKLERSKI (CHORZÓW), PIERWSZE WARSZTATY ONLINE DI2+DI3,  PIERWSZY KURS Z ZAKRESU DF, 2 SZKOLENIA KOMERCYJNE DLA FIRM
  • Organizujemy kolejny - 21 stacjonarny kurs maklerski (Chorzów)
  • Debiutujemy ze szkoleniami na rynku DI-2 + DI-3 (warsztaty online)
  • Debiutujemy ze szkoleniami na rynku Doradca Finansowy (DF) (na zlecenie)
  • W różnych częściach Polski, na zlecenie firm organizujemy 2 szkolenia komercyjne (globalny bank, firma energetyczna z Wielkiej Czwórki w Polsce).

 • Październik - Listopad 2013r. - ODBYWAJĄ SIĘ KOLEJNE EGZAMINY NA MAKLERA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (MPW), NA MAKLERA GIEŁD TOWAROWYCH (MGT) I NA DORADCĘ INWESTYCYJNEGO 1 etap (DI-1).
  • Kolejny raz nasi podopieczni dominują na liście Laureatów. Egzamin MPW zdaje 30 osób (na 166 kandydatów zapisanych na egzamin). Większość Laureatów - 16/30 - korzystało z komercyjnej oferty Maklers.pl (w tym 6 osób uczestniczyło w kursach maklerskich stacjonarnych Maklers.pl). Kolejne 8 osób korzystało z różnych darmowych pomocy oferowanych przez serwis Maklers.pl.
  • Kilku naszych znajomych, zdaje egzamin MGT.
  • Co najmniej kilkanaście osób, które zdają 1 etap egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego, korzysta z darmowych rozwiązań na Maklers Forum. W procesie odwołań skutecznie pomagamy dodatkowym 5 osobom (na 7 wszystkich, które przeszły odwołania), w zdaniu egzaminu w wyniku złożonych odwołań (debiut Chmury DI-1 Maklers.pl).

 • Sierpień-wrzesień 2013r. - KOLEJNA OSOBA Z MAKLERS.PL Z LICENCJĄ DORADCY INWESTYCYJNEGO, MAKLERS FORUM (DI-1), SUPERPAKIET DI2+DI3, MAKLERS.PL DEBIUTUJE JAKO WYDAWNICTWO, KOLEJNE EDYCJE KURSÓW MAKLERSKICH MAKLERS.PL.
  • Mariusz Śliwiński, z naszej firmy, zdaje 3 etap egzaminu na DORADCĘ INWESTYCYJNEGO, za pierwszym podejściem, po 3 tygodniach nauki, korzystając z Superpakietu DI2+DI3 Maklers.pl, i uzyskuje numer licencji DI 444.
  • Na Maklers Forum, po intensywnej pracy zespołowej, jest dostępnych ponad 1300 zadań z historycznych egzaminów DI-1 (wszystkie zadania z egzaminów 2007-2013), a także ponad 100 ciekawych ofert pracy.
  • Na początku września, zostaje zaktualizowany Superpakiet DI2+DI3 Maklers.pl.
  • Maklers.pl debiutuje jako wydawnictwo. Pierwsza z publikacji dotyczy edukacji finansowej dla dzieci: "Przygody na Planecie Świnek Hrum Hrum."
  • W sierpniu-wrześniu odbywają się kolejne 2 kursy maklerskie Maklers.pl (Trójmiasto, Warszawa).

 • Maj-Lipiec 2013r. - OSOBA Z MAKLERS.PL ZDAJE EGZAMIN NA DI-2, PAKIET MAKLERS UTP,  MAKLERS FORUM (DI-1), SUPERPAKIET DI2+DI3, WYNIKI ODWOŁAŃ MPW, KOLEJNE EDYCJE KURSÓW MAKLERSKICH MAKLERS.PL.
  • Mariusz Śliwiński, z naszej firmy, zdaje 2 etap egzaminu na DORADCĘ INWESTYCYJNEGO, za pierwszym podejściem, po 2 miesiącach nauki, korzystając z Superpakietu DI2+DI3 Maklers.pl.
  • Maklers.pl, aktualizuje materiały do nowego systemu giełdowego (UTP). Dostępny jest m.in. prezentacja Maklers UTP, prezentacja porównawcza WARSET-UTP, zbiorek rozwiązań 2006-2013 wg UTP, 12h nagranie Maklers UTP, aktualizacja testów online Maklers.Arslege.pl do UTP.
  • W czerwcu zostaje uruchomione Maklers Forum, gdzie trwa intensywne rozwiązywanie zadań z egzaminów DI-1.
  • Również w czerwcu zostaje zaoferowany najlepszej na rynku jakości pakiet do samodzielnej nauki: Superpakiet DI2+DI3 Maklers.pl.
  • W maju-lipcu odbywają się kolejne 2 kursy maklerskie Maklers.pl (Warszawa, Wrocław).

 • Kwiecień 2013r. - OSOBA Z MAKLERS.PL ZDAJE EGZAMIN NA AGENTA FIRMY INWESTYCYJNEJ, PIERWSZE SUKCESY AFI, WYNIKI EGZAMINU MPW.
  • Sylwia Małaj-Śliwińska, z naszej firmy, zdaje egzamin na AGENTA FIRMY INWESTYCYJNEJ, zdając egzamin AFI za pierwszym swoim podejściem egzaminacyjnym, uzyskując 122 punkty (5 wynik egzaminu).
  • 7.04.2013r. odbywa się egzamin na Agenta Firmy Inwestycyjnej (AFI). Z nieukrywaną dumą informujemy, iż aż 4 na 6 osób (66,7%), które zakupiło nasz Superpakiet AFI, zdało ten egzamin za swoim pierwszym podejściem. Średni czas nauki z Superpakietem AFI Maklers.pl, wyniósł tylko ok. 1 miesiąc. Łącznie egzamin AFI zdało zaledwie 19/90 Kandydatów (21,1%). Zatem nasz udział w ostatniej edycji egzaminu AFI wyniósł 21,1% (4/19 Laureatów AFI z Maklers.pl).
  • Kolejny raz publikujemy na naszej stronie, rozwiązania egzaminu MPW (wszystkich 4 zestawów egzaminacyjnych), późnym wieczorem - w dzień egzaminu MPW!
  • Tym razem egzamin MPW, zdało łącznie 56 Laureatów, aż min. 46 osób (82% Laureatów) korzystało z Maklers.pl, w tym 20 osób (36% Laureatów), zdecydowało się na naszą komercyjną ofertę, w tym 7 osób (12,5% Laureatów), wybrało nasze kursy maklerskie stacjonarny i online. Aż 9/10 Laureatów z PIERWSZEJ DZIESIĄTKI (90%), korzystało z Maklers.pl, w tym 5/10 Laureatów (50%) z naszej komercyjnej oferty. Oczywiście kolejny raz wszystkie osoby, którym udało się uzyskać licencję MPW w fazie odwołań - uczestniczyło w Chmurze MPW Maklers.pl. 

 • Marzec 2013r. - OSOBA Z MAKLERS.PL Z LICENCJĄ DORADCY INWESTYCYJNEGO, PROMOCJE Z OKAZJI 2 URODZIN MAKLERS.PL, PRACA NAD MATERIAŁAMI DI.
  • Marcin Murawa-Świątkiewicz, Trener Maklers.pl, 24.02.2013r. zdaje 3 etap egzaminu na DORADCĘ INWESTYCYJNEGO, tym samym poszerzając grono licencjonowanych Doradców Inwestycyjnych!
  • z okazji 2 urodzin Maklers.pl, pojawia się kilka atrakcyjnych promocji (Dzień Kobiet w Maklers.pl, kurs maklerski Maklers.pl za 2222zł, webinaria: "Wskazówki do zdawania DI-1", "Wskazówki do zdawania AFI", "Wskazówki do zdawania MPW", konkurs lojalnościowy na "NAJLEPSZE HASŁO REKLAMOWE), 2 dni z Maklers.Arslege.pl.
  • start Maklers Forum, zostaje przesunięty na czerwiec/lipiec 2013r.
  • trwa praca nad materiałami DI i zwiększanie kompetencji Trenerów Maklers.pl w obszarze DI

 • Styczeń - luty 2013r. - KOLEJNE 3 KURSY MAKLERSKIE, SZKOLENIE Z ZAKRESU "ZARZĄDZANIA RYZYKIEM WALUTOWYM, SUPERPAKIET AFI, WYKŁAD NA UG, PRACA NAD MAKLERS FORUM I PAKIETAMI DI.
  • na powitanie nowego roku, ubarwiamy naszą witrynę, o miłe dla oka obrazki :) - głównie w celu łatwiejszej nawigacji i przyjemniejszego spędzania czasu w serwisie. :)
  • odbywa się już 15 edycja stacjonarnego kursu maklerskiego Maklers.pl - w Warszawie, 16 edycja stacjonarnego kursu maklerskiego Maklers.pl - w Trójmieście (Sopot) i 4 edycja kursu maklerskiego Maklers.pl - w Internecie
  • odbywa się szkolenie na zlecenie firmy z sektora lotniczego z zakresu "Zarządzania ryzykiem walutowym" - w Warszawie
  • Mariusz Śliwiński prowadzi wykład na temat "Licencje i certyfikacje zawodowe, cenione w branży finansowej" - na Uniwersytecie Gdańskim w Sopocie
  • w połowie lutego debiutuje bardzo wysokiej jakości - Superpakiet AFI
  • ruszają prace nad najlepszymi materiałami w Polsce do DI-1, DI-2, DI-3

Na Maklers Facebook publikujemy serię ofert pracy z branży inwestycyjnej. W naszych noworocznych postanowieniach, znajduje się budowa najlepszej jakości materiałów na AFI i DI w Polsce. Zapada decyzja o powołaniu do życia Maklers Forum.


 • Listopad - grudzień 2012r. - POCZĄTEK NOWEJ ERY, BUDOWA WŁASNYCH - BARDZO WYSOKIEJ JAKOŚCI MATERIAŁÓW NA EGZAMINY: AGENT FIRMY INWESTYCYJNEJ, DORADCA INWESTYCYJNY, UDZIAŁ W KONFERENCJI DOTYCZĄCEJ DEREGULACJI MPW, TRZECIA EDYCJI KURSU MAKLERSKIEGO ONLINE MAKLERS.PL

W grudniu:

  • debiutują najlepsze darmowe materiały na rynku na Agenta Firmy Inwestycyjnej
  • zostają zaktualizowane najlepsze darmowe materiały na rynku na Maklera Papierów Wartościowych
  • zostają zaktualizowane najlepsze darmowe materiały na rynku na Doradcę Inwestycyjnego
  • pojawiają się wyniki po procesie odwołań. Tym razem Komisja była łaskawa tylko dla 3 Kandydatów, wszyscy oni byli uczestnikami Chmury 3 Maklers.pl
  • zostaje opracowany już 14 - najnowszy test na MPW (z dnia 28.10.2012). Tym razem publikacja liczy aż 48 stron

Maklers.pl, rozpoczyna tworzenie najlepszej jakości na rynku materiałów do AFI i DI własnego autorstwa. Proces tworzenia, potrwa zapewne kilka miesięcy...

18.12.2012r. delegacja z Maklers.pl, uczestniczy w konferencji uzgdnieniowej dotyczącej procesu deregulacji egzaminów na Maklera Giełd Towarowych (MGT) i Maklera Papierów Wartościowych (MPW). Ministerstwo Finansów zmienia zdanie odnośnie deregulacji MPW. Mariusz Śliwiński z Maklers.pl też zabiera głos, wskazując rzeczywistą barierę, w tej postaci, MPW i DI nie są zawodem wolnym (nie można działać na własny rachunek, np. za pomocą małych firm zarządzających aktywami, czy funduszy hedgingowych. Maklers.pl też jako jedyna instytucja w Polsce publikuje webinarium informujące zainteresowane osoby o przebiegu konferencji.

W listopadzie-grudniu, odbywa się 3 edycja kursu maklerskiego online Maklers.pl. 


 • Październik 2012r. - AKTYWNE UCZESTNICTWO W PROJEKCIE PROPOZYCJI DEREGULACJI MPW, EGZAMINY NA MPW I DI1, KOLEJNE SUKCESY. 

Na początku października 2012, pojawia się informacja, o planowanej deregulacji zawodu Maklera Papierów Wartościowych i Maklera Giełd Towarowych. Maklers.pl, niemal natychmiast publikuje oświadczenie, w tej sprawie, a także angażuje się w oficjalne konsultacje społeczne, prowadzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości przez internet. Nieco później Maklers.pl, wysyła list ze swoim subiektywnym stanowiskiem, odnośnie procesu deregulacji do Ministerstwa Sprawiedliwości.

W październiku startuje 14 edycja kursu maklerskiego Maklers.pl - tym razem w Chorzowie.

28 października odbywają się egzaminy na Maklera Papierów Wartościowych i Doradcę Inwestycyjnego (1-szy etap). Tego samego dnia, tradycyjnie na stronie Maklers.pl pojawią się rozwiązania wszystkich 4 zestawów egzaminacyjnych na MPW. 2 dni później KNF publikuje wyniki egzaminów na DI1 i MPW. Okazuje się, że:

- aż 32/46 Laureatów egzaminu MPW (70%), korzystało z komercyjnych lub darmowych pomocy Maklers.pl w procesie nauki, w tym m.in. 10 osób uczestniczyło w kursach maklerskich stacjonarnych lub online Maklers.pl. Nasi podopieczni zdobywają m.in. miejsca: 1, 3, 5, 9. Od osoby, która zajęła 7 miejsce spływają podziękowania za darmową pomoc.

- Mariusz Śliwiński, MPW 2597, który tym razem zajmuje miejsce w TOP 10%, zaś skuteczne przygotowanie do egzaminu zajmuje mu zaledwie 3 tygodnie... W procesie nauki, korzystał z zewnętrznego wsparcia i własnego sprawdzonego - bardzo intensywnego procesu nauki i systemu rozwiązywania testu na egzaminie.

Pod koniec miesiąca startuje Chmura MPW 3 Maklers.pl, gdzie kilkadziesiąt osób walczy jeszcze w dogrywce o zdanie egzaminu maklerskiego.


 • Wrzesień 2012r. - ZNACZĄCA PRZEBUDOWA SERWISU, WYMÓG REJESTRACJI W SERWISIE, WARSZTATY Z TECHNIK NOTOWAŃ, PROMOCJA NA 1,5 ROCZNICĘ, NEWSLETTER.

We wrześniu, następuje znacząca przebudowa serwisu. Zmienia się zarówno - system CMS - na nowocześniejszy, jak i szata graficzna. Przy okazji zostaje wprowadzany wymóg rejestracji i logowania w serwisie (dla uproszczenia login=e-mail). Nowy serwis będzie podstawą, do poprawy funkcjonalności i zaproponowania nowej - jeszcze lepszej jakości usług.

Z okazji półtorarocznicy, odbywa się cykl bardzo przydatnych webinariów: SPOSOBY NAUKI PRAWA NA EGZAMIN MAKLERSKI, SKUTECZNE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA TESTU NA EGZAMINIE MAKLERSKIM, na które zostaje zaproszonych kilkaset osób. Finalnie bierze udział po kilkadziesiąt osób. Dla spóźnialskich, istnieje możliwość obejrzenia archiwalnego wideonagrania.

Na przełomie września/października, zostają zorganizowane pierwsze tak kompleksowe w Polsce WARSZTATY Z TECHNIK NOTOWAŃ w 3 możliwych formach: STACJONARNEJ, ONLINE, WIDEO.

We wrześniu pojawia się także pierwszy Maklers Newsletter, który dociera do setek osób.


 •  Lipiec - sierpień 2012r. - KOLEJNY CYKL KURSÓW STACJONARNYCH, ONLINE, BUDOWA I KOMERCJALIZACJA PROJEKTU KURSU MAKLERSKIEGO WIDEO, NOWY TRENER.

Na przełomie lipca-sierpnia odbywają się kolejne edycje kursów stacjonarnych - w Warszawie i we Wrocławiu. Maklers.pl debiutuje z kursem we Wrocławiu, jednocześnie rozpoczynając współpracę z Wyższą Szkołą Bankową (WSB).

Do grona Trenerów dołącza:

- MPW - Maciej Górski, MPW 2725, który prowadząc zajęcia z instrumentów dłużnych, podczas edycji warszawskiej, szokuje wszystkich, wyjawiając swój proces nauki do egzaminu maklerskiego. Maciej przy nauce korzystał z materiałów z Superpakietu MPW, na naukę prawa miał swój własny system nauki. W efekcie mając aż 56/58 dobrych odpowiedzi z przepisów prawnych, uzyskał na egzaminie 6 wynik na 467 kandydatów (TOP 2%), zdając egzamin maklerski za pierwszym podejściem...

Wszyscy nasi Słuchacze, otrzymują dodatkowo wydruki wszystkich najważniejszych ustaw (ok. 1000 stron wydruków), a także najważniejszych testów (4 ostatnie testy - od czasu powołania nowego składu Komisji).

Z odbywającej się na przełomie lipca/sierpnia 2012r. II edycji kursu maklerskiego online, tworzone są wideonagrania, które służą Słuchaczom dotychczasowych i bieżących edycji do powtórek, w dowolnym momencie i z dowolnego miejsca na świecie. Materiały te po przetestowaniu mają zostać skomercjalizowane i zaoferowane na rynku, jako kurs maklerski wideo Maklers.pl.

W lipcu 2012 pojawiają się wyniki egzaminów na:

- AFI - okazuje się, iż wśród 24 Laureatów, aż 13 osób (54%), w tym 4/5 Laureatów (80%) z najlepszymi wynikami (powyżej 120pkt), korzystało z serwisu Maklers.Arslege.pl lub/i Arslege.pl (naszego partnera biznesowego).

W sierpniu 2012, trwała I edycja Kursu Maklers Forex, następuje zamknięcie 3 edycji kursów maklerskich (Warszawa, Wrocław, online). Start kursu w Trójmieście i debiut, kolejnego innowacyjnego produktu: kursu maklerskiego wideo Maklers.pl. Również w sierpniu, odkrywamy karty, publikując oceny z ankiet otrzymane przez poszczególnych Trenerów MPW. Oceny te, są jednocześnie podstawą do weryfikacji dotychczasowego zespołu Trenerów MPW...

Trwają też prace nad nowymi projektami...


 • Kwiecień - czerwiec 2012r. - CYKL KURSÓW STACJONARNYCH, ONLINE, ROZBUDOWA I URUCHOMIENIE NOWYCH PROJEKTÓW...

W kwietniu 2012r. Maklers dokonuje kolejnej mini-rewolucji ;) - ruszają równolegle aż 4 kursy maklerskie (kurs stacjonarny w Trójmieście - VII edycja, kursy stacjonarne dla 2 grup równolegle w Łodzi, realizowane na zlecenie oraz kurs maklerski online - pierwszy taki kurs w Polsce).

W weekend 26-27.05.2012r. odbyły się jednocześnie aż 4 edycje stacjonarnego kursu maklerskiego Maklers.pl (ostatnie zajęcia kursów w Łodzi (*2) i w Trójmieście (*1), oraz pierwsze zajęcia kursu w Krakowie (*1).

W gronie Trenerów Maklers.pl, debiutują:

- MPW - Dominik Rożko, MPW 2692, laureat egzaminu maklerskiego z marca 2012r, który zdał z 2 wynikiem na 467 kandydatów!

- Trader - Łukasz Fijołek, prowadząc zajęcia z zakresu rynku Forex i Analizy technicznej w formie online.

W maju 2012r. Mariusz Śliwiński, daje wykład na Konferencji KNFM na Uniwersytecie Gdańskim, na temat: "Deregulacja zawodów, a licencje zawodowe na polskim rynku kapitałowym." Jako jedna z niewielu firm prowadzących kursy maklerskie, prezentujemy jawną dyskusję na temat deregulacji m.in. zawodu maklera papierów wartościowych, poprzez regularne śledzenie, zamieszczanie informacji na Facebooku, próbujemy także odgadnąć przyszłe zdarzenia oraz działać aktywnie. W tymże miesiącu zostaje nawiązana współpraca z jedynym oficjalnym stowarzyszeniem zawodowym Maklerów i Doradców w Polsce - Związkiem Maklerów i Doradców.

Również w maju pojawia aktualizujemy ofertę Darmowych Materiałów przydatnych na egzamin maklerski, a także aktualizacja genialnego pakietu do nauki na egzamin maklerski www.maklers.arslege.pl. Również w maju, Maklers.pl debiutuje z kursem maklerskim w Krakowie.

W ramach projektu PRACA MAKLERS.PL, pośredniczymy w łączeniu starannie wyselekcjonowanych kandydatów (laureaci ostatnich 2 egzaminów maklerskich, którzy korzystali z różnych pomocy Maklers.pl), 3 atrakcyjnych ofert pracy z zakresu rynku kapitałowego - łącząc naszych MPW, bezpośrednio z decydentami w firmach).


 • Marzec 2012r. - KOLEJNE SUKCESY.

W dzień egzaminu maklerskiego 23.03.2012r., późnym wieczorem pojawiają się na stronie Maklers.pl rozwiązania wszystkich 4 zestawów. Po usunięciu kilku "czeskich błędów" i 2 podchwytliwych (wyłapanych przez uczestników forum Goldenline), okazuje się, iż wszystkie odpowiedzi Maklers.pl są zgodne z oficjalnymi wynikami KNF (za wyjątkiem jednego czeskiego błędu, który pozostał). Maklers.pl tworzy też pierwszą w Polsce konferencję online po wynikach w formie Webinarium. Po wynikach okazuje się, że min. 30/79 osób (38%), korzystało w różnym stopniu z pomocy Maklers.pl.

Kolejny raz zostaje zorganizowana Chmura Maklers.pl, gdzie i tym razem Uczestnicy, walczą o licencję MPW "w dogrywce".

23.03.2012r. odbywa się też egzamin na Doradcę Inwestycyjnego. Trener MPW Maklers.pl, Marcin Murawa-Świątkiewicz, MPW 2660, tym razem zajmuje miejsce w TOP 10% i kolejny raz... nie uwierzycie... przygotowuje się skutecznie do egzaminu w zaledwie 7 tygodni... Marcin Murawa-Świątkiewicz, w procesie nauki, bardzo mocno zgłębia literaturę.

Przy okazji napływających podziękowań, okazuje się, że pierwsze miejsce na egzaminie na Agenta Firmy Inwestycyjnej (AFI), który odbył się 4.02.2012r. zajęła osoba korzystająca z testów online Maklers.Arslege.pl(egzamin maklerski też zdała). Po dokładnej analizie okazuje się, że 4/23 Laureatów (17%), korzystało z tej platformy do nauki, mimo iż ta oferta nie była do nich kierowana...


 • Listopad 2011r. - Luty 2012r. - KOLEJNE EDYCJE KURSÓW MAKLERSKICH, WSPÓŁPRACA Z NOWYMI TRENERAMI, BETATESTY WEBINARIÓW MPW.

W listopadzie-grudniu Maklers.pl znacznie poprawia ofertę Darmowych Materiałów, które pomagają wielu osobom i skutecznie przyspieszają proces nauki.

Kolejne edycje kursu maklerskiego Maklers.pl odbywają się odpowiednio w miastach:

- III edycja, Zielona Góra - w formie zamkniętej <listopad 2011 - luty 2012>, centrum Zielonej Góry

- IV edycja, Trójmiasto <listopad-grudzień 2011>, centrum Gdyni

- V edycja, Poznań <styczeń-luty 2012>, centrum Poznania, siedziba Goldenegg

- VI edycja, Warszawa <luty-marzec 2012>, centrum Warszawy, ostatnia siedziba PZPR, pierwsza siedziba WGPW

Jednocześnie począwszy od V edycji, Zespół Trenerów MPW Maklers.pl, zostaje powiększony o nowych Laureatów z TOP 4%, Tomasza Choromańskiego, MPW 2644, Jacka Bąka, MPW 2653 i rewelacyjnego Marcina Murawę-Świątkiewicza, MPW 2660.

Same kursy maklerskie Maklers.pl są z kolei nacechowane innowacyjnością (np. połączenia wideokonferencyjne z Trenerami MPW, nieprowadzącymi zajęć bezpośrednio), nastawieniem na Słuchacza (badanie potrzeb i bieżące dostosowanie elementów kursu pod Słuchaczy), co znajduje odzwierciedlenie w ocenach kursu i wskazaniach na wręcz zbyt niską cenę kursu w stosunku do proponowanej jakości.

W lutym 2012r. Maklers.pl kolejny raz zaskakuje innowacyjnością, organizując jako pierwsza firma w Polsce, pierwsze moduły kursu maklerskiego Maklers.pl w formie online (betatesty Webinariów MPW, w ramach których są prowadzone poszczególne moduły, dostępne dla dotychczasowych Klientów Maklers.pl). Tuż przed samym egzaminem Maklers.pl zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na Webinarium, poświęcone strategii rozwiązywania testu na egzaminie.


 • Październik-Listopad 2011r. - PIERWSZE WYMIERNE SUKCESY.

Dzień po wynikach egzaminu, który odbył się 23.10.2011r. - Maklers.pl kolejny raz rewolucjonizuje rynek, udostępniając niemal bezbłędne odpowiedzi, do wszystkich 4 zestawów, na swojej stronie internetowej 24.10.2011r., jeszcze przed oficjalną ich publikacją przez KNF. Po wynikach okazuje się, że aż 7/39 Laureatów korzystało z pomocy Maklers.pl w swoim procesie nauki, w tym Marcin Murawa-Świątkiewicz, MPW 2660, który z opracowaniami z kursu maklerskiego Maklers.pl (wcześniejszą wersją Superpakietu MPW) i testami Arslege.pl (przed połączeniem w Maklers.Arslege.pl) - zajmuje na egzaminie rewelacyjne 5 miejsce, wśród 348 kandydatów (TOP 2%). Jeszcze bardziej szokuje informacja, iż skuteczna nauka do egzaminu zajęła Marcinowi zaledwie 7 tygodni...

Po egzaminie maklerskim wiele osób ląduje tuż pod progiem kwalifikującym do uzyskania licencji (160pkt). Maklers.pl uruchamia kolejny innowacyjny projekt - Chmura Maklers.pl, do którego są zapraszane osoby potrzebujące pomocy w procesie odwołań i w ramach której trwa intensywna praca zespołowa nad odwołaniami. W drugiej połowie listopada okazuje się, że 11 osób przeszło skutecznie proces odwołań, z czego aż 7 osób (64%) uczestniczyło w Chmurze Maklers.pl.

W listopadzie Maklers.pl uruchamia jeszcze jeden projekt Praca Maklers.pl i w ramach tego projektu - podprojekt Headhunting Maklers.pl, w ramach którego nawiązana zostaje współpraca z kilkoma Headhunterami, zwiększająca szanse Klientów Maklers.pl na rynku pracy.


 • Wrzesień-Październik 2011r. - WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI.

We czerwcu 2011r. została nawiązana współpraca z firmą Arslege.pl, w zakresie budowy profesjonalnej platformy do nauki na egzamin maklerski, z wykorzystaniem technologii posiadanej, bazy i bieżącej aktualizacji pytań z zakresu znajomości przepisów prawnych przez Arslege.pl, a także eksperckiej wiedzy Maklers.pl z zakresu znajomości zagadnień pozaprawnych. W wyniku wspólnej intensywnej pracy powstały profesjonalne testy maklerskie online Maklers.Arslege.pl, w abonamencie 1-miesięcznym i 6-miesiecznym, które w wersji betatestów dla dotychczasowych kursantów zostały udostępnione za darmo w sierpniu, a w wersji komercyjnej - we wrześniu.

We wrześniu 2011r. została nawiązana współpraca z niezależnym autorem, w wyniku której, zostały stworzone przez autora systemy do samodzielnej nauki na egzaminy na Doradcę Inwestycyjnego i Członka Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa, zostały one udostępnione w ofercie Maklers.pl. W ten sposób oferta Maklers.pl, została wzbogacona o SUPERPAKIET DI, PAKIET NA I ETAP DI, PAKIET NA II i III ETAP DI, SUPERPAKIET RN.

We wrześniu 2011r. została zorganizowana też II edycja kursu maklerskiego Maklers.pl, tym razem w centrum Poznania, w siedzibie firmy Goldenegg, a także powstał nowy produkt TABLICE WZORÓW MPW, które wszystkim dotychczasowym Klientom Maklers.pl, zostały wysłane na ok. 3-4 tygodnie przed egzaminem maklerskim zupełnie bezpłatnie. Na tydzień przed egzaminem, Maklers.pl tworzy i udostępnia darmowy poradnik: "ZDAJ EGZAMIN MAKLERSKI ZA PIERWSZYM RAZEM!", gdzie jest wiele cennych wskazówek przydatnych na samym egzaminie maklerskim.


 • Czerwiec-Sierpień 2011r. - KOMERCJALIZACJA SERWISU.

Nie licząc świetnych notatek Pawła, pierwsze komercyjne produkty - pojawiły się na rynku już po 2 miesiącach i były nimi opracowania 11 ostatnich testów maklerskich (2006-2011r.), w formie drukowanej. Jednocześnie w tym okresie, Mariusz postanowił się skoncentrować nad dalszym rozwojem serwisu, Paweł natomiast nad rozwojem swojej kariery zawodowej, pozostając współpracownikiem Maklers.pl.

Kolejne komercyjne produkty to:

- szkolenie dla firmy Comarch S.A. z zakresu "Zarządzania ryzykiem walutowym", we współpracy z Jackiem Maliszewskim i Marcinem Dydakiem. <lipiec 2011r.>

- I edycja kursu maklerskiego Maklers.pl, Warszawa, ITH FX <lipiec 2011r.>

- konsultacje MPW Skype Maklers.pl <lipiec 2011r.>

- profesjonalne materiały z kursu maklerskiego Maklers.pl (które po dalszej rozbudowie stały się częścią Superpakietu MPW) <sierpień 2011r.>


 • Kwiecień-Maj 2011r. - POWSTANIE SERWISU.

Serwis Edukacyjny Rynku Kapitałowego Maklers.pl, powstał 1 kwietnia 2011r. z inicjatywy Mariusza Śliwińskiego, MPW 2597 i przy współpracy Pawła Skórki, MPW 2612. Obaj byli bezpośrednio po zdaniu z bardzo dobrymi wynikami (TOP 3%) i za pierwszym razem egzaminu na Maklera Papierów Wartościowych. Jednocześnie, poza kilkoma kursami maklerskimi, na rynku brakowało profesjonalnych opracowań pomagających w przygotowaniach do tego trudnego egzaminu.

Bezpośrednio po wynikach wyżej wymienionego egzaminu maklerskiego, została wykonana bardzo intensywna praca, skutkująca powstaniem 2 głównych działów "Makler Papierów Wartościowych" i "Doradca Inwestycyjny", bazujących głównie na darmowych treściach dla użytkowników oraz kilka dodatkowych działów. I już od początku kwietnia 2011r. pierwsze osoby mogły korzystać z Serwisu.

Misja Serwisu Edukacyjnego Rynku Kapitałowego Maklers.pl to:

"PODNIESIENIE POZIOMU EDUKACJI FINANSOWEJ POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA"

Naszą misję realizujemy poprzez różnego rodzaju innowacyjne pomoce z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Ofertę naszą kierujemy do:

- osób zainteresowanych licencjami zawodowymi

-- makler papierów wartościowych

-- doradca inwestycyjny

- inwestorów

- firm

Przy realizacji naszej misji współpracujemy z pasjonatami tematu, w pierwszej kolejności stawiając na zadowolenie naszych Klientów, w wyniku czego pojawiają się dochody generowane przez naszą firmę.

Uwielbiamy naszych Klientów i są oni zapraszani w pierwszej kolejności do darmowych betatestów naszych nowych propozycji i to właśnie oni są nagradzani rabatami.

Drodzy Klienci - to właśnie dzięki Wam istnieje firma Maklers.pl...

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt w jednej z podanych poniżej form:


Skontaktuj się z nami

Jeżeli chcesz więcej informacji uzupełnij ten formularz. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.
Proszę uzupełnij wszystkie wymagane pola.
Zatwierdzając ten formularz akceptujesz naszą politykę prywatności. Prosimy o zapoznanie się z nią.
captcha
Przeładuj
 

 

Dane firmy:

Maklers.pl sp. z o.o.
ul. Słomińskiego 17/35
00-195 Warszawa

mBank S.A. 79 1140 2004 0000 3202 8155 2595 

KRS: 0000914121

NIP: 525-287-15-76

REGON: 389582673

LAUREACI:

Pomogliśmy zdobyć:

- min. 470 licencji MPW

- min. 92 licencje DI

SKONTAKTUJ SIĘ:

E-mail: kontakt@maklers.pl

Facebook: Maklers FB

Telefon: 791-784-004

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.